Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Live For Speed > Pro za?áte?níky

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 9.6.2005   #1
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Thumbs up >>> Za?ínáme s Live For Speed <<<

Za?ínáme s LFS

Stáhli jste si demo Live For Speed a chcete ostatním ukázat, jak že se to má vlastn? po?ádn? jezdit? Tak vítejte do sv?ta, kde záleží z valné ?ásti jen na ?idi?i!

P?i prvním spušt?ní Vás nejd?íve ?eká nastavení. O základním nastavení jména, jazyka, rozlišení a tak podobn? se nemá smysl rozepisovat, ale nad volbou ovládnání se zastavíme. LFS je hardcore simulátor a veškeré chování auta vychází pouze z velmi propracovaného fyzikálního modelu a zaleží tedy pouze na vstupech, které dodá ?idi?, ?ili Vy. Jde o základní v?ci: jak moc je sešlápnutý plyn, brzda, p?ípadn? spojka, jaký je za?azený rychlostní stupe? a v neposlední ?ad? úhel nato?ení volantu. Hlavn? v úhlu nato?ení volantu je obrovský rozdíl mezi LFS a ostatními "simulátory" ala NFS. U v?tšiny her za Vás volí úhel zatá?ení po?íta? a je to vždy akorát na hran? smyku. U LFS to rohodujete pouze Vy o tom jak moc oto?íte volantem. M?žete dát málo, ale také moc(?astá chyba za?áte?ník?), po?íta? za Vás neud?lá v?bec nic a kam pojede Vaše auto, záleží pouze na Vás stejn? jako v reálu. Kam tím mí?ím? Dokážete si ve skute?ném aut? p?edstavit ?ízení na klávesnici? Hlavn? pokud jde o zatá?ení? V reálu je plynulé a podle situace r?zn? rychlé. St?jn? je to v LFS.

Pokud máte volant, není co ?ešit a nastavte si ho dle návodu od Jeta, ale v p?ípad? že ne, stojíte p?ed volbou klávesnice nebo myš. V?tšina lidí sáhne po klávesnici, protože je na ní zvyklá z ostatních her a ?ízení na klávesnici v nich není problém. Jelikož v LFS záleží na každém centimetru stopy kterou jedete a hlavn? na plynulosti se kterou se pohybujete po trati, je klávesnice tou nejhorší volbou. U volantu máte plynulý vstup všech hodnot, u myši je plynulé pouze zatá?ení, ale u klávesnice jsou všechny vstupy bu? na nule nebo na maximu. Jist? budete souhlasit, že projet zatá?ku plynulým obloukem na klávesnici je tedy tém?? heroický výkon, ale díky spoust? tréninku je možné i to. Jakkoli se Vám m?že zdát myš nep?irozená, v??te, že pokud p?ekousnete po?áte?ní nezvyk a v?nujete téninku jedno ?i dv? odpoledne, tak se už k ?ízení na klávesnici nebudete chtít vrátit. Já sám sem za?ínal s LFS na myši a tém?? rok sem s ní jezdil. Jediná v?c která mi nesedla v implicitním nastavení myši je plyn a brzda p?ímo na jejích tla?ítkách. Myslím, že v?tšina z Vás je zvyklá mít plyn a brzdu na klávesnici, takže doporu?uji p?i?adit si je na klávesy a na tla?ítkách myši mít ?azení rychlostí.

Takže máte nastavené ovládání a už se nem?žete do?kat, jak b?hem pár chvil budete nechávat své soupe?e v prachu? Musím Vás zklamat, tak jednoduché to nebude. LFS je simulace se vším všudy a když vstoupíte do garáže máte možnost (nebo spíše nutnost - základní nastavení jsou pro závod?ní tém?? nepoužitelná (podle trati/auta je ztráta zp?sobená nastavením auta tak 1-2 sec na kolo, zbylý ?as je pouze ve Vašich rukách p?ípadn? i nohách) zm?nit veškeré nastavení vozu. Všichni tune?i v tento okamžik nejspíše zlomí nad LFS h?l, protože zde se nedá alá NFSU ladit motor na vyšší výkon, m?nit spoilery, p?idávat LEDky atd. Je to z toho d?vodu, že LFS je online simulátor a p?i sout?žení online by stejn? každý používal nejlepší možnou kombinaci vylepšení a jediné ?eho by se tím dosáhlo, je další zhoršení podmínek pro nová?ky p?i nástupu na herní scénu. Jediné co se zde tedy dá nastavit je podvozek: tlumi?e, pružiny, brzdy, p?evodovka, kola, tlak v pneu atd. Tj. ty d?ležité v?ci, kterými se i v reálu dosahuje lepších ?as?, pokud mají všichni stejná auta. Pro nová?ky je však v?tšinou všechno toto nastavování špan?lská vesnice. Ale nezoufejte. Kdo si chce postavit vlastní nastavení, má možnost si zde p?e?íst NÁVOD jak se ladí auto a pustit se do toho. Pokud se nechcete poušt?t do tvorby vlastního nastavení (je to také jistá forma um?ní a v??te, že postavit dobré nastavení od základu trvá dny až týdny), pak je tu stránka týmu INFERNO ?i SETUP GRID, kde najdete velmi dobrá nastavení pro r?zné trati a délky závod?. Pokud budete chtít použít kvalifika?ní nastavení na delší jak 4 kolové závody, tak p?idejte tlak v pneu (5 - 30kpa), a snižte odklony tak o stupe?. V p?ípad? n?kterých závodních stroj? je t?eba i zm?nit obutí na tvrdší sm?s (R1 m?kká až R4 tvrdá).

V options/help lze nastavit r?zná uleh?ení(helpy), ale pravdou je ,že lepších ?as? lze dosáhnout bez nich. Jsou zde pro ty, kte?í se budou zpo?átku prát s autem a s fyzikálním modelem. Až zvládnete objet kolo bez výlet? mimo tra?, doporu?uji tyto helpy nastavit takto: Automatické ?azení - vyp.; Pomoc s brzdou - vyp.; Pomoc s plynem - vyp.; Automatická spojka (pokud nemáte 3 pedály) - zap.; Ubrat plyn p?i ?azení - vyp. (u n?kterých aut pak nemusíte p?i ?azení sundávat nohu z plynu, u jiných ano); Prošlápnutí plynu p?i pod?azení - zap.

Dob?e, máte tedy nastavené ovládání i auto a už Vám nic nebrání se vydat na tra?. B?hem prvních kol s GTi (slabé auto s náhonem na p?ední kola) se asi každý seznámí s chováním auta na asfaltu a i mimo n?j. Doporu?uji, stejn? jako v reálu, si nejd?ive pomalu projet tra?, zjistit kde je jaká zatá?ka a až pak zvyšovat rychlost. Mnoho za?áte?ník? p?i jízd? s GTi d?lá zásadní chybu a tou je, že moc zatá?í. Jelikož auta s náhonem na p?ední kola jsou p?edur?ena k nedotá?ivosti pod plynem, tak vlastn? ani neví, že d?lají n?co špatn? (auto sice zatá?í na stranu na kterou chcete, ale mí? než je schopno). Proto až si projedete pár kol, koukn?te se na záznam. Pokud máte v zatá?kách kola vyto?ená na doraz, nejedou ve stop? a tudíž jen ztrácíte ?as. V??te že záleží i na teplotách pneumatik, p?eh?átá pneu má hodn? špatnou p?ilnavost (F9 - ukazatel teplot, vysv?tlení od DoNa) a pokud se Vám po n?kolika kolech stále kou?í od pneu a na ukazateli jsou ?ervené hodnoty, d?láte n?co špatn?. V S2 je zde navíc vlastnost, že se Vám p?i výletu mimo tra? na pneu nalepí ne?istoty a tím pádem se také zhorší jejich p?ilnavost po návratu na tra?. Máte tedy za sebou n?kolik kol a ?íkáte si, jak je možné, že mám takové špatné ?asy? Závod?ní je v?da a bez základních znalostí se neobejdete. Proto navštivte ZÁVODNICKOU ŠKOLU a zde se do?tete, co je to ideální stopa, jak správn? brzdit atd. tedy jak se správn? jezdí rychle.

Doufám, že Vám tyto informace pomohou ve Vašich za?átcích s Live For Speed a t?ším se na shledanou na trati!

Díky Agarashovi za stylistickou úpravu.

Užite?né linky:
(anglicky)
Live For Speed - oficiální stránky
LFSWorld - oficiální statistiky jezdc?, závod?, tabulky sv?tových rekord? (možnost stáhnutí záznam?)...
LFS Forum - oficální fórum o všem kolem LFS
LFS Wiki Manual - Neoficiální manuál k LFS (login: lfswiki, heslo: lfswiki) - co je to wiki? - open source manuál
LFS News - novinky ze sv?ta LFS
LFS Movies Pit - zde se nachází valná v?tšina videí z LFS
Clean Racers Club - úto?išt? pro dobré závody (S2 Demo)
Turnaje v Live For Speed - Seznam valné v?tšiny turnaj? v LFS
Masters of Endurance - mezinárodní vytrvalostní liga
Inferno SetupField - mnoho kvalitních nastavení pro v?tšinu kombinací auto/tra?
Setup Grid - mnoho kvalitních nastavení pro v?tšinu kombinací auto/tra?
Master Skinnerz - velmi kvalitní skiny, templaty a návody jak na to
Zavodnická matematika - pokud si myslíte, že závod?ní není v?da, tak se podívejte sem...

(?esky)
?asto kladené otázky - první místo kam se podívat když máte otázky
Popis kláves - n?které lze zm?nit, jiné jsou pevn? dané
Závodnická škola - jak správn? jezdit rychle, možnost dohody na školení
Chování na trati - všeobecn? co d?lat a hlavn? co ned?lat p?i závodech
Pravidla závod? - sepsaná pravidla chování na trati b?hem závod?
Základy nastavovaní auta - co d?lá co p?i hrátkách v garáži
LFS licence S1 / S2 - jak to s nimi vlastn? je
Volant - chcete si po?ídit volant? rady, zkušenosti
Cam2Pan - program na rozhlížení po kabin? auta pomocí webkamery a LEDky

Užite?né prográmky:
LFS Spectator 2.02 - umož?uje komukoli sledovat závod, v omezené podob?, na serveru kde je to povoleno
F1 Perfview - nástroj na analýzu telemetrie (dostupná pouze ze singleplayer replaye)
Analyze for Speed - nástroj na porovnání stopy, rychlostí, ?as? (jednodušší než F1 Perfview )
LFS Gear Ratio Calc - prográmek na nastavení p?evodovky

S2 CMX Viewer - prohlíže? model? všech aut, užite?né p?i tvo?ení vlastního skinu, obsahuje ?isté skiny všech aut v rozlišení 1024x1024. Pro tvorbu vlastního skinu použijte libovolný grafický editor, p?ekreslete ?istý skin a uložte pod novým jménem (pozor, nutno zachovat za?átek jména souboru (první 4 znaky), který obsahuje název auta).
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba

Last edited by Chaos; 26.6.2009 at 19:19.
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 9.6.2005   #2
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

(myslíte že)/(máte n?co co) tam chybí? ?ekn?te to
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 9.6.2005   #3
Rumiko
Member
 
Rumiko's Avatar
 
Join Date: 17.9.2004
Location: Bratislava
Posts: 274
Default

Ja len drobnos? pre tých, ktorí si zaobstarali volant - pri spustení LFS oto?te volant do krajných polôh a stla?te oba pedále na podlahu (kvôli kalibrácii). Možno samozrejmos?, ale ja som sa s tým trápil asi týžde? (kamarát detto).
Rumiko is offline   Reply With Quote
Old 9.6.2005   #4
Leszek
Member
 
Join Date: 26.9.2004
Location: Kojetín
Posts: 116
Default

Chaos: Vyborny napad!
__________________
http://www.skins.mcz-team.net/Avatars/podpis4.gif
MCz. The Master Czech Team.
\"The Speed is The Purpose of Our Lifes. Live For Speed.\"
.........................
Wndows XP Home Edition SP1 powered by Intel Celeron D 2,8 GHz; 512 MB RAM; GeForce FX 5500; Logitech WingMan FF; S2 LICENSED (Lesza); CRC Member
.........................
[ WELERY Design Studio ] [ webdesign na míru ] [ www.welery.cz ] [ info@welery.cz ]
Leszek is offline   Reply With Quote
Old 9.6.2005   #5
Krpas
Regular Member

 
Krpas's Avatar
 
Join Date: 9.11.2004
Location: Semily
Posts: 602
Default

Good work Chaos ted jen aby si to ty novy lenoši p?e?etli kay:
__________________
Vcz Rulezz
Krpas is offline   Reply With Quote
Old 10.6.2005   #6
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Super! Jestli mohu neco dodat, tak jedine malinko ucesat stylistiku. Obcas jsem se v tom trochu ztracel. :up:
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline   Reply With Quote
Old 11.6.2005   #7
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Quote:
Originally Posted by Agarash
Super! Jestli mohu neco dodat, tak jedine malinko ucesat stylistiku. Obcas jsem se v tom trochu ztracel. :up:
Hele ja maturoval z cestiny za 4, tak me nech bejt

tak pls porad kde, ja netusim (nebo tusim, ale nevim jak to napsat lip) :scratch:
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 11.6.2005   #8
jet
LFS Guru

 
jet's Avatar
 
Join Date: 22.7.2004
Location: hk
Posts: 2 643
Default

s tou stylistykou mam taky problemy ale pomaha kdyz si udelam presnou osnovu a ty se pak drzim..
jet is offline   Reply With Quote
Old 9.7.2005   #9
Michelin
Member

 
Michelin's Avatar
 
Join Date: 15.8.2004
Location: Prague
Posts: 367
Default

jj , myslim ze tam chybi stranky se setupam
Michelin is offline   Reply With Quote
Old 9.7.2005   #10
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Quote:
Originally Posted by Michelin
jj , myslim ze tam chybi stranky se setupam
ja myslim ze ne... koukni poradne :mag:
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 12.7.2005   #11
Michelin
Member

 
Michelin's Avatar
 
Join Date: 15.8.2004
Location: Prague
Posts: 367
Default

kouknul jsem a mas pravdu ^^ , ale neni vic stranek ?
Michelin is offline   Reply With Quote
Old 1.9.2005   #12
Jarda(CZ)
Member

 
Jarda(CZ)'s Avatar
 
Join Date: 17.3.2005
Location: Litvínov
Posts: 144
Default

asi to sem nepat?í, ale co je , a jak ob¨vlivní jízdu otev?ený diferák??? :?:
Jarda(CZ) is offline   Reply With Quote
Old 1.9.2005   #13
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Quote:
Originally Posted by Jarda(CZ)
asi to sem nepat?í, ale co je , a jak ob¨vlivní jízdu otev?ený diferák??? :?:
RWD auto nebude na vyjezdu tolik pretacivy, ale ani nebude rychly, protoze se ti zacne protacet vnitrni kolo...
FWD bude porad nedotacivy, ale bude pomalejsi ze stejneho duvodu...
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 11.10.2005   #14
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

P?idán link:
LFS Wiki Manual - Neoficiální manuál k LFS
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 11.10.2005   #15
SIR
Regular Member

 
SIR's Avatar
 
Join Date: 22.7.2004
Location: LB City
Posts: 813
Default

a co treba tohle
anglicky a zatim jen 1. cast, ale aspon uz je to pro S2
SIR is offline   Reply With Quote
Old 11.10.2005   #16
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Quote:
Originally Posted by SIR
a co treba tohle
anglicky a zatim jen 1. cast, ale aspon uz je to pro S2
no neco podobnyho je soucasti Wiki manualu...
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 25.2.2007   #17
tuner.bryan
Newbie
 
Join Date: 16.2.2007
Posts: 64
Default

Stáh jsem si patch driftgauge a Easy Race Sets rev4 (S2P9) a nevím kde s nimi. Prosím pora?te. Dík
tuner.bryan is offline   Reply With Quote
Old 25.2.2007   #18
ThorR
Senior Member

 
ThorR's Avatar
 
Join Date: 12.2.2006
Location: Ostrava,F-M
Posts: 1 002
Default

omg, na n?jaký "drift patche" se vybodni, o tom drift neni .... a sety si stahni asi na XRT, když máš demo
__________________
Powerful Motorsport Team → P4 3GHz → Ati X700PRO → MSI 915P → 1GB RAM → 350GB HDD → DFP

ThorR is offline   Reply With Quote
Old 25.2.2007   #19
Spangler
LFS Guru

 
Spangler's Avatar
 
Join Date: 30.1.2006
Location: Kutná Hora, Praha
Posts: 3 251
Default

Quote:
Originally Posted by tuner.bryan View Post
Stáh jsem si patch driftgauge a Easy Race Sets rev4 (S2P9) a nevím kde s nimi. Prosím pora?te. Dík
U drift gauge bude urcite readme a co se tyce easy race setu, tak to rozbalis normalne do LFS/data/setups/, lepsi je ale podle me balicek z inferna...
__________________
ACTUAL LINUX e-Racing Team
http://lfs.actual.cz
Spangler is offline   Reply With Quote
Old 25.2.2007   #20
Itar
LFS Guru

 
Itar's Avatar
 
Join Date: 22.8.2005
Location: Velké Opatovice
Posts: 2 318
Default

Quote:
Originally Posted by Spangler View Post
rozbalis normalne do LFS/data/setups/
Settings
__________________
Itar is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 14:03.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.