Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Jiné > Závody a motorismus všeobecn?

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 11.3.2014   #661
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Thumbs up

Quote:
Originally Posted by salik1992 View Post
Changelog:
D?kuji za NAPROSTO vy?erpávající popis a zajímavé ?tení!!!
__________________
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 24.3.2014   #662
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 278
Default

Changelog 24.3.2014:
Opravena chyba, kdy LuckyDog byl p?id?len jezdci, který m?l povinné opravy (meatball flag).
Opravena chyba, kdy mohl jezdec s kompletn? automatickým ?azením odjed ze startu ješt? p?ed p?ipojením všech jezdc? na rošt.
Oprava chyby, kdy mohla být parkovací brzda pušt?na, pokud model spadl z výšky (typicky ze zvedák?).

Úprava letmých start? na Suzuce, ve Spa a v Bathurst (jiná poloha startu a cíle)
Úprava fixed nastavení n?kterých voz? na oválech
Úprava chlazení u RUF RT 12R Track, tak aby se ve vyšších teplotách okolí nep?eh?íval.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 2.4.2014   #663
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 278
Default

Tvorba BMW Z4 GT3: https://www.youtube.com/watch?v=lFYzcMB5PwY
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 7.4.2014   #664
osiwaru
Newbie

 
Join Date: 5.9.2013
Posts: 17
Default

BMW Z4 GT3 iRacing Testovací jízda @ Zolder & Daytona (Inside Sim Racing YouTube kanál)
osiwaru is offline   Reply With Quote
Old 10.4.2014   #665
P@cho
Member

 
P@cho's Avatar
 
Join Date: 15.4.2005
Location: Kežmarok (SK)
Posts: 393
Default

Ja len pripomeniem. Od 7.4. je promo - 1 rok za 1,-oiro.
Už som zasa v tom, len musím nájs? volant pod prachom.
__________________
http://pbmining.com?ref=Pacho
P@cho is offline   Reply With Quote
Old 11.4.2014   #666
osiwaru
Newbie

 
Join Date: 5.9.2013
Posts: 17
Default

N?co takového by to cht?lo, protože krom Mazda Cup, RUF Cup a GT3 mi to p?ijde celkem mrtvé. Nevím jak to žije v ligách.
osiwaru is offline   Reply With Quote
Old 11.4.2014   #667
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 278
Default

Tak mrtvé to rozhodn? není. Spousta kategorií má ovšem jinou logiku (nejsem si jist, jestli je to vhodné slovo) ježd?ní než LFS. V LFS se na public serverech dokola závodí a závodí.
Tady se b?hem týdne pov?tšinou pouze trénuje a za celý týden se jede kolem 4 velkých závod?. Tyto závody s vysokým SOF (Streght Of Field) jsou každý týden ve stejný den a ?as. Ve fóru se dá u každého auta najít, kdy že je jeho SOF závod. Nebo p?es hlavní stránku u každé série p?es result a tam si najít, kterou hodinu a který den jezdí nejvíce lidí.

Jinak k ligám dá se jich najít celkem hodn? od pravidelných až po mén? pravidelné. Z t?ch co mohu doporu?it t?eba Pitlanes.com Challenge (ned?le ve?er), který se jede každou sezónu s jiným autem a st?ídají se ovály a normální okruhy. Nap?. tento víkend jedeme s Nationwide (Impala B a Mustang B) v Bathurstu. P?íští sezónu se bude jezdit s Mustangem.
Z t?ch vytrvalostních by mohla být Britcar, kde se jede s DP, GT3 a Mustangem. Zatím se jelo jen 2.4h Silverstonu, ale byl to velmi dobrý a ?istý závod.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 18.4.2014   #668
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 278
Default

Barvi?i se kone?n? do?kali preview buildu p?íštího týdne:
https://twitter.com/iRacing/status/4...335106/photo/1
https://twitter.com/iRacing/status/4...172096/photo/1
https://twitter.com/iRacing/status/4...906880/photo/1
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 22.4.2014   #669
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 278
Default

Simulace:


Rozhraní

- Režim jízdy i záznamu má pohyblivé prvky. Ne všechno je pohyblivé. P?es alt-k aktivujete editaci, Pohyblivé objekty se mod?e zvýrazní. Myší p?etahejte prvky do pozic, jak je chcete a pomocí alt-k uložte. N?které prvky jsou umíst?né relativn? k jiným. Nap?íklad zrcátko a delta pruh. V takovém p?ípad? se doporu?uje umístit rodi?e a poté upravit pozici potomk?.

- Ve výchozím stavu jdou p?esouvat jen aktuáln? zobrazené prvky, ale app.ini [Graphics] forceVisibleWhenMove=1 zapne zobrazování všech prvk? v edita?ním režimu.

- Je možné rozmístit prvky i p?es t?i monitory (ne jen na prost?ední). V app.ini [Graphics] DriveUIFullScreen=1 pro režim jízdy a SessionUIFullScreen=1 pro režim záznamu.

- Delta pruh m?že být schován p?i použití Ghost auta app.ini [SplitDeltas] deltaBarHideBar=1.

- Lze m?nit pr?hlednost prvk? p?i jízd? i záznamu. V app.ini [graphics] SessionUITransparency=1.0 a DriveUITransparency=1.0 hodnoty nižší než 1.0 zvýší pr?hlednost a hodnoty vyšší pr?hlednost sníží. 1.0 je výchozí hodnota. Nejedná se tedy o alpha hodnotu.

- Odstran?na chyba, kdy byl ?as oseknut v delta, pokud byl rozdíl více jak 1 minuta.


Kamera

- P?idána podpora pro úprava jízdní kamery. Pohyb je limitován stejn? jako u TrackIR a není kumulativní. Pokud tedy nastavíte krajní hodnotu, TrackIR už se za tuto hodnotu nedostane. Zorné pole a VanishY (hodnota zpr?hledn?ní blízkých p?edm?t?) se zatím nastavují globáln? a zatím nejsou podle aut. (pozn. p?ekl.: v budoucnu asi budou)

- P?idány další dv? kamery na kola. Celkem tedy 9 kamer na aut?.

- Kamery podporují nov? i FOV 179.

- Nachází se zde chyba, že pokud editujete FOV za jízdy a pak v nastavení, obojí se ztratí a vrátí se hodnota, která byl po spušt?ní.

- Byl optimalizován kód sledování pozice pro lepší kompatibilitu s bodoucími verzemi Oculus Rift. Lze ho používat s TrackIR tak, že zapnete demo aplikaci OR a pak spustíte TrackIR, takže se správn? chytne na sledování, nikoli na rift. Pak již lze používat až do restartu TrackIR.


Podpora Brass Monkey

- P?idán engine Brass Monkey http://playbrassmonkey.com/ pro interakci s tabletem ?i telefonem. Takto lze telefon použít pro zobrazení informací nebo k ?ízení. V app.ini key [Brass Monkey] BMAllowDrive=1 nastavíte možnost ?ízení.

1) Nainstalujte Brass Monkey clienta na telefon ?i tablet.
2) Spus?te ho.
3) Spus?te iRacing.
4) Klikn?te na iRacing v klientu.
5) Ikonami v horním rohu p?epínáte režimy.
6) Pokud nefunguje, tak zkontrolujte, že telefon i pc je na stejné síti.


Spotter

- Aktualizace TJ and Steve spotter novými zvuky.


Ovládání

- Úprava algoritmu pro filtrování rušení dovoluje použít i joysticky s krátkým rozsahem.

- Opravena chyba, kdy nebyly invertovány dorazy, pokud byla zapnutá inverze v app.ini.

- P?idán experimentální funkce pro vytvo?ení stálého odporu. Doporu?uje se používat pouze u levných volant?. V app.ini [Force Feedback] steeringDampingMaxPercent=0.0 rozsah 0.05 až 0.30 podle požadovaného odporu. Poté ješt? možná m?žete upravit app.ini [Force Feedback] steeringDampingFactor=0.10 na nižší hodnotu, ale nem?lo by být pot?eba.

- Lze p?i?adit ovládání kontroly trakce.

- P?idáno ovládání pro pohled nahoru a dol?. (Vhodné, pokud nevidíte na budíky)


Telemetrie

- Stav kontroly trakce v "dcTractionControlToggle". Toto je kontrola trakce tak, jak ji mají auta v reálu. Nikoli pomoc s ?ízením.

- Již nejsou data z Ghost car.

- P?idána synchronizace živé telemetrie a telemetrie na disku "IsDiskLoggingEnabled" a "IsDiskLoggingActive" Pak je zde ?et?zec "TelemetryOptions:TelemetryDiskFile:" s kompletní cestou k souboru. Po dokon?ení zápisu je tedy možné ho ihned parsovat a použít se zaznamenanou živou telemetrií.


Garáž

- P?epína? metrických a imperiálních jednotek.


Race Control

- Na tratích s p?edsunutou startovní ?árou (Spa, Suzuka, Bathurst), již není leader druhé ?ady nucen být za leadrem až po cílovou ?áru, ale m?že ho p?edjet už za startovní ?árou.


?azení

- Odstran?n problém, kdy systémem kontrolované p?evodovky se mohly p?i pod?azování se spojkou zaseknout v neutrálu.Auta:


Mechanici

- Helmy mechanik? jsou barevné podle oble?ení a nikoli podle jezdcovi helmy.


Barva kol

- Je možné m?nit barvu kol u t?chto voz? BMW Z4 GT3, Chevrolet Impala Class B, Chevrolet Impala-COT, Chevrolet National Impala, Chevrolet Silverado, Chevrolet SS-Gen6, Ford Fusion-Gen6, Ford Mustang Class B, McLaren MP4-12C GT3, Ruf RT 12R AWD, Ruf RT 12R C-Spec, Ruf RT 12R RWD, Ruf RT 12R Track Super Late Model, Toyota Camry-Gen6.


Toyota Camry

- Dostupná k zakoupení!


BMW Z4 GT3

- Dostupné k zakoupení!

· Zm?na barvy kol.

· Je možné m?nit tlumení nárazu i odskoku pro nízkou i vysokou rychlost.

· Nastavitelná kontrola trakce. Lze ji také na 5 vte?in vypnout.

· Nové zvuky pro kontrolu trakce / omezova? otá?ek / omezova? rychlosti / p?e?azení.


Cadillac CTS-V Racecar

- Nastavitelná kontrola trakce. Lze ji také na 5 vte?in vypnout.

- Nové zvuky pro kontrolu trakce / omezova? otá?ek / omezova? rychlosti / p?e?azení.

- Má ABS.


Chevrolet Corvette C6R

- Nastavitelná kontrola trakce. Lze ji také na 5 vte?in vypnout.

- Nové zvuky pro kontrolu trakce / omezova? otá?ek / omezova? rychlosti / p?e?azení.

- Úprava zav?šení.

- Úprava ARB.

- Úprava posilova?e ?ízení.

- Mechanici mají správnou barvu helmy.


Chevrolet Impala Class B

- Barvení kol.

- Pneu NTMv5.

- Úprava aerodynamiky.

- Páska po 1%.

- Zvýšena odolnost kol p?i broušení zdi.


Chevrolet Impala-COT

- Barvení kol.

- Pneu NTMv5.

- Úprava aerodynamiky.

- Páska po 1%.

- Zvýšena odolnost kol p?i broušení zdi.


Chevrolet Monte Carlo SS

- Úprava, která p?edchází jednoduchéme nadnášení p?edního vnit?ního kola

- Zvýšena odolnost kol p?i broušení zdi.


Chevrolet National Impala

- Barvení kol.

- Pneu NTMv5.

- Úprava aerodynamiky.

- Zvýšena odolnost kol p?i broušení zdi.


Chevrolet Silverado

- Barvení kol.

- Pneu NTMv5.

- Úprava aerodynamiky.

- Zvýšena odolnost kol p?i broušení zdi.


Chevrolet SS-Gen6

- Barvení kol.

- Pneu NTMv5.

- Úprava aerodynamiky.

- Páska po 1%.

- Zvýšena odolnost kol p?i broušení zdi.

- P?idán spoiler.

- Aktualizace polep? podle aut 2014


Dallara IndyCar

- Zpomalení shození ze zvedáku aby se p?edešlo poškození

- Nové zvuky pro kontrolu trakce / omezova? otá?ek / omezova? rychlosti / p?e?azení.


Ford Fusion-Gen6

- Barvení kol.

- Pneu NTMv5.

- Úprava aerodynamiky.

- Páska po 1%.

- Zvýšena odolnost kol p?i broušení zdi.

- P?idán spoiler.

- Aktualizace polep? podle aut 2014


Ford GT

- Nastavitelná kontrola trakce. Lze ji také na 5 vte?in vypnout.

- Nové zvuky pro kontrolu trakce / omezova? otá?ek / omezova? rychlosti / p?e?azení.


Ford Mustang Class B

- Barvení kol.

- Pneu NTMv5.

- Úprava aerodynamiky.

- Páska po 1%.

- Zvýšena odolnost kol p?i broušení zdi.


HPD ARX-01c

- Pneu NTMv5.

- Úprava aerodynamiky.

- Nastavitelná kontrola trakce. Lze ji také na 5 vte?in vypnout.

- Zpomalení shození ze zvedáku aby se p?edešlo poškození


Lotus 79

- Zpomalení shození ze zvedáku aby se p?edešlo poškození


McLaren MP4-12C GT3

- Barvení kol.

- Nastavitelná kontrola trakce. Lze ji také na 5 vte?in vypnout.

- Nové vn?jší vzdálené zvuky.

- Nové zvuky pro kontrolu trakce / omezova? otá?ek / omezova? rychlosti / p?e?azení.

- Je možné m?nit tlumení nárazu i odskoku pro nízkou i vysokou rychlost.

- M?k?í ARB

- Zlepšené jízdní vlastnosti po nerovnostech.


Radical SR8

- P?idány elementy pro v?tší p?ítlak.

- Úprava diferenciálu.


Riley MkXX Daytona Prototype

- P?ed?laná fyzika.

- Pneu NTMv5.

- Úprava aerodynamiky.

- Úprava diferenciálu.

- Úprava rozložení garáže.


Ruf RT 12R AWD

- Barvení kol.

- Vyšší stabilita v rychlých zatá?kách.


Ruf RT 12R C-Spec

- Barvení kol.

- Nové zvuky pro kontrolu trakce / omezova? otá?ek / omezova? rychlosti / p?e?azení.

- Úprava algoritmu pro rozložení brzdného ú?inku.


Ruf RT 12R RWD

- Barvení kol.

- Vyšší stabilita v rychlých zatá?kách.


Ruf RT 12R Track

- Barvení kol.

- Nastavitelná kontrola trakce. Lze ji také na 5 vte?in vypnout.

- Nové zvuky pro kontrolu trakce / omezova? otá?ek / omezova? rychlosti / p?e?azení.

- Úprava algoritmu pro rozložení brzdného ú?inku.

- Snížen to?ivý moment v nízkých otá?kách.


Star Mazda

- P?ed?laná fyzika.

- Pneu NTMv5.

- Úprava aerodynamiky.

- Úprava geometrie zav?šení.

- Úprava motoru.

- Nové zp?evodování.

- Úprava algoritmu pro rozložení brzdného ú?inku.

- Je možné m?nit tlumení nárazu i odskoku pro nízkou i vysokou rychlost.

- Zpomalení shození ze zvedáku.


Street Stock

- Zvýšena odolnost kol p?i broušení zdi.


Super Late Model

- Úprava, která p?edchází jednoduchéme nadnášení p?edního vnit?ního kola

- Zvýšena odolnost kol p?i broušení zdi.


VW Jetta TDI Cup

- Lze m?nit množství paliva.


Williams-Toyota FW31

- Nové zvuky pro kontrolu trakce / omezova? otá?ek / omezova? rychlosti / p?e?azení.

- Úprava zobrazení hodnot diferenciálu v garáži.

- Upravena k?ivka tlumi?e.

- Úprava tlumi??.

- Zpomalení shození ze zvedáku.Trat?:


Animace

- Animované postavy na COTA a Lucas Oil Raceway. Je nutné povolit shadery, Crowds na low nebo higher, Grandstands na low nebo higher, a Object Detail na high.


Circuit of the Americas

- Dostupná k zakoupení!


Lucas Oil Raceway

- Dostupná k zakoupení!


Auto Club Speedway

- Opravena chyba p?i po?ítání po?adí.


Circuit de Spa-Francorchamps

- GP Pits má nyní stejné offtrack zóny jako Classic a Endurance.

- Byla vytvo?ena ze? odd?lující tra? u Endurance mezi vrchními a spodními garážemi.


Long Beach Street Circuit

- P?idány stopy po bržd?ní.


Mount Panorama Circuit

- P?idány stopy po bržd?ní.

- Oprava problém? s povrchem.


New Hampshire Motor Speedway

- Oprava, kdy auto zajížd?lo pod texturu v zatá?kách 2,3 a 4.


Okayama International Circuit

- Opravena chyba 0x v míst? spojení konfugurací.


Phillip Island

- Výjezd z box? se používá krátký (dlouhý používají jen motorky).


Road America

- Prodloužena ?ára u výjezdu z box?.


Watkins Glen International

- Úprava normálových map trávy pro sjednocení s ostatními trat?mi.

Last edited by salik1992; 22.4.2014 at 14:45.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 30.4.2014   #670
Klouczech
Senior Member

 
Klouczech's Avatar
 
Join Date: 4.4.2007
Location: Jihlava
Posts: 1 272
Default

ORLY?
https://www.youtube.com/watch?v=HyMNBHGO_zw
__________________
http://www.facebook.com/PetrDolezal.Klouczech

Petr.Doležal aka Klouczech.Inferno
Klouczech is offline   Reply With Quote
Old 24.5.2014   #671
Ondrejko
LFS Guru

 
Ondrejko's Avatar
 
Join Date: 13.5.2005
Location: Košice
Posts: 2 773
Default

nainstaloval som iR na novom PC, ale mam problem ze mi v sime v aute nechce otacat volantom viac ako 180 stupnov aj napriek tomu, ze v iR options je nastavene 900 stupnov a takisto aj v Logitech profileri. viete prosim niekto poradit? nikdy som s tym nemal problem.
Ondrejko is offline   Reply With Quote
Old 24.5.2014   #672
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 278
Default

To je tím, že jsou zapnuté ruce. Když si v Options vypneš zobrazování rukou, tak se otá?et bude.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 24.5.2014   #673
Ondrejko
LFS Guru

 
Ondrejko's Avatar
 
Join Date: 13.5.2005
Location: Košice
Posts: 2 773
Default

funguje to. thx
Ondrejko is offline   Reply With Quote
Old 24.6.2014   #674
osiwaru
Newbie

 
Join Date: 5.9.2013
Posts: 17
Default

https://twitter.com/iRacingMyers/sta...72756000612353
osiwaru is offline   Reply With Quote
Old 22.7.2014   #675
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 278
Default

Changelog S3 2014:

Ligy

- Vylepšené možnosti pro startovní rošt:

· Možnost oto?it N jezdc? namísto pevn? ur?ených 8 nebo 10.

· Offset pozice pro jezdce na startovním roštu pro jednodušší aplikaci penalizací. Kladní ?ísla posouvají dop?edu, záporná dozadu.

- Nové rozhraní pro úpravu p?ezdívek.


Race Panel

- Oprava uspo?ádání.

- Výb?rové pole založené na MPR.


Ostatní

- Nové MPR obrázky a tooltipy.

- MPR schované pro A a vyšší.

- Stránka SPectating lépe ?adí události

- Drobné úpravy v rozložení.Simulace:


Tires

- Všechna vozidla mimo Sprint car a Silver Crown na NTMv5. Tyto dv? na OTM.

- Vylepšený algoritmus pro smýkání p?i zm?n? sm?ru b?hounu, které by m?lo zlepšit chování.

- Lepší modelování chování vzorku a jeho opot?ebení (vyšší).

- N?která auta (v?tšina oválových a rychlé road) mají nový model opot?ebení a ovlivn?ní teplotou.


Rozhraní

- Pravý klik na hrá?e nebo helmu otev?e kontextové menu.


Zvuk

- Odebrána vrstva limitující zvuk u p?e?azení s odpojením plynu.


iRacing Telemetry API

- Nov? RadioTransmitRadioIdx a RadioTransmitFrequencyIdx k RadioTransmitCarIdx.

- Nov? ClassPosition v QualifyResultsInfo sekci podle ResultsPositions.

- Nov? CarClassColor.

- Nov? car, suit, helmet paint info.

- Lepší escape znak? v YAML session stringu.

- Správné zobrazení tlaku v telemetrii u tlakov? založeného vyvážení brzd.

- Oprava telemetrie u úhlu zato?ení ostatních.


Kamery

- Jezdcova kamera lze snížit až o 4 palce (namísto 2).


Backfires

- Spousta aut má p?idané backfire tam, kde má být. Zatím nefunguje backfire p?i p?e?azení u ostatních.


Vítr

- Efekt redukován na 1/3 zobrazené hodnoty, aby byl "modelován" p?ízemní efekt a zákryv objekty.


Špína

- Další vrstva špíny, která se na vozidla bude p?idávat v závislosti na situaci.


Skiny

- L.A. Racing, SimCraft, and diysim.com loga p?idána.

- Barvení kol Mazda MX5, Skip Barber Formula 2000, Legends Ford '34 Coupe, a Street Stock.


Scenic kamery

- Dopln?n zbytek tratí, které nebyly aktualizovány minulou sezónu.Auta:


Chevrolet Camaro Class B

- Dostupné! Sdílí fyziku a nastavení s ostatními B auty.

BMW GT3 Z4, Cadillac CTS-V Racecar, Chevrolet Corvette C6R, Chevrolet Impala Class B, Chevrolet Impala-COT, Chevrolet Monte Carlo SS, Chevrolet National Impala, Chevrolet Silverado, Chevrolet SS-Gen6, Dallara IndyCar, Dallara DW12 IndyCar, Ford Falcon V8 Supercar, Ford Fusion-Gen6, Ford GT, Ford Mustang Class B, Ford Mustang FR500S, HPD ARX-01c, Kia Optima, Legends Ford '34 Coupe, Lotus 49, Lotus 79, Mazda MX-5 Cup, Mazda MX-5 Roadster, McLaren MP4-12C GT3, Modified - SK, Modified - Tour, Pontiac Solstice, Radical SR8, Riley Daytona Prototype, Ruf RT 12R AWD, Ruf RT 12R C-Spec, Ruf RT 12R RWD, Ruf RT 12R Track, Skip Barber Formula 2000, Spec Racer Ford, Star Mazda, Street Stock, Super Late Model, Toyota Camry-Gen6, VW Jetta TDI Cup, Williams-Toyota FW31

- Nejnov?jší fyzika pneumatik

- Snížení výkonu pneumatik s opot?ebením a zah?átím

- Celková úprava fyziky (kv?li NTMv5)


BMW GT3 Z4

- Srovnán výkon v GT3


Chevrolet Monte Carlo SS

- V?tší rozsah p?ední pružiny.


Chevrolet SS-Gen6

- Aktualizovaná palubovka.


Dallara DW12 IndyCar

- Dostupná komplet ve všech verzích.


Ford GT

- Opraven bug v TC (místo 6 voleb už jen 3).


Ford Mustang Class B

- Dva nové vzory zbarvení.


HPD ARX-01c

- Tlumi?e mají nastavení pomalého i rychlého propružení a odskoku.


Lotus 49

- P?epo?ítána hmotnost a setrva?nost pro lepší chování.


McLaren MP4-12C GT3

- Srovnán výkon v GT3


Riley Daytona Prototype.

- Nová mapa výkonu motoru.

- Snížena minimální p?ední sv?tlá výška (1,5 palce)

- Snížena minimální výška splitteru.


Ruf RT 12R C-Spec

- Tlumi?e mají nastavení pomalého i rychlého propružení a odskoku.


Ruf RT 12R Track

- Tlumi?e mají nastavení pomalého i rychlého propružení a odskoku.

- Srovnán výkon v GT3


Williams-Toyota FW31

- Snížen rozdíl délek dotankování (P?i nep?esném zastavení je modelováno zpomalení za?átku nuceným p?esunem mechanik?. Toto zpomalení bylo redukováno.).Trat?:


Donington Park Racing Circuit

- Dostupný.

- Dv? konfigurace: GP and National.

- Obsahuje 3D postavy zobrazené p?i Crowd na High.


Phoenix International Raceway

- Rescan po zm?n? trat?.

- Dv? konfigurace: Jedna dovoluje krácení apronu na zadní rovince a druhá ne.

- Obsahuje 3D postavy zobrazené p?i Crowd na High.


Auto Club Speedway

- Opraven terén procházející zdí

- Hrboly na vnit?ní trati vyrovnány.


Autodromo Jose Carlos Pace

- P?idány 1x zóny na modrých plochách.


Circuit Gilles Villeneuve

- Odebrány n?které objekty mechanik?, protože by se tam nevešly.


Circuit of the Americas

- Opraveny cedule na garážích.

- P?idány boxy.

- Posunuta postava mimo ze?.


Circuit Zolder

- Opraveno n?kolik chyb v geometrii trat?.


Homestead Miami Speedway

- Mechanici nezasahují do zdi.


Iowa Speedway

- Opraven problém p?i kolizi se zdí.


Michigan International Raceway

- Opraven problém p?i kolizi se zdí v T1.


Phoenix International Raceway circa 2008

- P?vodní verze Phoenixu.


Road America

- Vn?jšek páté zatá?ky je 1x (za obrubníkem).


Silverstone Circuit

- Opraven špatn? definovaný bod trat?, který zp?soboval pád simulátoru, pokud n?kdo projížd?l tímto bodem a n?kdo jiný se p?ipojil.

- Opraveny chyby mezi 2. a 3. zatá?kou.


Sonoma Raceway

- Opravena chyba v nasvícení, takže stíny za?ínají na zemi.

- Opravena utopená bariéra.


Suzuka International Racing Course

- Opraveny problémy s Relative boxem u k?ížení.


Thompson International Speedway

- No?ní verze.

- Nové logo.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 25.7.2014   #676
Ryko
Member

 
Ryko's Avatar
 
Join Date: 4.6.2007
Posts: 148
Default

Po novom update som mal strasne nutkanie si obnovit staru licenciu a porovnat aktualny iR z AC a rF2. Ale kvoli cene som do toho nesiel. Ako na zavolanie mi dnes prisiel pozdrav od iRacingu a dali mi promo ak si obnovim licencniu na 3-mesiace za 5 USD, cize prakticky zdarma.

Ako na zavolanie. Prave instalujem updaty. Mam teda ale len zakladny obsah.
Mozno sa stretneme niekde na trati...
Ryko is offline   Reply With Quote
Old 29.7.2014   #677
Ryko
Member

 
Ryko's Avatar
 
Join Date: 4.6.2007
Posts: 148
Default

Maly update iRacing novica. Po par pretekoch zatial len z Mazdou MX5 Cup musim teda povedat, ze aspon co mozem ja posudit, tak za rok sa iRacing posunul hlavne co sa tyka fyziky jasne dopredu. Neviem ci je to novym tire modelom, ale konecne sa aspon podla mna laika Mazda chova prirodzene. Pred rokom si pamatam, ze auto bolo az privelmi tazko zvladnutelne, velmi nervozne, plavalo po asfalte... Teraz sa mi vidi predvidatelnejsie, viem krasne zachytit pretacavy smyk, je mozne ist viac na brzdy aj pri zatacani, celkovo je pre mna radost s MX5 jazdit...

Dnes ak dobre vidim, zacina nova sezona, mam C licenciu, takze ponuka zavodov je velika a uz sa neviem dockat ako si vyskusam aj ine auta a trate...

Strasne by som chcel vyskusat RUF cup, ale to by bol sakra velky invest auto + asi 10 trati... Zatial si budem musiet vystacit so zakladom, aj tak je z coho vyberat.
Ryko is offline   Reply With Quote
Old 29.7.2014   #678
Suke
Newbie

 
Join Date: 29.6.2014
Posts: 27
Default

Škoda, že nemají n?jaký trial nebo n?co, rád bych to pozkoušel. Sice m? AC moc baví, ale zkusit se má všechno :-)
Suke is offline   Reply With Quote
Old 29.7.2014   #679
GothaR
Senior Member

 
GothaR's Avatar
 
Join Date: 21.3.2009
Location: Kosice
Posts: 1 279
Default

Skus pohladat nejake promo kody, ja som sa tak dostal k 3 mesacnej licencii za asi 10 $. To ti poskytne dost casu na vyskusanie a nebude ta to mrziet
__________________
G27
S2 od 17.2.2009
AC od 8.11.2013
GothaR is offline   Reply With Quote
Old 29.7.2014   #680
Lala
Regular Member

 
Lala's Avatar
 
Join Date: 20.3.2005
Location: Plze?
Posts: 654
Default

Ja si vcera taky zkusil staronovou MX5-ku a taky me prekvapilo, o kolik lepsi je jizda. Asi to bude modelem pneu.
__________________
Cin ostatnim to, co si prejes, aby cinili oni tobe.
Lala is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 18:32.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.