Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Závody > Archiv > InterCars GTR series

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
Old 5.6.2007   #1
Tairo
Administrator

 
Join Date: 26.9.2004
Location: Plzen
Posts: 1 668
Default InterCars GTR series - d?ležité informace

NEOFICIÁLNÍ VÝSLEDNÉ PO?ADÍ
JEDNOTLIVCI

TÝMY


Zaznamy a statistiky z prvniho zavodu prvni InterCars ligy - Blackwood GP:

VIDEO SESTRIH

divize 1:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 2:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 3:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 4:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats


Zaznamy a statistiky z druheho zavodu prvni InterCars ligy - Westhill International reverse:

VIDEO SESTRIH

divize 1:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 2:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 3:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 4:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

Zaznamy a statistiky z tretiho zavodu prvni InterCars ligy - Fern Bay Black:

VIDEO SESTRIH

divize 1:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 2:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 3:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 4:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

Zaznamy a statistiky ze ctvrteho zavodu prvni InterCars ligy - Kyoto GP Long:

divize 1:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 2:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats

divize 3:

kvalifikace - stats
sprint - stats
prvni dlouhy zavod - stats
druhy dlouhy zavod - stats


zaznamy jsou primo z jednotlivych lfs serveru, takze je na nich pekne videt, kdo skutecne lagoval a kdo ne
__________________
Team: ACTUAL LINUX e-Racing Team . . . . . .Sponzor: ACTUAL LINUX s.r.o. . . . . . .
Jabber:
tairo(zavinac)jabber.actual.cz

Last edited by Agarash; 13.7.2007 at 10:34.
Tairo is offline  
Old 10.6.2007   #2
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Protesty se snad do?eší v pr?b?hu zít?ka, ale tuto poznámku sem mohu napsat již nyní:

Nebyl start, kde by se do 1. splitu nestala n?jaká vážn?jší nehoda... v každé divizi se p?i každém startu našlo n?kolik jedinc?, co se nedokáží udržet na uzd?...

Od p?íštího závodu se budou incidenty v prvním úseku ?ešit automaticky a budou navíc bonusov? trestány! Takže prosím všechny aby jeli opatrn?! Závod se nikdy nevyhrává v první zatá?ce! Naopak ho tam ale lze velmi snadno prohrát!
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba

Last edited by Chaos; 10.6.2007 at 23:48.
Chaos is online now  
Old 12.6.2007   #3
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Sportovními komisa?i byly ?ešeny následující protesty:

Div1
Protest R.Muller vs O.Köver za incident v 1. kole, na výjezdu ze šikany v prvním dlouhém závod?. Protest nebyl uznán, ale R.Müllerovi byly kontuma?n? p?id?leny body za poslední místo, z d?vodu fatální nezavin?né nehody.

Protest R. Filo vs J.Machá?ek za incident v první zatá?ce prvního dlouhého závodu. Protest nebyl uznán.

Protest O.Köver vs J.Polma za incident ve 4. kole v ?ase 0:18 druhého dlouhého závodu. Protest byl uznán a J.Polma byl potrestán ztrátou 8mi bod? z celkové klasifikace.

Protest Z.Cagaš vs O.Köver za incident první zatá?ce druhého dlouhého závodu. Protest byl uznán a O.Köver byl potrestán ztrátou 6ti bod? z celkové klasifikace.

Samoprotest O.Köver vs O.Köver za incidenty v 1. kole v prvním úseku druhého závodu. Protest uznán - obecné ohrožování, návrat na tra? po vyjetí. O.Köver byl potrestán ztrátou 5ti bod? z celkové klasifikace.

Div2
Protest O.Maška vs B.Goga za incident v první zatá?ce sprintu. Protest byl uznán a B.Goga byl potrestán ztrátou 8mi bod? z celkové klasifikace a ud?lena podmínka pro p?ípad opakování takovéhoto incidentu vylou?ení z ligy. O.Maškovi byly kontuma?n? p?id?leny body za poslední místo, z d?vodu fatální nezavin?né nehody.

Div3
Protest M.Ml?och vs P.Mozdík za incident v první zatá?ce v druhém dlouhém závod?. Protest byl uznán a P. Mozdík potrestán ztrátou 4 bod? z celkové klasifikace.

Protest L.Kornfeld vs P.Mozdík za incident v první zatá?ce v druhém dlouhém závod?. Protest nebyl ?ešen vzhledem k d?íve podanému protestu na tu samou situaci.

Div4
Protest J.Školník vs F.Nesvadba za incident p?ed 1. zatá?kou po startu ve sprintu. Protest nebyl uznán.

Protest T.P?ikryl vs M.Rous za incident v 9. kole, na konci zadní rovinky v prvním dlouhém závodu. Protest nebyl uznán, ale jezdci M.Rousovi bylo ud?leno varování. P?i opakování podobného incidentu bude potrestán v plné výši.

Dále je zde napomenutí za zbyte?ný chat v pr?b?hu závodu. V?tšinou se jedná o chat p?ed dojetím posledních jezdc?. V p?ípad? opakování budou jezdci trestání ztrátou bod?.
T.Trávní?ek - chat jako spectator po odpojení
P.Liška, F.Nesvadba, M.Chovanec, P.Chvatal - chat p?ed dojetím posledního ve sprintu
P.Liška - chat p?ed dojetím posledního v 2. dlouhém závod?
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba

Last edited by Chaos; 13.6.2007 at 12:20.
Chaos is online now  
Old 13.6.2007   #4
Tairo
Administrator

 
Join Date: 26.9.2004
Location: Plzen
Posts: 1 668
Default

protoze nekteri nezaznamenali pridani replayu z druheho zavodu do prvniho postu, upozornuji na to dalsi zpravou
__________________
Team: ACTUAL LINUX e-Racing Team . . . . . .Sponzor: ACTUAL LINUX s.r.o. . . . . . .
Jabber:
tairo(zavinac)jabber.actual.cz
Tairo is offline  
Old 18.6.2007   #5
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Sportovními komisa?i byly ?ešeny následující protesty:

Divize 1:
Protest J.Polma vs R.Šerý za incident v 1. kole v ?ase 0:45 prvního dlouhého závodu. Protest byl uznán a R.Šerý byl potrestán ztrátou 7mi bod? z celkové klasifikace.

Divize 2:
Protest J.Vázler vs L.Leco za incident v 18. kole prvním dlouhém závod?. Protest byl uznán a L.Leco potrestán ztrátou 5ti bod? z celkové klasifikace.
Protest J.Pohl vs M.Skalník za incident v 5. kole, v p?edposlední zatá?ce druhého dlouhého závodu. Protest byl uznán a M.Skalník potrestán ztrátou 5ti bod? z celkové klasifikace.

Divize 3:
Protest Ji?í Šimek vs P.Han?l za incident v 1. zatá?ce 1. kola druhého dlouhého závodu. Protest se zamítá, b?žný závodní incident.

Protest Ji?í Šimek vs Jakub Šimek za incident ve 3. kole, v pravé zatá?ce za 2. mezi?asem v prvním dlouhém závod?. Protest byl uznán a Jakub Šimek potrestán ztrátou 4 bod? z celkové klasifikace.

Protest Ji?í Šimek vs Jakub Šimek za incident ve 4. kole, v zatá?ce p?ed druhým mezi?asem v druhém dlouhém závod?. Protest se zamítá. Chyba byla spíše na stran? p?edkladatele protestu.

Divize 4:
Protest P.Mozdík vs R.Škvor za incident v 19. kole, v první zatá?ce v druhém dlouhém závod?. Protest se zamítá, b?žný závodní incident.

Protest W.Jahoda vs R.Škvor za incident v 5. kole, v první zatá?ce druhého dlouhého závodu. R.Škvor po nehod? p?ed sebou tla?il v?z W.Jahody, který byl nap?í?. Protest byl uznán a?koli nedošlo k poškození W.Jahody, ale toto chování nelze tolerovat. R.Škvor byl potrestán ztrátou 1 bodu z celkového hodnocení.Dále tu jsou tresty za nehody po startu v prvním úseku trati, každý za -3 body z celkového hodnocení, ti co mají varování, tak budou trestáni pokud by se podobný incident opakoval.

Divize 1:

Sprint:
J.Jeništa - za kolizi s M.Hrubým, která pak zp?sobila další navazující nehody.
Long1:
A.Galliano - za p?íliš agresivní jízdu, která poté zp?sobila další navazující nehody.
Long2:
D.Cingroš - za zav?ení jezdce J.Polmy a tím zp?sobené další navazující nehody.

Divize 2:
Sprint:
R.Muller - za nebezpe?ný návrat na tra? který zp?sobil kolizi s P.Louckým.
Long1:
M.K?íž - za kolizi s O.Maškou, která poté zp?sobila další navazující nehody.
Long2:
R.Exner - za kolizi s M.Šimkem, která poté zp?sobila další navazující nehody.

Divize 3:
Sprint:
M.Sticha - za kolizi s B.Gogou a následné nebezpe?né vrácení na tra?, což poté zp?sobilo další navazující nehody.
Long1:
P.Han?l - za kolizi s K.Bor?vkou, která poté zp?sobila další navazující nehody.
V.N?mec - za opušt?ní trati, nebezpe?ný návrat, zkrácení trati a kolizi s P.Najmanem, což poté zp?sobilo další navazující nehody.
R.Hulík - varování za kolizi s Jakubem Šimkem
Long2:
K.Kombajn - za kolizi s M.Plskem, která poté zp?sobila další navazující nehody.
P.Han?l - varování za pozdní bržd?ní a následnou kolizi.

Divize 4:
Sprint:
T.Výška - varování za kolizi zp?sobenou p?ímo na startu.
K.Šafá? - varování za nehodu zavin?nou jezdeckou chybou, která poté zp?sobila další navazující nehody.
Long1:
L.Kornfeld - za nehodu zavin?nou jezdeckou chybou, která poté zp?sobila další vážné navazující nehody a jeden jezdec skon?il na st?eše.
Long2:
T.Trávní?ek - za kolizi s W.Jahodou, která poté zp?sobila další navazující nehody.

A nakonec jsou zde varování trest za zbyte?ný chat v pr?b?hu závodu. V p?ípad? napomenutí - p?i opakování budou jezdci trestání ztrátou bod?.

Varování za chat p?ed dokon?ením závodu:
V.N?mec, O.Murín, V.Bolf, R.Hulík

Trest:
T.Trávní?ek - nevhodný chat b?hem závodu, p?es varování z minulého závodu - trest: ztráta 3bod?.
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba

Last edited by Chaos; 19.6.2007 at 14:05.
Chaos is online now  
Old 19.6.2007   #6
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

replaye & statistiky opet v 1. postu...
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is online now  
Old 24.6.2007   #7
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Divize 1:
Protest R.Šerý vs R.Janásek za incident v šikan? za T1 v 1. kole sprintu. Protest byl uznán a R.Janásek byl potrestán ztrátou 10ti bod? z celkové klasifikace.

Protest O.Kover vs R.Filo za incident v 1. kole, p?ed 1. šikanou ve sprintu. Protest nebyl uznán. O.Kover dostal kontuma?n? body za poslední místo.

Protest R.Filo vs P.Loucký za incident v ostré pravoto?ivé za mostem v prvním úseku v 2. kole sprintu. Protest byl uznán a P.Loucký byl potrestán ztrátou 5ti bod? z celkové klasifikace. R.Filo ostal kontuma?n? body za poslední místo.

Protest R.Kotlaba vs A.Galliani za incident na konci 1. kola 1. dlouhého závodu. Protest se ?eší.

Protest J.Polma vs A.Galliani za incident v 1. kole, v levé zatá?ce za 2. mezi?asem v druhém dlouhém závod?. Protest byl uznán a A.Galliani byl potrestán ztrátou 10ti bod? z celkové klasifikace.

Protest P.Loucký vs R.Šerý za chování v 1. kole a nakonec incident za šikanou na Greenu v 2. kole v druhém dlouhém závod?. Protest byl uznán a R.Šerý potrestán ztrátou 10ti bod? z celkové klasifikace.
Divize 2:
Protest P.Cikrle vs J.Pohl za incident v ostré pravoto?ivé za mostem v prvním úseku v 1. kole sprintu. Protest byl uznán a J.Pohl potrestán ztrátou 6ti bod? z celkové klasifikace.

Protest P.Cikrle vs J.Trégl za incident v T1 v 1. kole druhého dlouhého závodu. Protest byl uznán a J.Trégl potrestán ztrátou 6ti bod? z celkové klasifikace.

Protest L.Exner vs J.Vázler za incident na nájezdu na most prvním úseku ve 4. kole 2. dlouhého závodu. Protest byl uznán a J.Vázler potrestán ztrátou 4 bod? z celkové klasifikace. L.Exner dostal kontuma?n? body za poslední místo.

Protest M.Plsko vs J.Luteran za incident ve 4. - 5. kole sprintu. Protest nebyl uznán.

Divize 3:
Protest M.Jeník vs R.Muller za incident za šikanou na Greenu v 1. kole druhého dlouhého závodu. Protest byl uznán a R.Muller potrestán ztrátou 4 bod? z celkové klasifikace.

Dále tu tresty za nehody v první zatá?ce, každý za -5 bod? z celkového hodnocení, ti co mají varování, tak budou trestáni pokud by se podobný incident opakoval.

Divize 1:
Sprint:
R.Šerý - za kolizi s L.Lecem, která poté zp?sobila další navazující nehody.
M.Hrubý - VAROVÁNÍ za velmi riskantní nájezd do T1
Long1:
Long2:
A.Galliani - za velmi riskantní jízdu do T1 a jízdu/p?edjížd?ní mimo tra?
O.Netolický - za kolizi s J.T?mou, která poté zp?sobila další navazující nehody.
R.Kotlaba - za kolizi s R.Šerým, která poté zp?sobila další navazující nehody.

Divize 2:
Sprint:
Long1:
M.Skalník - za kolizi s P.Liškou, která poté zp?sobila další navazující nehody.
Long2:
J.Trégl - za kolizi s P.Zrníkem, která poté zp?sobila další navazující nehody.

Divize 3:
Sprint:
Long1:
B. Goga - za kolizi s R.Mullerem, která poté zp?sobila další navazující nehody.
Long2:
R. Rosa - za velmi pozdní bržd?ní do T1 a následnou kolizi s J.Hor?ákem.

Divize 4:
Sprint:
J.Šimek - za kolizi s R.Exnerem, která poté zp?sobila další navazující nehody.
Long1:
Long2:
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba

Last edited by Chaos; 28.6.2007 at 21:19.
Chaos is online now  
Old 4.7.2007   #8
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Protesty kurzívou ?ekají na potvrzení výše trestu.

Divize 1:
Protest T.Vála vs M.Hrubý za incident v 6. kole v druhém m??eném úseku v rychlé pravé za mostem v 2 dlouhém závod?. Protest byl uznán a M.Hrubý byl potrestán ztrátou 10ti bod? z celkové klasifikace.

Divize 2:
Protest J.Trégl vs Jirka Šimek za incident v T1. Protest byl uznán a Jirka Šimek potrestán ztrátou 3 bod? z celkové klasifikace.

Dále tu tresty za nehody v prvním sektoru, každý za -7 bod? z celkového hodnocení.

Divize 1:
Sprint:
R.Filo - za riskantní bržd?ní do T2 a kolizi s R.Kotlabou
Long1:
Long2:
P.Cikrle - za riskantní bržd?ní do T2 a kolizi s R.Jirk?

Divize 2:
Sprint:
J. Šimek - za kolizi s J.Tréglem, která poté zp?sobila další navazující nehody.
M. Rous - za kolizi s P.Zrníkem, která poté zp?sobila další navazující nehody.
Long1:
Long2:
R.Rosa - za kolizi s K.Bor?vkou, kterému by ale více opatrnosti v T1 taky neškodilo.

Divize 3:
Sprint:
L.Kigler - za kolizi s J. Šimkem, která poté zp?sobila další navazující nehodu.
J.Slová?ek - za kolizi s J. Školníkem, která poté zp?sobila další navazující nehody.
Long1:
J.Slová?ek - za kolizi s K.Kuncem
T.P?ikryl - za kolizi s L.Kiglerem v T2
Long2:
P.Mozdík - za kolizi s L.Kiglerem, která poté zp?sobila další navazující nehody.
R.Exner - za kolizi s K.Kuncem
V.Bolf - za kolizi s O.Murínem
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba

Last edited by Chaos; 6.7.2007 at 11:04.
Chaos is online now  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 11:16.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.