Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Jiné > Hardware, software

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 18.3.2013   #1
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 278
Default Zamyšlení nad nastavením max. brzdného ú?inku

P?edmluva
Následující p?ísp?vek je zamyšlením autora, která vychází z jeho vlastních zkušeností.
LFS jsem za?al hrát (online) v zá?í 2011. M?l jsem volant s pedály z devadesátých let (centrování pružinami, kombinované pedály se zdvihem 1cm). Jezdíval jsem na demo serverech. S XFG jsem byl na BL1 schopen jezdit stabiln? kolem 1:37 až 1:38 s PB > 1:36.5.
Poté mi jeden známý p?inesl sv?j starý a nový po?íta? s volantem, abych mu p?enesl data, nastavení... Ten volant byl Logitech FF EX. Do 14 dn? jsem si ho také po?ídil (z druhé ruky).

S "po?ádným" volantem jsem se tedy znovu za?al u?it ?ídit. Trvalo mi jen 5 kol, abych p?ekonal sv?j starý PB. Za?átkem prosince jsem se už dostal pod 1:34 a rozhodl se pohledat n?jakou, nejlépe ?eskou, ligu. Narazil jsem na p?ipravovaný kXr cup. Zakoupil jsem tedy S2 licenci a o 21 hodin pozd?ji nasko?il do prvního závodu kXr cupu. Byl jsem naprostým nová?kem, jako n?kolik lidí v aktuálním LX cupu.
Následovalo období ježd?ní na cargame.nl a ú?ast ve všech ?eských závodech. Po n?jaké dob? m? ale za?alo štvát, že n?kte?í lidé neberou ty závody (na cargame.nl) moc vážn? a ?as od ?asu kazí závody ostatním. Rozhodl jsem se podívat po jiných simulátorech. Narazil jsem na iRacing, který se tvá?il jako solidní s tím, že lidé, kte?í tam závodí, berou ty závody vážn?. Koncem kv?tna jsem si tedy po?ídil licenci iR s aktuáln? nejvýhodn?jším promo kódem, abych si to ozkoušel.

Zde se kone?n? dostávám k tématu. Snažil jsem se být stru?ný, ale ob?as to stru?n?ji nejde, že JackCY.

Vzal jsem tedy Pontiaca a vydal se testovat do Lime Rock Parku. P?ed zatá?kou jsem zašlápl brzdu tak jak jsem to d?lal v LFS p?kn? na podlahu. Tím jsem bloknul kola a vyklouzal ze zatá?ky ven. No nic sko?il jsem do garáže a za?al hledat maximální brzdný ú?inek. A nenašel. Tak jsem za?al hledat na fóru a našel odpov??, že brzdný ú?inek nejde m?nit. To mi nedávalo smysl, jak mám tedy brzdit, abych neblokoval kola? A pro? to nejde m?nit? O pár p?ísp?vk? dál jsem se do?etl, že jen dodržují realismus. To mi za?alo dávat smysl. M?l jsem ale problém, že jsem nebyl schopen n?jak efektivn? brzdit, nebo? pedály FF EX jsou takové
Quote:
Originally Posted by BabyOnWheels View Post
...plastove neco ... pedaly .. slapal jsem do nejakeho mekkeho neceho. co plave pod nohou o cem ani nevim ze tam je.
Tak jsem za?al p?emýšlet, jak to vy?ešit. Našel jsem mí?ek na softtenis vyrobený z n?jakého materiálu, který se velmi podobal molitanu. Tento mí?ek docela dob?e šel zapasovat mezi pedál a základnu a izola?ka ho p?idržela na míst?. Od té doby jsem byl schopen pr?m?rn? dobrého brzd?ní v iR a když jsem se vracel k LFS (na ?eské ligy), mí?ek jsem zase odstranil a dál používal se?ízení brzd pomocí maximálního brzdného ú?inku, jako tém?? každý.
Na podzim 2012 jsem p?i tréninku v Oulton Parku s V8SC šlápl na brzdu, uslyšel k?upnutí a došlápl nohou na základnu pedál?. V pneumatikách zapíchnutého Forda Falcona snad popisovat nemusím. P?ítomnost molitanového mí?ku zp?sobila jiné rozložení váhy na pedálu a opakované používání zp?sobilo namáhání materiálu, který vinou špatného zatížení za?al postupn? ztrácet na pevnostních vlastnostech, až se zlomil. Za?al jsem p?emýšlet, co d?lat. Na myš se mi p?echázet necht?lo a z druhé ruky jsem také nemohl sehnat nic po?ádného. Proto jsem si po?ídil novou G27.

Když jsem si ji vyzvedl a vybalil, byl jsem šokován tém?? vším, zejména pak odporem pedál?. Plyn, který všude popisovali, jako velmi m?kký, byl o hodn? tvrdší než má podomáckou p?itvrzená brzda. Nemluv? pak o brzd? samotné.
Nebyl jsem schopný s tím n?jak efektivn? brzdit a musel jsem v iR p?enastavit defaultní hodnotu pr?b?hu brzd z 1.8 na 0.0. Horší to bylo v LFS. Snažil jsem se pokra?ovat v zažitém systému: se?ídit v nastavení max. brzdný ú?inek a zadupnout pedál. Jenže z iR jsem byl zvyklý na n?co jiného a po hodinovém závod? v South City v práv? probíhajícím BTCC, jehož jeden závod jsem vynechal kv?li absenci závodního hardware, jsem už musel levou nohu odkládat a dávat bokem, protože jsem ji m?l namoženou a v posledním kole jsem p?ed kruhákem zadupl spojku místo brzdy a ztratil n?kolik míst a ješt? více bod?. Obdobn? jsem dojel ostatní závody a byl zklamán.

V mezidobí, kdy se tu nic nejelo jsem si v iR zvykl na brzdy s možností blokovat kola a už n?jakou dobu si vysta?ím s o n?co kratší brzdnou dráhou než v?tšina ostatních, a tak mohu ?asto p?edjížd?t na brzdy.

P?i tréninku na FE s LX4 jsem op?t chvilku v?noval nastavení max. brzdného ú?inku, tak akorát aby se neblokovaly kola. ?asy jsem v trénincích zajížd?l kolem chvostu pole. Pak m? ale napadlo ud?lat to stejn? jako v iR nastavit si vyšší ú?innost brzd?ní a ?ídit sílu pedálem a nohou. A?koli se to m?že zdát jako nevýhoda, po n?jaké dob? jsem u ur?itých zatá?ek mohl posunout brzdné body o n?co blíž k apexu. Celkov? jsem zrychlil asi o vte?inu na kolo.

Nyní p?i tréninku na Kyoto jsem se rovnou rozhodl pro toto ?ešení. Výsledek m? samotného p?ekvapil. V závod? jsem byl schopen držet se i t?ch jezdc?, kterém jsem až do té doby poušt?l skoro okamžit?, jak m? dojeli, abych jim nep?ekážel.

Zamyslel jsem se jaký na to má vliv nastavení toho max. brzdného ú?inku (konkrétn? 600). Došlo mi, že LFS má pom?rn? velmi dob?e modelované p?enášení váhy, které je jedním z faktor?, které ur?ují moment blokace kola. Lidé, co mají tedy nastaven brzdný ú?inek podle n?jaké zatá?ky, mohou ztrácet v jiné díky jiným podmínkám. Od tohoto momentu tedy budu se?izovat brzdy na blokování. Nejenže se více p?iblížím realit?, ale zárove? jsem zjistil, že jsem s tímto nastavením daleko rychlejší.

Tímto tedy uzavírám mé zamyšlení. Co si z toho vezmete je na vás. Uvítám i kritiku a váš názor na toto téma, pokud to nebude: Myšáci tohle ud?lat nemohou. To je mi jasné.

Díky za p?e?tení a p?kný den.
Salik
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 18.3.2013   #2
Puma ///
Member

 
Puma ///'s Avatar
 
Join Date: 15.1.2013
Location: Slovakia
Posts: 403
Default

Ak mozem, tak prispejem takto: Jazdim na G25 a malo co pouzivam zoslapnutie brzdy na podlahu za 0,5 sekundy. Snazim sa brzdit s citom a brzdu pomaly zoslapovat, co mi umozni zistit ten bod, kedy je to uz prilis silno a blokujem kolesa. Po par kolach a treningu na nejakej trati to uz ide tak nejak podvedome a silu si uz zapametava sval na nohe
Puma /// is offline   Reply With Quote
Old 18.3.2013   #3
bavorak
LFS Guru

 
bavorak's Avatar
 
Join Date: 31.5.2008
Location: Žilina, SVK/Praha, CZE
Posts: 1 712
Default

ja osobne vzdy brzdim naplno ked podradzujem 6-5-4 a potom zacinam povolovat lebo by sa to inak blokovalo ...tam brzdim uz potom len tak 80-70%...neviem ci je to idealne ale lepsie to neviem...a je jedno ci hovorim teraz o LX4 alebo XRR
A mam pocit ze na brzdach najviac stracam oproti wr...stale viac a viac sa venujem zlepsovaniu tomu, aby som co najneskor brzdil...tam clovek ziska najviac...i ked je to dost veda a vyzaduje to extremny cit...ovela viac ako plyn...napr na LX4 k idealnemu brzdeniu treba davat pri kazdom podradeni aj medziplyn...vyrazne to skrati brzdnu drahu lebo sa zadne kolesa neblokuju
bavorak is offline   Reply With Quote
Old 19.3.2013   #4
Pablo
Administrator

 
Join Date: 28.11.2004
Location: Jablonec n. N.
Posts: 2 944
Default

Quote:
Originally Posted by salik1992 View Post
...Od tohoto momentu tedy budu se?izovat brzdy na blokování. Nejenže se více p?iblížím realit?, ale zárove? jsem zjistil, že jsem s tímto nastavením daleko rychlejší...
Nevím, jestli jsem t? správn? pochopil, ale blíže realit? by jsi byl, pokud bys nechal brzdný ú?inek na továrním maximu a prost? dávkoval nohou. Pokud se?izuješ brzdy, tak d?láš to co všichni, akorát n?kdo si je se?ídí na mén? (a? už aby nemusel tolik ?ešit cit v noze nebo proto, že má naprd pedály), n?kdo na více, ale po?ád to je p?izp?sobení n??eho, co se v aut? p?izp?sobuje docela t?žko.
Já jsem si brzdy se?izoval tak, abych byl na rovince na ideáln? zah?átých pneumatikách p?i max. sešlápnutí pedálu a pod?azování s meziplynem na hranici blokování, tj. max. brzdný ú?inek, co z toho auta/setupu lze dostat. Ve všech ostatních situacích jsem tím pádem byl schopný dosáhnout blokování.
Pablo is offline   Reply With Quote
Old 19.3.2013   #5
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 278
Default

Pablo: Já tím myslel, že u stáhnutých setup? je práv? budu vracet do továrního nastavení.

Jinak, tak jak píšeš jsem to také d?lával, ale tvrdost pedálu a citlivost v noze m? vpodstat? donutily d?lat to takhle a náhodou jsem tím získal. V Kyotu jsem b?hem t?ch dvou závod? p?edjel 14 lidí na brzdy, z toho 3 po vn?jšku, takže n?co na tom bude.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 30.3.2013   #6
Sumys
Newbie
 
Join Date: 18.4.2005
Posts: 10
Default

Osobn? bych to zatím s tou "realitou" nep?ehán?l. Dokud ?lov?k nebude mít hydraulické pedály nebo aspo? pedály s velkorozsahovou load cell, tak bavit se realit?, když brzda není ur?ena silou, ale dráhou, je ješt? p?ed?asný. D?ležité je to nastavit tak, aby ti to vyhovovalo a na realitu bych zatím nekoukal. Je ale dob?e, že jsi to vyladil k obrazu svému. Tak to má být.

Já mám CSP, ale tam je max. síla tuším 35 kgp, což t?eba by bylo pro zah?áté slicky u monopost? zoufale málo. Navíc nevím o h?e, která by p?ímo po?ítala se silou pro pedál a pak by n?jákou konstantou p?es posilova? a desti?ky jakoby p?epo?ítala a aplikovala skute?ný brzdný výkon. A ty by sis to mohl korigovat sám t?eba tak, že dáš t?eba jiné desti?ky do mokra než do sucha atd.. Takže si i u loadcell pedál? s tím brzdným nastavením n?jáko musíš sám vyhrát, aby to jakoby odpovídalo realit?, jakou si ty p?edstavuješ, že je reálná :-)))
Sumys is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 02:18.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.