Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Závody > Další závody a ligy

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 25.3.2014   #1
Popelka
Member

 
Popelka's Avatar
 
Join Date: 6.11.2009
Posts: 310
Default Májový Dvojboj

Ahoj Všichni,
pro ty, kte?í ješt? úpln? nezanev?eli na LFS a i pro nov? p?íchozí je tady závodní ve?er.
Kdo by cht?l ze "staré" party zavzpomínat na cca 4 roky staré souboje, tak jsem pro Vás p?ipravila REPETE

DVA R?ZNÉ ZÁVODY V JEDEN VE?ER

Pojede se:
4.kv?tna 2014 - ned?le

Na serveru: ALTP server (Za zap?j?ení d?kuju Agentovi 00Ja)
Zm?n?né heslo bude oznámeno v ned?li 4.kv?tna v 17 hod. zde ve vlákn?.

Závody se ?ídí pravidly: CRC

1. závod: Kyoto Ring GP Long / auta: XFG, XRG / 15 kol
2. závod: Kyoto Ring GP Long Reverse / auta: RB4
(restr.0%), FXO(restr.4%), XRT(restr.2%) / 18 kol (1+17)

(Oba závody se pojedou za jasného po?así a bezv?t?í)

Safety Car: UF1

Layouty pro oba sm?ry: pro trénink jsou ke stažení v p?íloze.

Pr?b?h ve?era:
19:30 -
30ti minutová kvalifikace(tra? KY3) s autem XFG nebo XRG (není povinná od za?átku, ale musíte stihnout odjet alespo? jedno ostré kolo), sko?it do garáže se m?že až po zastavení v boxech.
20:00 - Sestavení po?adí na start.
20:10 - Start 1. závodu, tra? KY3 / auto XFG/XRG (start pevný) po?adí podle kvalifikace.
21:10 - Start 2. závodu, tra? KY3Rev / auto RB4/FXO/XRT (start letmý za safetycarem) obrácené po?adí všech, tak jak dojeli 1. závod + ti kte?í nedokon?ili, nebo nejeli 1. závod.

Letmý start (2.závod):
Celé pole pojede 1. kolo za safetycarem, který pojede max. 150 km/h. Bude platit zákaz p?edjížd?ní, snad jste natolik zkušení, že p?i zah?ívání pneumatik (nezakazuju to, ale i nedoporu?uju!!!) neskon?íte v tráv?. Pro toho, kdo to tak p?eci jen nezvládne, platí zákaz vrátit se na svojí pozici a pojede tolikátý, jak se mu poda?ilo vrátit se zp?t a nesmí ohrozit ostatní.
Ke konci 1. kola pojede safetycar co nejvíce vpravo a za?ne odbo?ovat do box?.
V tu chvíli oznámí v chatu zprávu: "Zelená vlajka - START", pak teprve m?žete jet naplno a za?ít závodit.

Auta:
Výb?r aut není p?edem závazný, s ?ím ale odjedete kvalifikaci, musíte odjet 1. závod.
Výb?r auta pro 2. závod je pouze na vás, rozhodnout se m?žete až t?sn? p?ed startem.

Povinná zastávka v boxech:
ANO, minimáln? 1x a musí být provedena nejd?íve v 7. a nejpozd?ji ve 13. kole (jinak nebude zapo?ítaná jako povinná).
Platí pro oba závody.

Bodování:
1.místo-1 bod, 2.místo-2 body, 3.místo-3 body, ... atd. po jednom až na konec. Sou?et bod? z obou závod? ur?í celkový výsledek. Kdo bude mít nejmí? bod? - vyhrál. Samoz?ejm?, kdo se z??astní pouze jednoho závodu, bude mu za druhý (neodjetý) závod p?id?len stejný po?et bod? posledního + 1, p?i rovnosti bod? rozhoduje sou?et nejlepšího ?asu na kolo z obou závod?.

Selhání p?ipojení:
Kvalifikace:
je možno p?ipojit se zp?t a pokra?ovat.
Závody: je to škoda a sm?la, ale kon?íte!!! (je možné p?ipojení zp?t pouze do pozorování).

P?ihlášky:
Sem do vlákna ve tvaru LFS Nick / In Game Nick
------------------------------------------------------

P?ihlášení:

00. bavorak ................ *Safety Car*

01. Popelka .................. DANICA 7
02. salik1992 ................ Vit Salomon
03. HonzaNB ................ Honza NB
04. P U M @ ................ 44 J.Novacký
05. Pablo.CZ ................ Pablo
06. mr.jrk .................... martin.jrk
07. michal 1279 ............ [MRc] Michal
08. Fast Jarda .............. Jaroslav Dohnalík
09. Chaos ................... [ZT] Chaos
10.
Substance242 ......... [KR] Substance242
11. Flame CZE .............. S M.Kapal
12. Robo_SK ................ Insert>RoBo
13. Hegi_SK ................. Insert>Hegi
14. Kid222 ................... Kid
15. kiwi nmnm .............. KiwiclubR
16. Speder38 ............... Speder38
17. Dave77 .................. dave
18. Prd69 .................... SuffryCZ
19. Ljubik .................... Lubik
20. P@cho .................. P@cho
21. ondra.tichy ............ ondra.tichy
22. Pulecc ................... Pulec
23. BabyOnWheels ........ BabyOnWheels
24. Slovakia ring ........... Roman
25. mato85 .................. SDI M.Pavlik
26. JackCY .................. mpwr.JackCY
27. Megin .................... InSeRT>Megin
28. KOZ3L_43V3R ......... KingClubR
29. stiggycz ................ StiggyClubR
30. Zdenek CZE ........... Z.Chýnovský
31.Attached Files
File Type: lyt KY3_Popelka_01.lyt‎ (540 Bytes, 34 views)
File Type: lyt KY3R_Popelka_02.lyt‎ (540 Bytes, 20 views)
__________________
DANICA PATRICK - The Official Website

Last edited by Popelka; 3.5.2014 at 16:46.
Popelka is offline   Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 06:32.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.