Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Závody > Buggyra Zero Mileage GTCUP

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 12.10.2004   #1
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Exclamation 0. Závod 1. CZ LFS Ligy - komentá?e

V pond?lí 11.10.2004 krátce po 20:30 se podle plánu rozjela kvalifikace. Vše šlo hladce a každý kroužil ve snaze získat co nejlepší ?as. Jako první svoji natrénovanost prokázal závodník Jet týmu CeRT.a, když zajel p?kných 0:58.44. Dlouho se tento ?as držel na prvním míst? a vlastn? se tam udržel až do konce, jen s tím, že já jsem minutu p?ed koncem kvalifikace zajel své pb (personal best) v p?esn? stejném ?ase

Toliko perli?ka na za?átek.

První v?c co musím ?íct:
VŠICHNI SI P?E?T?TE STANDARDNÍ PROPOZICE
pak se nebudete divit, že se jede s Low wind a jsou tam objasn?ny i další v?ci. Souhlasili jste s nimi zasláním p?ihlášky...

Sprint sice po n?kolika restartech (jednou nebo dvakrát bug a pak velká boura?ka v první ostré zata?ce) prob?hl celkem hladce. V?tší problémy nastaly až v dlouhém závod?.

Ten byl restartován hned n?kolikrát kv?li boura?kám v prví zatá?ce. Tohle nechci aby se opakovalo, v ligovém závod? se restartuje jen v p?ípad? lagu, bugu, p?ípadn? po vylagování alespo? 50% závodník?!!!Tohle si prosím všichni zafixujte do pam?ti a hlavn? se podle toho zachovejte!! ?ímž se dostávám k dalšímu velkému problému a tím je chování na trati/serveru. Vím, že pro n?které z Vás je to poprvé co jedete ligový závod a nemáte dostatek zkušeností s ligovým závod?ním nárazník na nárazník, p?ípadn? dve?e na dve?e, ale i tak !! MUSÍTE RESPEKTOVAT OSTATNÍ !! Závod se NIKDY NEVYHRÁVÁ V PRVNÍ ZATÁ?CE! Zatím není ve h?e implementováno poškození, ale je zapot?ebí se chovat tak, jako by už bylo, tj. když se po startu ?ítíte ve sme?ce do první zatá?ky, za?n?te brzdit d?ív (ti co maj pedály tak jen lehkým p?išlápnutím brzdy, ti co jezdí s klávesnicí jen krátce p?ibrzd?te), aby jezdci jedoucí za váma v?d?li, že je t?eba za?ít brzdit. Jelikož se hraje p?es internet je hra pokaždé o n?co pozadu za realitou, takže pokud pojedete pov?šeni na nárazníku soupe?e a on za?ne naplno brzdit, tak vám se jeho brzdová sv?tla rozsvítí pozd?ji, než on za?al brzdit a Vám nezbyde nic jiného, než se podívat jestli veze n?co v kufru. Takže když pak jedete v závod? t?sn? za n?kým, tak radši BRZDIT o zlomek vte?iny D?ÍVE (t?žko se odhaduje kdy doty?ný za?ne brzdit pokud ho neznáte a nevíte kde brzdí) nebo jet vedle n?j a ne za ním!! Další v?c je, že se m?že stát (a v?era sem to vid?l na vlastní o?i a doty?ný to nedodržel), že pojedete vedle sebe do zatá?ky. Pak je POVINNOSTÍ OBOU , nechat tomu druhému místo a ne když jedete vnit?ní stopu, tak se nechat vynést až ke svodidl?m, ale p?edpokládat, že ten co jste s ním najeli do zatá?ky, jede po?ád vedle Vás a tudíž byste ho akorát sest?elili. A nechat místo neznamená p?enechat pozici, uv?domte si že pokud pojedete vedle sebe, tak ani jeden nejedete idealní stopu a nem?žete tudíž ani jeden jet tak rychle jak jste zvyklí. Používejte ZRCÁTKA a pohledy do stran k zjišt?ní jak vypadá situace kolem Vás. Nabindujte si je n?kam k ruce a používejte je, když si nejste jisti. Pokud jedete v zatá?ce, a koukat do strany jestli tam n?kdo jede, nestíháte, tak radši p?edpokládejte, že tam je.

Další v?cí je chatování a hlasování. Když se jede liga, tak se NIKDY a to opakuji NIKDY NEHLASUJE o kicknutí hrá?e. To že doty?ný zp?sobil n?jakou boura?ku apod. se vždy ?eší protestem. Jediný p?ípad kicknutí je, když by doty?ný t?eba jel v protism?ru, nebo nadával/spamoval. Uv?domte si, že ti kte?í zavodí, chatování dost vyrušuje a že t?žko m?žou n?co psát (ne každý má vedle sebe brachu, kámoše nebo otroka na psaní za jízdy nebo má kávesnici skoro mimo dosah).


Vzhledem k tomu, že v dlouhém závod? vylagovalo hodn? jezdc?. A to i v druhém pokusu na jiném serveru (dojeli 3 jezdci), navruhuji aby se tento závod považoval za 0. (zkušební, zah?ívací, atd...) a p?íští pond?lí bychom jeli 1. ostrý závod.

EDIT: Ješt? všem doporu?uju si p?i?adit klávesám F1 - F12 nejpoužívan?jší hlášky typu: díky; pardon; hezký p?edjetí; žlutá vlajka; modrá vlajka; atd... Nevypadá totiž nejlíp když se o n?koho op?ete vlastní chybou a ani se neomluvíte...

Byl to první ligovej závod co jsem organizoval a první ligovej závod co n?kte?í jeli, takže se to neobešlo bez porodních bolestí. Doufám že si vezmete k srdci co sem tímto snažil ?íci. Dob?e jezdit je um?ní. Dob?e závodit j?št? v?tsí. Uv?domte si, že b?hem závodu vás okolnosti donutí se dostat na trati do míst a situací, které neznáte když jezdíte sami. Zkuste si projet tra? i mimo stopu, po vnit?ní i vn?jší stran?. Je to všechno o cviku. Zajd?te si ob?as na n?jakej ve?ejnej server kde je víc lidí a snažte se jet upln? bez kontaktu s ostatníma, jet tak, jako by vaše auto bylo ze skla. Nejde o to vyhrát, ale nau?it se ovládnout svoje auto. N?kde jsem ?et a je to veliká pravda:

Nejd?íve se nau?te ?ídit svoje auto a neztrácet nad ním kontrolu, závod?ní pak p?ijde samo.
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #2
jet
LFS Guru

 
jet's Avatar
 
Join Date: 22.7.2004
Location: hk
Posts: 2 643
Default

jojo... za to kickovani se omlouvm ale nemohl jsem jinak, trochu mi rupnuly nervy, po tom co mistr ... predvadel. Kdo nema replay z toho zavodu, tak je zde www.jiry.wz.cz/kokotina1.zip a taky bych byl rad, kdyby se do ligy muselo dostat nejak obtizneji, nez jen prihlaskou, mam na mysli treba nejaky zkusebni jizdy nebo neco, kde by se ukazalo, jestli zavodnik skutecne ma na to aby jezdil ligu. btw nekdo by mohl sepsat "nepsana pravidla fair play" ^^

Nitemare: jmeno jsem vymazal. dotycny zavodnik jiste vi o cem mluvime, taky se uz omluvil, a ocekavam ze priste si da jiz vetsi pozor
jet is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #3
Nitemare
Regular Member

 
Nitemare's Avatar
 
Join Date: 4.1.2005
Location: Praha
Posts: 947
Default

jeste bych dodal zasadni vec, kterou jsem az do teto chvile povazoval za samozrejmost, kterou vsichni znaji...

Pokud vas nekdo PREDJIZDI O KOLO, musite ho nechat predjet tak, aby nemusel nijak vyrazne zpomalit ...takze ho proboha pustte dopredu jakmile to bude mozne. rozhodne neni dobry napad s nim zavodit na brzdy :x

davejte pozor na tecky na minimape, a na hlaseni o modre vlajce... a KOUKEJTE SE DO ZRCATEK!!!!

pokud nekoho kdo vas predjizdi o kolo nabourate, povede to k disciplinarnim postihum, a pripadne muzete byt i vylouceni z ligy, tak to mejte na pameti...
Nitemare is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #4
Dušan Matouš
Newbie

 
Dušan Matouš's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Most
Posts: 78
Default

No a taxi taky dovolim zmínku: Žil jsem v pocitu, že se krom propozic jede i podle základních pravidel, Mezinárodních sportovních ?ád?, co vydává FAS A?R. Už v za?átku teorie v závodnický okruhový škole se u?í základní princip k chování jezdce na okruhu: Ten, co je vep?edu, má právo volit stopu! Odpov?dnost má ten, co jede vzadu! Teprve, když ten zezadu je p?i p?edjížd?ní polovinou auta v zatá?ce, p?edjížd?ný ho nesmí zav?ít, respektive odpov?dnost za p?ípadný kontakt p?echází na n?ho! (Zkuste si to najít a pro?íst, plz). Proto nerozumím koleg?m, co jedou s výkonn?jším vozem (kdyby nás bylo víc, jednozna?n? bych byl pro d?lení do t?íd) a jako šílení se p?ed slabší auto tla?í v zatá?ce, kde musí všichni stejn? zpomalit, a?koli by ho mohli o dvacet metr? dál v poho p?edjet na rovin? díky své lepší akceleraci. Pe?liv? jsem si projel replaye a za svou vinu považuju cca t?i kontakty, kdy jsem ud?lal chybu na brzdách. (kdo ji neud?lal?) Za to se moc a moc omlouvám se zd?vodn?ním, že jsem v setupu zkoušel ty brzdy zeslabit (taky se to osv?d?ilo) a ješt? jsem si na to nezvykl. Zárove? jsem ale v záznamech konstatoval, že sám jsem byl zprasen n?kolikrát tak nevybírav?, že by to za normálních okolností bylo na ?ernej prapor se startovním ?íslem doty?ného um?lce. Jenže já holt hned nabub?ele ne?vu! Byl to nultej závod, takže ani neprotestuju. Kluci a ešt? jedna v?c: Nem?žu se zbavit pocitu, že chovat se na virtuální trati k pomalejšímu soupe?i jako majitel celýho internetu, není úpln? to pravý a s n?kterými bych se nerad potkal na normální silnici. Bohužel skute?n? nemám moc ?asu trénovat. P?vodní zám?r snad byl zkusit si normáln? zazávodit, samoz?ejm? i s p?ípadnejma problémama, který to s sebou nese. Chaos volá po vzájemným respektování, což pln? podepisuju. Možná si v replayích n?kdo všimnul, že když se to dalo stíhat, rychlejším jsem ze stopy uhýbal. Zkuste o tom všem prosím pop?emejšlet, a? se p?íští pond?lí m?žeme spole?n? radovat z hezkýho závod?ní.
__________________
Net?eba jezdit rychle, ale dlouho :)
Dušan Matouš is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #5
jet
LFS Guru

 
jet's Avatar
 
Join Date: 22.7.2004
Location: hk
Posts: 2 643
Default

Quote:
Originally Posted by Dušan Matouš
No a taxi taky dovolim zmínku: Žil jsem v pocitu, že se krom propozic jede i podle základních pravidel, Mezinárodních sportovních ?ád?, co vydává FAS A?R. Už v za?átku teorie v závodnický okruhový škole se u?í základní princip k chování jezdce na okruhu: Ten, co je vep?edu, má právo volit stopu! Odpov?dnost má ten, co jede vzadu! Teprve, když ten zezadu je p?i p?edjížd?ní polovinou auta v zatá?ce, p?edjížd?ný ho nesmí zav?ít, respektive odpov?dnost za p?ípadný kontakt p?echází na n?ho! (Zkuste si to najít a pro?íst, plz).
to mas samozrejme pravdu, o tom kdo voli stopu atd. ale jak si rekl, voli ji ten ve predu, coz se neda ric o jezdci kterej je o kolo zpet!

Quote:
Originally Posted by Dušan Matouš
Proto nerozumím koleg?m, co jedou s výkonn?jším vozem (kdyby nás bylo víc, jednozna?n? bych byl pro d?lení do t?íd) a jako šílení se p?ed slabší auto tla?í v zatá?ce, kde musí všichni stejn? zpomalit, a?koli by ho mohli o dvacet metr? dál v poho p?edjet na rovin? díky své lepší akceleraci.
imho xr gt nema o tolik lepsi akceleraci aby na najekych 20metrech predjelo(ciste) gti a zaradilo se pred nej.

Quote:
Originally Posted by Dušan Matouš
Jenže já holt hned nabub?ele ne?vu!
jestli te nekdo zprasil, mel ses ohradit a upozornit na to.

Quote:
Originally Posted by Dušan Matouš
Byl to nultej závod
ale co kdyby nebyl??!!

Quote:
Originally Posted by Dušan Matouš
takže ani neprotestuju. Kluci a ešt? jedna v?c: Nem?žu se zbavit pocitu, že chovat se na virtuální trati k pomalejšímu soupe?i jako majitel celýho internetu, není úpln? to pravý a s n?kterými bych se nerad potkal na normální silnici.
nevsiml jsem si ze by se tak nekdo choval. a na normalni silnici se nezavodi.


the end, doufam ze se nebudou opakovat situace z tohoto zavodu a ze si z toho vsichni vezmou ponauceni ktery jim patri, vcetne me.
jet is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #6
jet
LFS Guru

 
jet's Avatar
 
Join Date: 22.7.2004
Location: hk
Posts: 2 643
Default

Quote:
Originally Posted by jet
jojo... za to kickovani se omlouvm ale nemohl jsem jinak, trochu mi rupnuly nervy, po tom co mistr ... predvadel. Kdo nema replay z toho zavodu, tak je zde www.jiry.wz.cz/kokotina1.zip a taky bych byl rad, kdyby se do ligy muselo dostat nejak obtizneji, nez jen prihlaskou, mam na mysli treba nejaky zkusebni jizdy nebo neco, kde by se ukazalo, jestli zavodnik skutecne ma na to aby jezdil ligu. btw nekdo by mohl sepsat "nepsana pravidla fair play" :roll: :wink:

Nitemare: jmeno jsem vymazal. dotycny zavodnik jiste vi o cem mluvime, taky se uz omluvil, a ocekavam ze priste si da jiz vetsi pozor
...no doufejme
jet is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #7
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Nekde bych mozna nasel jakesi video z LFS o zakladnich pravidlech slusnosti na trati.

edit:
videja:
http://polygon-x.uni.cc/misc/rules.avi
http://www.guru.nghosting.co.uk/rule.avi
http://privat.bluezone.no/atledreier/BargeDivX.avi

diskuse:
http://www.nghosting.co.uk/guru/view...highlight=rule
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #8
Nitemare
Regular Member

 
Nitemare's Avatar
 
Join Date: 4.1.2005
Location: Praha
Posts: 947
Default

ja asi udelam preklad pravidel CRC.. jestli je teda nekde vyhrabu, a zaradime je do propozic

Dusan Matous: to s vykonejsim vozem je naprosty nesmysl, jel si vubec nekdy v XR GT?
Nitemare is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #9
Dušan Matouš
Newbie

 
Dušan Matouš's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Most
Posts: 78
Default

Quote:
Originally Posted by Nitemare
ja asi udelam preklad pravidel CRC.. jestli je teda nekde vyhrabu, a zaradime je do propozic

Dusan Matous: to s vykonejsim vozem je naprosty nesmysl, jel si vubec nekdy v XR GT?
Jel a nejen s tim. A neni to nesmysl
__________________
Net?eba jezdit rychle, ale dlouho :)
Dušan Matouš is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #10
DEVIL 007
Newbie
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Ostrava
Posts: 15
Default

Ahoj!
Tak jsem se dival Jet na ten replay....no "kokotina" bych to nenazval.
Ale to co udelal bylo fakt velmi nepekne....ale u neho vydim,ze je uplne na zacatku holt se ucit musi.

Ale Jet podivej se co si mi udelal ty hned po startu d 2. levotocive zatacce(90stpunu zatacka).Taky by ses mel trosku podivat na sebe a rict,ze to teda moc ferove nebylo.
DEVIL 007 is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #11
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Quote:
Originally Posted by Dušan Matouš
Quote:
Originally Posted by Nitemare
ja asi udelam preklad pravidel CRC.. jestli je teda nekde vyhrabu, a zaradime je do propozic

Dusan Matous: to s vykonejsim vozem je naprosty nesmysl, jel si vubec nekdy v XR GT?
Jel a nejen s tim. A neni to nesmysl
No XR GT a XF GTi jsou rovnocenny auta. XF je akorat slabsi, zato ale lehci.
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #12
DEVIL 007
Newbie
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Ostrava
Posts: 15
Default

Quote:
Originally Posted by Agarash
Quote:
Originally Posted by Dušan Matouš
Quote:
Originally Posted by Nitemare
ja asi udelam preklad pravidel CRC.. jestli je teda nekde vyhrabu, a zaradime je do propozic

Dusan Matous: to s vykonejsim vozem je naprosty nesmysl, jel si vubec nekdy v XR GT?
Jel a nejen s tim. A neni to nesmysl
No XR GT a XF GTi jsou rovnocenny auta. XF je akorat slabsi, zato ale lehci.
Tak tro je velky omyl..rovnocenne urcite ne.Proc myslis,ze se v ostatnich ligach uz nejezdi dohromady GTI a GT??A koukni se na hotlapy a porovnej od WR az po top ten GTI a GT casy!!!
DEVIL 007 is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #13
Nitemare
Regular Member

 
Nitemare's Avatar
 
Join Date: 4.1.2005
Location: Praha
Posts: 947
Default

DEVIL007: tady se musim jeta zastat, ten naraz do tebe v t1 nezavinil on, ale nekdo dalsi kdo byl ve vnejsi stope, ale nenechal dostatek mista v zatacce

...ale nema cenu se tady hadat nad tim co kdo zavinil... kazdy jiste vi co udelal spatne, a v pristim zavode se toho vyvaruje.. pokud ne, budou z toho vyvozeny dusledky oficialni cestou... ale hadky a silna slova nepomuzou nicemu...
btw nazvat replay "zkurveny zavod" taky neni zrovna konstruktivni pristup...
Nitemare is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #14
DEVIL 007
Newbie
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Ostrava
Posts: 15
Default

Ahoj!
Jeste jednou k tobe JEt....urcite neni OK,kdyz si ten replay nazval kokotina.Ja vim,ze te to nastvalo,ale dotycny asi se ted sam urcite kaje.Kdyz budes pouzivat takova slova,tak si rikas o flame a urcite te nevede k vyreseni problemu.

A za dalsi...ten zip oprav....delo to hodne lidem CRC chyby a nebo nejde stahnout cely.
DEVIL 007 is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #15
Nitemare
Regular Member

 
Nitemare's Avatar
 
Join Date: 4.1.2005
Location: Praha
Posts: 947
Default

Quote:
Originally Posted by Dan Matt
Pe?liv? jsem si projel replaye a za svou vinu považuju cca t?i kontakty, kdy jsem ud?lal chybu na brzdách. (kdo ji neud?lal?
a co jak si sestrelil na zacatku druheho kola jeta NA ROVINE, pote co te o 90% delky auta predjel, a musel si ho zcela jasne pred sebou videt?

a v 17. kole, jak si mu zablokoval vnitrni stopu v prvni zatacce, kdyz te predjizdel o kolo?

docela se mu nedivim ze je tak nastvany...
Nitemare is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #16
jet
LFS Guru

 
jet's Avatar
 
Join Date: 22.7.2004
Location: hk
Posts: 2 643
Default

kokotina hmm... nemelo to mit zadnou spojitost s nejakym zavodnikem nebo tak neco, ten nazev vyjadruje moje bezprostredni pocity po zavode a melo se to vztahovat k celymu zavodu.... timeouty atd, to podle me je kokotina dost husta. btw slovo kokot neni sproste takze klidek :wink: jooo a to ze nejde stahnout je chyba smradlavyho WZ... taky jsem se jednou pokousel stahovat z nitemarova ftp na wz a neslo rozbalovat.

4devil: v tom prvnim kole jsem te fakt sejmout nechtel, ale je to imho opet tvoje chyba ze ses tam cpal, fakt nechci flame, nebo hadku. Jak rikam, IMHO.... podivej se znova na ten replay, treba z meho pohledu... nebo i ze sveho, vzdyt to musis taky videt ne?
jet is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #17
jet
LFS Guru

 
jet's Avatar
 
Join Date: 22.7.2004
Location: hk
Posts: 2 643
Default

Quote:
Originally Posted by Nitemare
DEVIL007: tady se musim jeta zastat, ten naraz do tebe v t1 nezavinil on, ale nekdo dalsi kdo byl ve vnejsi stope, ale nenechal dostatek mista v zatacce

...ale nema cenu se tady hadat nad tim co kdo zavinil... kazdy jiste vi co udelal spatne, a v pristim zavode se toho vyvaruje.. pokud ne, budou z toho vyvozeny dusledky oficialni cestou... ale hadky a silna slova nepomuzou nicemu...
btw nazvat replay "zkurveny zavod" naky neni zrovna konstruktivni pristup...
sakra jaktoze zkurveny zavod? je pravda ze puvodne to tak bylo, ale kdyz jsem to daval na ftp tak jsem uz byl vic v klidu a prejmenoval jsem to na mirnejsi kokotina1, tak kde jsi ty stouro vzal to puvodni? :shock: :wink:
jet is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #18
Dušan Matouš
Newbie

 
Dušan Matouš's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Most
Posts: 78
Default

Quote:
Originally Posted by Nitemare
Quote:
Originally Posted by Dan Matt
Pe?liv? jsem si projel replaye a za svou vinu považuju cca t?i kontakty, kdy jsem ud?lal chybu na brzdách. (kdo ji neud?lal?
a co jak si sestrelil na zacatku druheho kola jeta NA ROVINE, pote co te o 90% delky auta predjel, a musel si ho zcela jasne pred sebou videt?

a v 17. kole, jak si mu zablokoval vnitrni stopu v prvni zatacce, kdyz te predjizdel o kolo?

docela se mu nedivim ze je tak nastvany...
Ale krutibrko, to je porad vedeny tak, ze jsem tam naschval nekoho boril a delalo mi to snad dokonce radost! PRD! Za ten moment pred podjezdem jsem se omlouval, ackoli jsem ho nesestrelil. To bych musel schvalne skubnout volantem doleva, coz jsem neudelal. Jet sel prese mne a prilis rychle se vracel do stopy, aby se vesel do zatacky pod mostem. Skrtnul o mne zadkem a sli jsem oba. Ty mas dojem, ze jsem takovy pako, ze vidim nekoho rychlejsiho a aby mne nemohl predjet, tak ho schvalne trefim? To jsme snad na jiny urovni. Ja toho fakt zatim moc nenajezdil, (jen za vcerejsek jsem si na SO zlepsil pb o 2 sec.), ale zakladni pravidla slusnosti na okruhu me fakt nikdo ucit nemusi. To predjizdeni o kolo byl moment taky malicko spornej, mapu sledovat umim a zrcatka taky, ale oni bohuzel drobatko kecaji, takze jsem spis z nedostatku zkusenosti nepoznal, ze uz je tak blizko. Taky jsem ho hned potom preci pustil dopredu.
A tak se znovu jeste jednou generalne omlouvam vsem, ktery jsem nastval, anebo nechtene trefil. Priste budu opatrnejsi, slibuju.
__________________
Net?eba jezdit rychle, ale dlouho :)
Dušan Matouš is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #19
jet
LFS Guru

 
jet's Avatar
 
Join Date: 22.7.2004
Location: hk
Posts: 2 643
Default

Quote:
Originally Posted by Dušan Matouš
Quote:
Originally Posted by Nitemare
Quote:
Originally Posted by Dan Matt
Pe?liv? jsem si projel replaye a za svou vinu považuju cca t?i kontakty, kdy jsem ud?lal chybu na brzdách. (kdo ji neud?lal?
a co jak si sestrelil na zacatku druheho kola jeta NA ROVINE, pote co te o 90% delky auta predjel, a musel si ho zcela jasne pred sebou videt?

a v 17. kole, jak si mu zablokoval vnitrni stopu v prvni zatacce, kdyz te predjizdel o kolo?

docela se mu nedivim ze je tak nastvany...
Ale krutibrko, to je porad vedeny tak, ze jsem tam naschval nekoho boril a delalo mi to snad dokonce radost! PRD! Za ten moment pred podjezdem jsem se omlouval, ackoli jsem ho nesestrelil. To bych musel schvalne skubnout volantem doleva, coz jsem neudelal. Jet sel prese mne a prilis rychle se vracel do stopy, aby se vesel do zatacky pod mostem. Skrtnul o mne zadkem a sli jsem oba. Ty mas dojem, ze jsem takovy pako, ze vidim nekoho rychlejsiho a aby mne nemohl predjet, tak ho schvalne trefim? To jsme snad na jiny urovni. Ja toho fakt zatim moc nenajezdil, (jen za vcerejsek jsem si na SO zlepsil pb o 2 sec.), ale zakladni pravidla slusnosti na okruhu me fakt nikdo ucit nemusi. To predjizdeni o kolo byl moment taky malicko spornej, mapu sledovat umim a zrcatka taky, ale oni bohuzel drobatko kecaji, takze jsem spis z nedostatku zkusenosti nepoznal, ze uz je tak blizko. Taky jsem ho hned potom preci pustil dopredu.
A tak se znovu jeste jednou generalne omlouvam vsem, ktery jsem nastval, anebo nechtene trefil. Priste budu opatrnejsi, slibuju.

nemyslim ze by to bylo vedeny proti tobe jako ze by si to delal naschval, tak to citim alespon ja... jinak to ze si "netrhnul volantem" hmm... kdyby jsi "trhnul" tak je to asi totez, jako kdyby ses neuhnul, kdyz to situace vyzaduje. smrt z nedbalosti se taky tresta a to dost huste, i kdyz to je asi trochu uchylne priklad ...doufam ze budes do priste hooodne trenovat aby si s nami CISTE udrzel krok
jet is offline   Reply With Quote
Old 12.10.2004   #20
kosac
Newbie
 
Join Date: 31.8.2004
Location: Mala Bela
Posts: 8
Default

ja bych mel pripominku k postaveni na startu..
asi vite kdo jel vzdy jako prvni =)
kdyz jezdi kvalitativne ruzni jezdci asi neni nejlepsi reseni startovat do ostreho zavodu v opacnem poradi nez byla kvalifikace... napr me se jede urcite lepe ze zadu nez se nechat vytlacit v prvni zatacce ze stopy jen kuli tomu ze jsem pomalejsi k tomu ostatne qvalifikace slouzi aby se pomalejsi nemotaly.. doporucil bych toto pravidlo zvazit! V opakovanych zavodech jsem raci jel nejdrive ke kraji a nechal vetsinu projet =( lepsi nez se nechat otocit do protismeru.
kosac is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 17:41.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.