Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Jiné > Závody a motorismus všeobecn?

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 7.7.2008   #1
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default Karting

Nemistrovský závod v M?cholupech se odlozil na 19.7. takze kdo by mel zajem, tak se jeste muze doprihlasit. Puvodni info

Takhle nejak vypada trat
jendan onboard
Sparco onboard
omluvte prosim kvalitu. Pracuje se na ni
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 20.7.2008   #2
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

Musim se pochlubit vysledkem teamu BHP Motorsport (ja, Sparco). 19.7. v M?cholupech jsem vyhral
Jestli chcete nejake info, tak si budete muset pockat(jedu na tyden pryc) nebo se obcas podivat sem.
Uz ted se vi, ze se zavody budou opakovat. A po motokarovem paddocku se suskalo, ze to bude za priznivejsi cenu. Takze uz zacnete stavet teamy , protoze si to musite odjet. Realne zavody jsou nejlepsi. Neni nad adrenalin, rozmlaceny a spaleny loket, rozsekle koleno, vyklepanou kostrc, uschle sampano za krkem a teamove povzbuzovani. Proste super!!!
Prisel jsem a rekl bych, ze docela s prehledem jsem je rozsekal. Hodne z vas by jim dalo jeste vetsi cocku. Je skoda, ze nejzdite.

Mam videa z kvalifikace i zavodu, kde jsem jednou skoncil v pneu z duvodu dychtiveho predjeti okolaka(moje chyba...no, komisari meli zareagovat drive modrou vlajkou. Jel jsem za nim jedno a pul kola), takze si na ne pockejte az je sestriham.

EDIT: Rozhodli jsem se pristi sezonu zaspsat do kartrace.cz a shanime tretiho do teamu, takze pokud by mel nekdo zajem, tak se ozvete. (Vítku, s tebou to vypada jak?)

Tady mate nejake fotky ze zavodu + ten sjezd Corvette u nas v ritni oblasti.
Par na rychlo vybranych fotek ze zavodu.
Je to vsechno v raru, protoze nemam cas se s tim crcat.
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl

Last edited by JENDAN; 20.7.2008 at 07:14.
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 9.8.2008   #3
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default Pr?b?h závod? v M?cholupech

Sobotní ráno bylo pro m? trochu neš?astné, protože jsem v?d?l, že si závody neužiji na 100%. Z N?mecka mi totiž nedorazily zavodni botky Sparco, takže moje výbava nebyla kompletní. Ani Sparco na tom nebyl lépe. Možná spíš h??e. Jemu místo ?erné kombinézy p?ivezli ?ervenou, kterou hned poslali zp?t a chudák byl bez kombinézy. Když jsme vyjížd?li, tak padaly pesimistické názory a vlastn? jsme se shodli na tom, že se na závody ani net?šíme. Po zaparkování u závodního polygonu se nám morálka zvedla. P?ijeli jsme první po majiteli. To jsme poznali podle prázdného parkovišt?, na kterém stála jenom Fabie RS evo2. Majitel a mechanik v jedné osob? ješt? d?lal úpravy na motokárách. Bylo k dispozici 6 motokár z toho 3 m?ly namontovanou 6.5 ko?ovou Hondu a na sob? ?íslo 2, 4 a 5. Zbytek stroj? m?l pár dní nové motory od Subaru. N?jak jsme museli p?ekousnout fakt, že z jednoho válce se t?žko d?lá boxer, ale pomohla nám k tomu informace, která slibovala o p?l kon? v?tší výkon než u Hondy a rozvod OHC narozdíl od Hondy která m?la OHV. V místním baru jsme si dali láhev tmavého lepidla s bublinkami a za?ali klábosit s majitelem. Koutkem oka jsme pomrkávali po seda?kách motokár, abychom vymysleli, jak si co nejmén? narušit záda a boky. Postupn? za?ali dorážet ostatní v ?ele s organizátorem. S nim za?aly i mohutné p?ípravy. Tzn. lcd televize, dvd p?ehráva? a zvuková aparatura. Po zapojení se za?alo promítat video z minulých závod?. To už nás bylo dost a lidi za?ali m?nit bavln?né košile za moirové trika a svetry za kombinézy. Závodní tetelení bylo v plném proudu. Ti klidn?jší sed?li na pneumatikách a vyhlíželi déš?. Ti co si nestihli projit tra?, tak v tuto chvíli dohán?li skluz.
N?kdy kolem 15.00 jsme sedli do motokár a za?aly tréninky. Skryté taje nekryté dráhy na sebe nenechaly dlouho ?ekat. Ideální stopa na první pohled není ta nejrychlejší, ale ta nejsjízdn?jší. Když se ?lov?k zapomn?l vyhnout louži ze v?erejšího dešt?, tak bu? se šel podívat z blízka na hrazení trati hned, nebo v p?íští zatá?ce. Podobn? to bylo i s ne?istotami. Kdo to p?ehán?l s poušt?ním na výjezd byl v následující zatá?ce na stejnou ruku synem smrti. Do téhle chvíle jsem opravdu netušil, že prach a písek na pneu má až takový vliv na adhezi stroje. Zavodní atmosféra byla cítit všude kolem. Vše bylo dokonce umocn?no hustým kou?em z motokáry s ?íslem 3, která m?la v?era namontovaný motor a plnou vanu oleje. Vždy když ?lov?k zahlédl kou?, tak litoval nového motoru, který si procházel peklem.
Skon?ily testy a za?alo se losovat po?adí a motokáry do kvalifikací. Jely se dva závody. Jeden po sm?ru a druhý proti. Sou?et bod? z obou závodu dal kone?né po?adí. Každý závod m?l svojí kvalifikaci. Protože nás bylo 8, tak bylo jasné, že se do jedné divize nevejdeme. Jezdili jsme proto po ?ty?ech na dv? divize. V kvalifikaci jsme se Sparcem jeli v druhé ?ty?ce. Když jsem po kvald? vylezl z motokáry všichni m?li dolní ?elist až na zemi a vypoulenýma o?ima ?um?li na m?. Zajel jsem totiž málem rekord trati. Já tomu, ale nev??ím, protože ostatní ?asy jsem m?l o sekundu a p?l horší, takže jim asi v ?asomí?e ?ádil n?jaký šotek. Každopádn? jsem se dostal na pole pozici. Sparco m?l sm?lu na motokáru a bohužel se nekvalifikoval do 1. divize. Následovaly kvalifikace v protism?ru. Pro ty se také losovaly stroje, aby se zamezilo sm?le. Ani tohle opat?ení, ale mému teamovému kolegovi nepomohlo. Te? byl na tom dokonce h?? než p?edtím. Vylosoval si dvojku, která byla ve vozovém parku nejhorší a p?i losování m?la dokonce zadrhlý motor. V kvald? pro protism?r jsem snad jako jediný stla?il ?as pod 30.00 ?ímž jsem si vybojoval 1. místo na roštu i pro druhý závod. Byl jsem žhavý adept na vít?zství. Zatím jsem si nic neuv?domoval. Všechen stres na m? dolehl až p?i stav?ní na start. To jsem zjistil, že p?ede mnou nikdo není. Start pro m? dopadl dob?e a v tunelu jsem byl první. Nicmén? protivníci se mi lepili na ***** až mi to za?alo být sexuáln? nep?íjemné. Byl jsem schopný jezdit lepší ?asy než ostatní. M?l jsem totiž Subárko, které táhlo už hodn? od spodu a s mojí muší váhou jsem na výjezdech nemohl byt p?ekonán.
Problém ale nastal, když jsem se za?al p?ibližovat k okolák?m. Za jedním jsem strávil jeden a p?l kola, takže stíhající protivník za mnou nem?l velkou práci s dojetím. Protože to byl zkušený pardál, tak v?d?l, že je lepší vy?kat na chybu. To jsem v?d?l, že d?lá, ale daleko více m? znervóz?ovala jeho blízká p?ítomnost. Pokusil jsem se tedy o p?edjížd?cí manévr p?es okoláka. V jedné z šikan se mi zdálo, že m? okolák pouští, a tak jsem se nacpal do vytvo?eného prostoru. On ovšem o mn? nev?d?l a držel dál stopu. Protivník se napytloval za okoláka a já už nem?l kam uhnout. Byl jsem v podstat? natla?en do pneumatik. Trochu jsem si zanadával vysko?il z motokáry, vytla?il ji z hrazení a cyklokrosa?sky nasko?il zp?t. (Tzn. Hups do sedadla už s nohou na plynu). Na 1. místo jsem m?l ztrátu asi p?l kola. Tla?il jsem na to, jak to jen šlo. Zajížd?l jsem asi o p?l sekundy lepší ?as na kolo než protivník na 1. míst?. Stahování bylo vizuáln? rozpoznatelné. Bohužel jsem šachovnici zahlédl asi o p?t minut d?ív nežli jsem pot?eboval.
Závod po sm?ru jsem sice nevyhrál (skon?il jsem 2. ), ale vít?z se do závodu v protism?ru kvalifikoval až do druhé divize, takže jsem byl klidn?jší. V kvalifikaci to byl práv? on kdo zad?el motor dvojky. Sparc?v závod v druhé divizi nebyl špatný. Vše se ale zhroutilo, když se Sparco z nevysv?tlitelných d?vod? zasekl v tunelu. Snažil se zajížd?t zatá?ku do tunelu rychleji a rychleji až jednou prost? p?ekro?il hranu p?ilnavosti a píchnul to do pneumatik.
Mezi závody jsme si dali krátkou p?estávku na napln?ní žaludk?.
Do závodu v protism?ru jsem nastupoval s mnohem klidn?jší hlavou. Nejd?ležit?jší bylo udržet si pozici v 1. a hlavn? v 2. zatá?ce. To se mi malém nepoda?ilo, protože soupe? z CI5 Racing m? dvakrát š?ouchnul mimo stopu v 2. zatá?ce a zázrakem m? nikdo nep?edjel. Po téhle zatá?ce jsem už jenom navyšoval náskok a t?šil se až za?nu n?koho dojížd?t o kolo. To se stalo asi 3 minuty p?ed koncem. Se Sparcem jsme m?li domluvenou komunikaci. Nap?. minuty do konce, nebo jestli se k protivníkovi p?ibližuji, takže jsem byl o všem pat?i?n? informován.
Po projetí šachovnicového praporku bylo vít?zné kole?ko. Po n?m jsem zapíchnul vít?zný stroj to park farmé. Zklácen? vystoupil z káry a za?al si zvykat na jedno stabilní „gé?ko“. Ješt? jsem ani jist? nestál a už ke mn? p?iskákal Hugo a pokra?oval ve skákání se mnou v náru?í.
Vždycky když jsem vid?l nap?íklad ve formuli, jak se všichni objímají, skákají a plácají se všude možn?, tak jsem si ?íkal, co to je za teplouše. Teprve te? jsem to pochopil, co to je radost z vít?zství a teamový duch.
Po závod? v protism?ru divize 1 zbýval poslední závod v protism?ru divize 2. Start tohoto závodu byl velice o?ekávaný, protože po n?m následovalo vyhlášení a merenda s grilováním.
Start prob?hl velice neklidn?. Sparco startoval z t?etí pozice, ale bohužel se nevešel do prvního rohu a op?t skon?il v barié?e. Rychle jsem p?ib?hl na pomoc a snažil se ho co nejrychleji vytáhnout. To se poda?ilo, nicmén? jeho ztráta na zbytek byla p?íliš velká. Našt?stí ?editelství závodu po pár kolech rozhodlo opakovat start. Jedna z motokár m?la totiž prázdnou nádrž. Ve sp?chu a tlaku nat?šených závodník? se opomn?lo zkontrolovat všechny motokáry. Druhý start se Hugovi povedl. Sice z?stal na své pozici, ale byl t?sn? našláplý na druhého protivníka, kterého po jeho chyb? pom?rn? bez problém? p?edjel. Sparco dále jezdil stejné ?asy jako protivník na první pozici, ale jeho náskok byl asi deset sekund, takže i v p?ípad? chyby protivníka byla malá šance na získání první pozice. Nanešt?stí chyboval Hugo. V první zatá?ce po startu, kde se jede nejrychleji a na velice tenké hran?, došlo ke ztrát? trakce u Hugovi motokáry a chyba byla na sv?t?.
Vyhlášení jezdc? probíhalo, ?ekl bych spíše v kamarádské atmosfé?e než neprofesionáln?. Po p?edání pohár? následovalo p?edání šampa?ského. Ostatní „bedna?i“ rychle odtrhli alobal, oto?ili drátem, vyst?elili špunt a za?ali plní euforií st?íkat. Já jsem byl ješt? ve fázi otevírání alobalu, takže jsem s nimi nemohl ani bojovat, prost? jsem rychle utíkal.
Po klábosení a pojídání masa jsme za?ali kropit tra?. Když jsem byl z p?lky mokrý od šampá?a, tak jsem si ?ekl, že te? už bude jedno, jestli se ješt? namok?ím od normální vody. Bylo n?co kolem p?l desáté. Zaplatil jsem si jednu mokrou jízdu, protože startovné se na tuhle dobu už nevztahovalo. Za sebe m?žu ?íct, že nic lepšího jsem nezažil. Na mokru se opravdu dalo powerslidovat. Samoz?ejm? záleželo na zatá?kách. N?kde byla kára p?etá?ivá a vše se dalo krásn? ?ídit plynem jinde po pohybu pravým kotníkem následovala t?žko p?edvídatelná a velice brutální nedotá?ivost. I když jsem velice rychle zareagoval pušt?ním plynu stále se nic ned?lo a kára se ?ítila do pneumatik. Ani není divu, když na asfaltovém povrchu bylo asi p?l centimetru vody a káry m?li nazuté slicky. V okamžiku, kdy situace vypadala opravdu špatn? tak jsem dupnul na brzdu. Zapomn?l jsem, že brzda na motoká?e je ve skute?nosti „ru?ka“, takže z p?ehnané nedotá?ivosti jsem se p?esunul do p?etá?ivého smyku a zadkem jsem si škrtnul o hrazení z pneu. Zdaleka jsem na mokru nebyl s ?ízením nejh??e. Na dráze se pohybovali borci, kte?í si motokáry spletli s autodromem na Mat?jské, takže si ?lov?k každou zatá?kou musel dávat pozor na kutálející se pneumatiky.
Záv?rem bych celý zavodní den zhodnotil jako velice poda?ený. Celé závod?ní jsem si velice užil a v?bec jsem nepo?ítal s tak skv?lým výsledkem. Samoz?ejm? musím po?ítat, že jsem nezávodil se špi?kou z kastrace.cz. Všichni totiž byli z ligy B, takže vyhrání beru s rezervou. Potkali jsme také skv?lé lidi, kte?í m?li stejný pohled na závod?ní jako my. Samoz?ejm? se tam vyskytovali i paka, co chlastali a jedna dvojce si dokonce ubalila br?ko. Bohužel jsem si jako za?áte?ník nemohl p?íliš vyskakovat a kritizovat. Mokrá jízda byla fantastická a po odjetí m? hodn? mrzelo, že se celý závod nejel na vod?. Co m? také mrzelo byl malý prostor pro teamovou režii. Team byla prost? jenom skupinka lidí zapsaná na papí?e v jednom rám??ku.
Organizace m?la také své mouchy. Nap?íklad chyb?la dost podstatná modrá vlajka a lidí mohlo být víc. Aspo? t?ch 12 než zú?astn?ných 8 z toho jeden nadopovaný známou látkou.
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 9.8.2008   #4
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

v nedeli 10.8. od 19,30 se jde zajezdit do Radotina. Kdo chce at prijde...vsichni jsou vitani.

EDIT: Dejte prosim vedet kdo prijde
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl

Last edited by JENDAN; 10.8.2008 at 13:53.
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 9.10.2008   #5
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

Motokarovy zavod pro verejnost v Ceskych Budejovicich. K ucasti nepotrebujete nic. Je ale dobre mit helmu.
http://www.motorelax.cz/clanky-Motok...6-pl-19883.htmTuto nedeli se take kona zavod v Teplicich za polovicni cenu.

info: (preposilam rovnou cely email adresovany mne)

Ahoj Honzo,

zavod je urcen pro cleny Wasabi Kart Klubu. Pokud nejsi clenem, zaridime Ti clenstvi na miste, to neni problem. Pojedou se sprinty, casto se tam potkavame s Jongens, Mish Mash, CI5, Wasabi a dalsima jezdcema + tady mistni borci. Nize prikladam email, ktery dostali vsichni clenove. Az budes clenem, budou Ti pozvanky chodit automaticky.

Mej se fajn, uvidime se v nedeli. Ales

--------------------------------------------
Pratele, clenove Wasabi Kart Clubu.
Dovolujeme si vas pozvat na dalsi klubovou akci.

Na ned?li 12. ?íjna pripravujeme závody jednotlivc? / formát Spravedlivé Sprinty
Podle zajmu usporadame zavody až pro 18 osob. Jedná se o oblíbený a nejspravedliv?jší formát, takže p?ij?te všichni, a? víme, kdo má správn? polad?nou ?íjnovou formu! :-)


Vzhledem k tomu, že jízdné pro ?íjen zlev?uje, klubové ceny padají také dol?!!!

TEPLICKE SPRINTY ?ÍJEN 2008
Datum: 12. ?íjna 2008
?as: 17.00 (prezence)
Cena za jednotlivce
(hodina ježd?ní) nechutných 500 CZK !!!

Ti, co postoupí do finále si zajezdí ješt? mnohem více!!!

Vit?zové berou 6x Radegast Birel, 6x Red Bull, lahev sektu a 3 volne jizdy.

Potvrdte prosim nezavazne ucast na tento mail.
Diky, tesime se na vas.

Poslední klubové závody plánujeme na ned?li 25.10.2008, což je poslední otev?ený den pro ve?ejnost. ...ale o tom až p?íšt? :-)

za Wasabi: Andrej a Ales


WASABI KART
Olympia centrum Teplice
tel.: +420 608 111 070
email: info@wasabikart.cz
skype: wasabikart
ICQ:358154729
www.wasabikart.cz
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2008   #6
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

byl posunut tratovy rekord o tri desetiny na wasabi circuit. Aktualni hodnota
0:34.610, puvodni 0:34.941. Drzitelem jsem pochopitelne ja...jinak bych vam to sem nepsal
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 20.10.2008   #7
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

Preposílám další info!

Vážení p?átelé motokárového sportu,


dovolujeme si Vás pozvat na finální závod této sezony, který se uskute?ní poslední den letošní sezony a to v ned?li 26.10.2008 od 16ti hodin - tolerujeme 15min :-)
Pojedeme nejspravedliv?jší závod - 2x spravedlivý sprint ( všichni se vyst?ídají na všech kárách ) posm?r a protism?r, ale hlavn? pojedeme drav?, rychle, nebezpe?n?, gentlemansky, na kref a v neposlední ?ad? o to kdo bude KING OF THE WASABI CIRCUIT 2008 !!! Nez??ast?ují se jen chromí, t?žce nemocní, nebo bezpe?n? mrtví.
1místo - prestiž, sláva, p?íze? krásek, TROFEJ, original tri?ko WASABI KART CREW, 2x redbull, 2 x birell
2 místo - prestiž, sláva, original tri?ko, 2x redbull, 2x birell,
3 místo - sláva, original tri?ko, 1x redbull, 1x birell

Vzhledem k tomu, že zaru?ujeme všem minimáln? 2hodiny závod?ní je cena 600,-k? na osobu vyložen? k smíchu .
T?šíme se na Vás a budeme rádi pokud nezávazn? potvrdíte ú?ast.
Za Wasabi Kart Andrej a Aleš.


PS: Ja se Sparcem pojedeme z prahy, takze pokud ma nekdo zajem se pridat, tak at mi napise. Mame jeste jedno ?i dve mista volný. Pojedeme Sparcovym Mondeem.
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 20.10.2008   #8
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

kdyby se to nebilo s KZ System F1 Cupem, tak bych jel...
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 21.10.2008   #9
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

skoda
V Teplicich je skvela atmosphera. Majitel je skvelej chlapek, se kterym se vyborne zazavodi a keca a ostatni jsou na tom velice podobne.
+ ted ta cena....to je proste nadhera.
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 21.10.2008   #10
Spangler
LFS Guru

 
Spangler's Avatar
 
Join Date: 30.1.2006
Location: Kutná Hora, Praha
Posts: 3 251
Default

Rad bych jel, ale jsem na to trochu podobne jako Chaos... 25.10. / 26.10 se jede 16h na Kyotu, takze pochybuju ze bych byl schopny hned letet na motokary a nicit si telo
__________________
ACTUAL LINUX e-Racing Team
http://lfs.actual.cz
Spangler is offline   Reply With Quote
Old 21.10.2008   #11
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default


sestnastku bych si taky dal kdybych na to mel stroj. Ten muj se zacne po trech hodinach behu lfs brutalne sekat.
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 13.11.2008   #12
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

Radotínský závodní ve?er
Zvu Vás na Radotínský závodní ve?er spjatý s oslavou mých 20. narozenin.
Kdyby se nás sešel dostate?ný po?et, mohli bychom si i kvalitn? zazávodit.
Pro tento p?ípad jsem zvolil variantu s kupováním jednotlivých jízdy, než zamlouvat dráhu. O tolik levn?jší to nebude a pravd?podobn? by se musela zaplatit záloha…. A co když potom n?kdo nep?ijde
Myslím, že kdyby se o n?co jelo, tak by to m?lo v?tší š?ávu. Takže navrhuji malý závodní ve?er (verze pro 12 lidí. Pokud 12 je maximální propustnost trati):
Za?átek:
28.11. v 19:50 zde http://www.kart-centrum.cz/
Výhra (Startovné):
Každý, kdo by se cht?l ú?astnit závodního ve?eru, by p?inesl jedno velké pivo (Pilsnera. Asi v plechovce - je odoln?jší než sklo).
Dohromady by jich bylo dvanáct, takže vít?z ve?eru by bral 6 piv, 2. - 4 piva, 3. - 2 piva
Pr?b?h ve?era:
Jelo by se 5 jízd (aby se každý vešel do 1000k?).
P?ehled jízd:
1.Kvalifikace
2.1. Závod podle kvalifikace
3.2. Závod – prvních 8 bude startovat v opa?ném po?adí p?edešlého závodu
4.3. Závod – prvních 8 bude startovat v opa?ném po?adí p?edešlého závodu
5.4. Závod – prvních 8 bude startovat v opa?ném po?adí p?edešlého závodu
Kvalifikace:
Losnou se motokáry. Zajedou ?asy.
Závody:
1. Závod:
Pojede se podle kvalifikace. Lidi se naskládají v po?adí z kvalifikace do motokár, jak budou se?azeny v boxech (nebude se šaškovat s možností, že na n?koho vyjde ta samá kára n?kolikrát. Bereme v úvahu, že po?adí motokár v boxu je náhodné)
Ostatní závody:
Do ostatních závod? se prohodí po?adí na prvních 8 místech. Lidi se naskládají do motokár, jak budou se?azeny v boxech (Bereme v úvahu, že po?adí motokár v boxu je náhodné)
Pojede se jedno zavád?cí kolo.
Bude se startovat letmým startemBodování v závodech:
1.10 bod?
2.8 bod?
3.6 bod?
4.5 body
5.4 body
6.3 body
7.2 body
8.1 bod
P?ihlášky:
Nejsou. Jen prosim dejte vedet, kdo se dostavi at vim, jestli mam pockat se zacatkem na vas.

__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl

Last edited by JENDAN; 20.11.2008 at 23:01.
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 13.11.2008   #13
Spangler
LFS Guru

 
Spangler's Avatar
 
Join Date: 30.1.2006
Location: Kutná Hora, Praha
Posts: 3 251
Default

Bohuzel momentalne pocitam s penezi na neco jineho, takze ackoliv bych se rad dostavil, tak to nevidim realne. Kazdopadne pekna oslava narozenin.. vse nej
__________________
ACTUAL LINUX e-Racing Team
http://lfs.actual.cz
Spangler is offline   Reply With Quote
Old 14.11.2008   #14
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Rad bych se dostavil, ale bohuzel mame akci s 301... Vse nej Jendanovi a uzijte si to!
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 14.11.2008   #15
RavenakCZE
Regular Member

 
RavenakCZE's Avatar
 
Join Date: 17.8.2004
Location: Praha
Posts: 631
Default

Quote:
Originally Posted by Chaos View Post
Rad bych se dostavil, ale bohuzel mame akci s 301... Vse nej Jendanovi a uzijte si to!
Kde mate akci?

ad radotin : jeste to zvazim ale predbezne bych mel zajem
__________________
RavenakCZE is offline   Reply With Quote
Old 14.11.2008   #16
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

Vsem dekuji a doufam v nejakou dalsi spolecnou akci.
PS.: Vy co vahate jet cely zavodni vecer, tak nevahejte a prijdte klidne i na jednu jizdu nebo na pokec
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 28.1.2009   #17
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

pokud si chcete vyzkouset zavodeni pod otevrenym nebem.
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 23.2.2009   #18
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

Levna moznost si zazavodit.
http://motokary.kartareal.cz/index.a...=33&record=186
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 3.4.2009   #19
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
DefaultPrvní letošní m??ení sil!
Na ?tvrtek 23. dubna pripravujeme závody jednotlivc? / formát Spravedlivé Sprinty
Jedná se o oblíbený a nejspravedliv?jší formát, takže p?ij?te všichni!


TEPLICKÉ SPRINTY DUBEN 2009
Datum: 23. dubna 2009
?as: 18.00 (prezence)
Cena za jednotlivce
(hodina ježd?ní) nechutných 700 CZK !!! (namísto b?žných 1020,- CZK)

Ti, co postoupí do finále si zajezdí ješt? mnohem více!!!

Vit?zové berou 6x Radegast Birel, 6x Red Bull, lahev sektu a 3 volne jizdy.

Wasabi Circuit je pro sezónu 2009 delší (p?es 500 metr?), motokáry mají nové motory Subaru (o 25% siln?jší než lo?ské)

Potvrdte prosim nezavazne ucast na tento mail.
Diky, tesime se na vas.

za Wasabi: Andrej a Ales

WASABI KART
Olympia centrum Teplice
tel.: +420 608 111 070
email: info@wasabikart.cz
skype: wasabikart
ICQ:358154729
www.wasabikart.cz
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 23.6.2009   #20
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

Prave mi volal C6 (sykora), ze 4. - 5.7. pojedou 24h na motokarach v Hodonine, jsou uz 4 a shani dalsi 4 jezdce.. startovne pak vychazi na 3000,- na jednotlivce... kdo by mel zajem, tak se mu pls ozvete na 732526311
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba

Last edited by Chaos; 23.6.2009 at 14:39.
Chaos is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 02:34.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.