Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Jiné > Závody a motorismus všeobecn?

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 21.10.2014   #701
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 276
Default

A druhá ?ást:

Simulace:


Oculus Rift

- Podpora pro DK2 s 0.4.2 SDK (s vlastními bugfixy).

- A?koli Direct to rift funguje, je doporu?eno použít extended režim, který by nem?l zp?sobit problémy.

- Pozice není sledována (WIP), ale funguje model hlavy.

- UI se renderuje ve 3D asi 3/4 metru p?ed uživatelem.

- N?kte?í teste?i doporu?ují zamknout na 75Hz a nastavit VSYNC, jiní zase doporu?ují nechat to bez VSYNC s co nejvíce FPS. Experimentujte a zkoušjte, co sedí vám.

- Aby fungoval AA, je nutné ho nstavit v simu ne v ovlada?ích GPU.

- Aktuální nastavení riftu v ini:

[Oculus Rift]
ForceVSYNC=1 ; Vynutit VSYNC, ikdyž je v nastavení vypnut
UsePrediction=1 ; P?edpovídat pohyb
CorrectYaw=1 ; Povolit magnetickou korekci
RiftEnabled=1 ; 0=zakázat rift 1=Povolit rift


Grafika

- Reálná zrcátka mají nov? nastavení pro jejich výpo?et na snímek. Pokud se jich po?ítá více, pak v této priorit?: hlavní, ?idi?ovo, prot?jší, další

· Mirrors disabled defaults to 0 max
· Mirrors enabled+optimized defaults to 2 max
· Mirrors enabled+not optimized defaults to 4 max

Povolená zrcátka se vykreslí s každým snímkem, zakázaná budou ?erná.

- Je možné nechat auta v boxech i pro normální eventy.

- Helma ?idi?e v aut? se ur?í podle helmy ?idi?e.


Pneumatiky

- Otá?ení povrchu bylo výrazn? zlepšeno b?hem stání a v nízkých rychlostech až do 80mph, kde se potkává se starým.


UI

- Hlavní obrazovka upravena pro podporu tým?.

- Výsledné tabulky sjednoceny do jedné záložky.

- Nové Info o aktuálním nastavení události.

- Entries obsahuje všechny ?idi?e týmu.

- Je zobrazeno vaše auto a jméno setupu, aby se p?edešlo chybám z nepozornosti.

- P?idán vyhledávací ukazatel, aby p?i procházení velkých replay? bylo jasné, kde se systém nachází.

- F1 a F3 obsahují informace a pot?ebném množství kol pro ?idi?e.

- Místo velikosti soubor? v seznamech se zobrazuje jejich datum.

- Odstran?na chyba, kdy checkbox blackboxu s tlaky byl p?ekryt a nezaškrtnutelný.

- Oprava, kdy jména za?ínající ii byla špatn? rozkládána na jméno a p?íjmení


Telemetrie

- Nov? v session:

TrackConfigName:
TeamRacing:
MinDrivers:
MaxDrivers:
DCRuleSet:
QualifierMustStartRace:
NumCarClasses:
NumCarTypes:
CarNumberRaw:
CarScreenName:
CarScreenNameShort:
CarDesignStr:
CarClassColor:
HelmetDesignStr:
SuitDesignStr:
CarNumberDesignStr:
CarSponsor_1:
CarSponsor_2:
LicString:

- P?idáno IsOnTrackCar k IsOnTrack. IsOnTrack je pro ?idi?e a IsOnTrackCar pro vozidlo.

- Správná reprezentace negativních hodnot v YAML.

- Ignoruje zápis telemetrie na disk na 5s po ukon?ení p?edchozícho záznamu. Stejné platí i pro zm?nu jména souboru.


Kamery

- Pohyb nahoru a dol? o zhruba 4" s TrackIR.

- Blimp m?že být Scenic.


Ovládání

- Rozd?lený plyn a brzda na XBOX 360 volantu.


Replay

- Replay spooling m?že ob?as zp?sobit zatuhnutí replaye. P?í?ina se hledá.Auta:

- U všech vylepšen algoritmus ABS.

- U všech aut s ?elním sklem byla odstran?na chyba, kdy po použití skriptu k p?epnutí tear off nedošlo k nahlášení jeho odtržení a pitstop tak nikdy neskon?il.BMW Z4 GT3

- Srovnána spot?eba všech GT3 aut na 65 minut v zelené kondici.

- Aktualizováno dopln?ní do plné na 40s u všech GT3.

- Zm?na množství po 1 litru.

- Minimum 5 litr?.

- Snížena rozdílnost v rychlsoti dopl?ování.

- Pneumatiky se m?ní až po dotankování.

- Pneu p?edeh?áté na 80° C. Podle Blancpain pravidel pro 2014.

- Font podle Blancpain.


Cadillac CTS-V Racecar

- Pneu už nep?sobí jakoby byla p?íliš použita b?hem zatá?ení.

- Nové 4 p?ípadov? upravitelné tlumi?e.

- Zvýšena vzdálenost gumových dosed?.

- Zvýšena dráha zadních tlumi??.

- Upravený brzdný systém.

- Rear toe limitován na +-10mm.


Chevrolet Camaro Class B

- Zadní kamera kresletelná.

- Aktualizované nastavení.


Chevrolet Impala-COT

- Nové setupy: atlanta_quadoval.sto, bristol.sto, charlotte_quadoval.sto, sonoma.sto, watkinsglen.sto.


Chevrolet Monte Carlo SS

- Kreslení na kola.

- Upravena k?ivka výkonu podle nových údaj?.


Chevrolet SS-Gen6

- Zlepšen 3D model pro zvýšení FPS.

- Opravena chyba, kdy plameny vyhraly stín.

- P?idána kamera na st?eše.


Dallara DW12

- Opravena chyba zobrazení paliva v metrických jednotkách na displeji.

- Dropbné úpravy aera.

- P?idány nové nastavení pro trat?, které jsou nov? na seznamu pro tuto sezónu.


Ford Falcon FG01 V8

- Plameny.

- Odlad?ná fyzika podle nových údaj?.


Ford Fusion-Gen6

- P?idána kamera na st?eše.

- Optimalizován model pro lepší 3D FPS.


Ford GT

- Kreslení na kola.

- Opravena chyba kdy plameny vrhaly stín.


Ford GT GT3

- P?idána GT3 verze, která je sou?ástí balí?ku.

- Spolu s dalšími bude v GT3 sérii, ale bude míst sekven?ní p?evodovku místo semiautomatické.


Ford Mustang Class B

- Zadní kamera kreslitelná.

- Nové setupy.


Holden Commodore VF V8

- Nov? dostupný!


HPD ARX-01c

- Aktualizován rozsah LED pro 6 stupe? tak aby všechny svítily p?i 9000rpm.


McLaren MP4-12C GT3

- Opravena odchylka existující kv?li p?edešlému modelu tlumi??. Zp?sobí zna?nou nedotá?ivost aktuálních setup?.

- Zát?ž 15kg pro srovnání výkonu.

- Nastavení zadního k?ídla má v?tší dopad na drag.

- Srovnána spot?eba všech GT3 aut na 65 minut v zelené kondici.

- Aktualizováno dopln?ní do plné na 40s u všech GT3.

- Zm?na množství po 1 litru.

- Minimum 5 litr?.

- Snížena rozdílnost v rychlsoti dopl?ování.

- Pneumatiky se m?ní až po dotankování.

- Pneu p?edeh?áté na 80° C. Podle Blancpain pravidel pro 2014.

- Font podle Blancpain


Radical SR8

- Dostupné tužší pružiny.


Ruf RT 12R Track

- Upraveny pozice sníma?? sv?tlé výšk podle FIA a také zm?n?ny jejich hodnoty aby sed?ly s GT3 auty.

- P?epo?ítána tuhost ARB podle FIA Homologace (nebyla dostupná b?hem prvotního vývoje). Nov? je mnohem tužší a blízko k ostatním GT3 voz?m.

- Nastavení zadního k?ídla má v?tší dopad na drag.

- Srovnána spot?eba všech GT3 aut na 65 minut v zelené kondici.

- Aktualizováno dopln?ní do plné na 40s u všech GT3.

- Zm?na množství po 1 litru.

- Minimum 5 litr?.

- Snížena rozdílnost v rychlsoti dopl?ování.

- Pneumatiky se m?ní až po dotankování.

- Pneu p?edeh?áté na 80° C. Podle Blancpain pravidel pro 2014.

- Font podle Blancpain


Silver Crown

- NTMv5.

- Kompletní p?ed?lávka fyziky.


Sprint Car

- NTMv5.

- Kompletní p?ed?lávka fyziky.


Super Late model

- Optimalizace 3D modelu.


Toyota Camry-Gen6

- Oprava bo?ních oken, kdy byly ?erné p?i pohledu z kokpitu.

- P?idána st?ešní kamera.

- Oprava normálové mapy mechanik?.


Williams-Toyota FW31

- Úprava drafting pro lepší možnosti k p?edjížd?ní.Trat?:


Atlanta Motor Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 60 mph na 65 mph, a v pitlane z 45 mph na 50 mph.


Auto Club Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 65 mph na 70 mph.


Barber Motorsports Park

- Oprava kužel? na výjezdu z box? potopených v zemi.


Brands Hatch Circuit

- Opravena díra v povrchu.


Bristol Motor Speedway

- Aktualizovány zdi a reklamy.


Canadian Tire Motorsports Park

- Opravena díra v tráv?.


Charlotte Motor Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 55 mph na 65 mph a v pitlane z 45 mph na 50 mph.

- P?idán checkpoint, aby nebylo možné st?íhat T1 a T2 na road konfiguraci.


Chicagoland Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 60 mph na 65 mph av pitlane z 45 mph na 50 mph.


Circuit de Spa-Francorchamps

- Srovnání grafického a fyzické modelu na rovinkách.


Circuit of the Americas

- Oprava West konfigurace, aby první muž s lízátkem nestál ve zdi.


Daytona International Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 70 mph na 80 mph a v pitlane z 55 mph na 60 mph.


Daytona circa 2007

- Zvýšena rychlost za PC z 70 mph na 80 mph a v pitlane z 55 mph na 60 mph.


Donington Park Racing Circuit

- Zna?ky p?ed zatá?kou viditelné vždy.


Gateway Motorsports Park

- Dostupný!

- Oval i Road.

- No?ní režim.


Homestead Miami Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 60 mph na 65 mph a v pitlane z 45 mph na 50 mph.


Indianapolis Motor Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 65 mph na 75 mph a v pitlane z 55 mph na 60 mph.

- Na Indy Oval odstran?ny žluté kužely na konci.


Iowa Speedway

- Oprava šedého povrchu v pitlane.

- Upraven checkpoint na road konfiguraci v poslední zatá?ce p?ed oválem.


Irwindale Speedway

- P?idán checkpoint na Figure 8, aby se p?edešlo krácení.


Kansas Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 50 mph na 60 mph a v pitlane z 45 mph na 50 mph.

- Pro road 45mph a Short Road Course na 35mph.


Kentucky Speedway

- Zvýšena rychlost v pitlane z 45 mph na 50 mph.


Las Vegas Motor Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 55 mph na 60 mph a v pitlane z 45 mph na 50 mph.


Michigan International Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 65 mph na 70 mph.


Mount Panorama Circuit

- Brzdné body viditelné vždy.


Pocono Raceway

- Zvýšena rychlost za PC z 70 mph na 75 mph a v pitlane z 55 mph na 60 mph.


Richmond International Raceway

- Opravena chyba na backstretch ve vnit?ní zdi.


Sebring International Raceway

- Opravena chyba zdi pitlane.


Sonoma Raceway

- Opravena chyba, kde dotyk se zdí zp?sobil explozi motoru.


Suzuka International Racing Course

- Upraven checkpoint ve 130R.

- Srovnán grafický a fyzický model u stání ?. 3.


Talladega Superspeedway

- Zvýšena rychlost za PC z 70 mph na 80 mph a v pitlane z 55 mph na 60 mph.

- Srovnán fyzický a grafický model na apronu zadní rovinky.


Texas Motor Speedway

- Zvýšena rychlost za PC z 60 mph na 65 mph a v pitlane z 45 mph na 50 mph.


Twin Ring Motegi

- Zvýšena rychlost za PC z 55 mph na 60 mph a v pitlane z 45 mph na 50 mph.


USA International Speedway

- No?ní verze.

- 3D lidi.
__________________
aka Ag Salomon Cz
I don't live for speed anymore. Now iRace.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 27.10.2014   #702
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 276
Default

A klasické bugfixy na úplném konci sezóny:
Op?tovná registrace

- Opravena chyba, která zabránila op?tovn? registraci do otev?eného tréninku poté, co jste ho opustili.


Race Control

- "Incident" je hlášen jako incident (tagem) a je podle toho i barven. Takže již není filtrován, pokud máte zakázáno zobrazování systémových zpráv za jízdy.

- V app.ini lze nyní zakázat vypisování incident? za jízdy.


Telemetrie

- Vypisuje se team id.

- Vypisuje se volnob?žné rpm.


Oculus Rift

- Opravena myš, kdy nebylo možné dosáhnout na spodek obrazovky.


R?zné

- V netýmové události nem?že spotter a inženýr odebrat ?idi?e z auta.

- P?idán popis pravidla pro st?ídání jezdc? do infa.

- Opravena chyba, kdy spotter hlásil, že není možné odpykat penalizaci b?hem restartu. Objevovala se po p?ílišném poškození.

- Opravena chyba, která mohla vést k pádu p?i použití Voice Chatu.


Auta

- Thrustmaster jako sponzor.


Chevrolet Monte Carlo SS

- Opraveny ukazatel rpm podle aktuálního limitu.


Chevrolet Silverado

- Nová nastavení: california.sto, homestead.sto, phoenix_2012.sto, texas_oval.sto.


Chevrolet SS-Gen6

- Nová nastavení: california.sto, homestead_oval.sto, phoenix_2012.sto, richmond.sto, texas_oval.sto.


Dallara DW12

- Opravena chyba, kdy redukce aero dragu zaslepením 2/3 vstupu vzduchu se p?enesla z kvalifikace do závodu.

- Nové nastavení: dover.sto.


Ford Fusion-Gen6

- Nová nastavení: california.sto, homestead_oval.sto, phoenix_2012.sto, richmond.sto, texas_oval.sto.


Ford GT

- P?ední nárazník má kolizní objekt sférický.

- Otá?ející se kola jsou mén? pr?hledná.


Ford GT GT3

- GT3 BOP update: Snížen p?ítlak o 5% a redukována nedotá?ivost ve vysoké rychlosti.

- P?ední nárazník má kolizní objekt sférický.

- Otá?ející se kola jsou mén? pr?hledná.

- Pokus o opravu chyby, kdy p?ední brzdy byly vykresleny na vn?jší ?ásti kola.

- Upraveno vykreslení, které by m?lo zabránit pr?nik?m kol a podb?h?.


Holden Commodore VF V8

- Oprava, kdy zevnit? byla prohozena textura 0 a 9 na ?elním skle.

- Zvýšen lesk (zapomn?li jsme ho navoskovat).


McLaren MP4-12C GT3

- GT3 BOP update: snížena zát?ž z 30kg na 15kg.


Radical SR8

- Tuhost pružin od 70 N/mm do 180 N/mm.


Ruf RT 12R AWD

- Odstran?no zadní spodní logo, takže se nep?ekrývá se zna?kou.


Ruf RT 12R RWD

- Odstran?no zadní spodní logo, takže se nep?ekrývá se zna?kou.

Ruf RT 12R Track

- GT3 BOP update: Snížen p?ítlak o 5% a zvýšen ú?inek dragu podle nastavení zadního k?ídla.


Sprint Car

- Lepší grip pneumatika.

- Vyšší výkon.


Toyota Camry-Gen6

- Nová nastavení: california.sto, homestead_oval.sto, phoenix_2012.sto, richmond.sto, texas_oval.sto.


Bristol Motor Speedway

- Aktualizace obrázku na?ítání.


Gateway Motorsports Park

- Vnit?ní okruh je dostupný.

- P?idán checkpoint na výjezdu z box?, takže se nedá za?adit p?ed výjezdem z T2.

- Další drobné opravy.


Irwindale Speedway

- Opravena chyba st?ihnutí trat? na osmi?kové konfiguraci.


USA International Speedway

- Aktualizován obrázek na?ítání.
__________________
aka Ag Salomon Cz
I don't live for speed anymore. Now iRace.

Last edited by salik1992; 27.10.2014 at 16:53.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 20.11.2014   #703
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 276
Default

Black Friday je tu a až do 4. prosince je obnova roku za polovinu. Použijte PR-49RENEW2014
__________________
aka Ag Salomon Cz
I don't live for speed anymore. Now iRace.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 8.12.2014   #704
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 276
Default

Dovolím si tu ud?lat lehkou propagaci. Hledáme zájemce o ježd?ní doleva. Více si tu dovolím citovat jednoho z vedení týmu. Je nás 5 a naprosto v pohod?. Jestli jste n?kdy cht?li jezdit NASCAR, ale nebavilo vás to samotné, tak to zkuste:
Quote:
Originally Posted by Lukáš Bula
Jsme parta nadšenc? série NASCAR, jezdící online simulátor iRacing. Team byl vytvo?en v B?eznu roku 2014 za ú?elem teamového simracingu. Jezdíme výhradn? ovály, ale na okruhové závod?ní taky n?kdy zabrousíme. Snažíme se závod?ní v teamu využít pro náš prosp?ch, což znamená stav?ní setup?, a teamová strategie b?hem závod?. Momentáln? jezdíme European Stockcar Series Championship, což je první NASCAR liga pro evropany. Tato liga po?ádá živé, komentované p?enosy závod? které m?žete sledovat i na našem webu! > http://www.cnt.4fan.cz/cs_CZ/ <

Hledáme potencionální nové ?leny do zab?hnutého teamu pro p?ístí velkolepý ro?ník ESCC ligy, jenž bude délkou p?esahovat 8 m?síc?, pojede se o pohár pro vít?ze sezony + n?jáké malé prize money. Bude obsahovat živé komentované p?enosy na nejnov?jším streamovacím softwaru pro IR. Pokud budete mít zájem napište bu? m? p?es PM, nebo vypl?te formulá? na našich stránkách > http://www.cnt.4fan.cz/cs_CZ/join-us-2/ < Hledáme jen vážné zájemce kte?í jsou schopni ob?tovat sobotní ve?er kompetetivnímu závod?ní série NASCAR na Gen6 vozech. ( závody v?tšinou co 14dní , po?ítá se s letní pauzou kv?li dovoleným apod. ).

Aktuáln? je 1 volné místo v hlavním teamu, v p?ípad? velkého zájmu by se za?ídil sekundární team.

V p?ístí sezon? budeme mít oficiálního sponzora který nám za?idí publicitu a sledovanost díky ?lánk?m a report?m z ligových závodu na velmi sledovaných stránkách o ?eších v motorsportu. Takže je o co stát nejsme jen ledajaký team, bereme náš koní?ek s vášní a respektem.

Budeme rádi pokud se k nám n?kdo z CZ/SK p?idá.
__________________
aka Ag Salomon Cz
I don't live for speed anymore. Now iRace.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 26.12.2014   #705
pagotamd
Newbie
 
Join Date: 15.4.2007
Posts: 82
Default

Ahoj všichni, zatim se ted držim cargame v lfs , kone?ne jsem nastavil p?evodovku do gt2 tak se rad svezu s gt2 a fxo.
Zajimá m?, jestli se jede nejakej cup v iR s Kia-Optima ?? ta Jetta m? moc nesedla tak hledám s ?im bych mohl jezdit až bude nuda, nejlépe s fixnim setem, ale ta mala mazdicka m? také moc nesedla..zkoušel jsem to asi v 2010. nacar nem?žu,, ale láká m? cup kde je živo a hodn? lidi na startu a hodn? závod?... a minimum nastavování auta.
Dik za pripadny info
Pago

Last edited by pagotamd; 26.12.2014 at 17:04.
pagotamd is offline   Reply With Quote
Old 26.12.2014   #706
osiwaru
Newbie

 
Join Date: 5.9.2013
Posts: 17
Default

VW Jetta se te? jezdi v MC sérii s Cadillacem CTS-V, série se jmenuje Global Challenge. Pro majitele licence D se to jezdí s fixed setupem a s licenci C, s otev?eným setupem. Jsou to od sebe dv? odd?lené série.
SOF závody se jezdí ve 22:30, ale ú?ast Optimy v??i CTS-V je velmi malá, Optima je tak na 10% startovacího pole, což jsou 2 - 4 vozy.

Nejživ?jší je te? asi GT3 a když nemáš ambice na bednu z prvního splitu, tak si myslím, že se obejdeš i bez setupu. Jezdí se to s Fordem GT, BMW Z4, RUF Track a McLaren MP4-12C. Druhou sérií je RUF Cup, ta se jezdí s vozem RUF C-Spec.
osiwaru is offline   Reply With Quote
Old 2.1.2015   #707
Ryko
Member

 
Ryko's Avatar
 
Join Date: 4.6.2007
Posts: 148
Default

Ako tu tak citam o RUF Cupe, tak veru zacinam po obnoveni licencie premyslat nad tym, konecne do iRacingu zainvestovat a kupit RUF plus par trati k tomu, aby som sa mohol zucastnit na viacerych pretekoch... Bojim sa ale toho, aby ma jazdenie na iRacingovom RUFe bavilo, resp aby bolo riadene na hrane zvladnutelne. Suvisi to aj s naslednymi dvomi bodmi.

Prave som si porovnaval fyziku a force feedback v iRacingu a Assetto Corsa a su tu dva znacne rozdiely a je otazne co z toho je blizsie realnemu zavodeniu. Oba simulatory sa chvalia tym, ze idu do max. moznej reality, ale kazdy ma v tomto iny pristup.

1. AC prenasa do volantu ovela viac informacii, ovela skor citim na mojom G25 ze idem do smyku a mozem korigovat. Ovela viac citim kazdu jednu zmenu prilnavosti, kazdy obrubnik, nerovnost... Tu je iRacing aspon u mna ovela menej detailny...

2. Ked sa auto dostava za hranice prilnavosti, nemoze udrzat zvoleny smer a ide do smyky, tak toto viem v AC velmi pekne aj ked obcas s problemami kontrou korigovat a vyrovnat. V iRacingu je prakticky po tom, ako sa dostane auto do smyky, velmi tazke az nemozne auto stabilizovat a skonci takmer na istotu v hodinach...

Takze kde je pravda, v AC alebo v iR?

Viem ze v jednom rozhovore sa Kunosaci vyjadrili, ze dnes uz kazdy sim krasne zvlada realne chovanie aut za stabilnych podmienok, kedze ku vsetkemu su data od vyrobcov aut a zavodnych teamov. Problem ale je s datami a naslednym pristupom k chovaniu aut pri strate prilnavosti a smyku...

Last edited by Ryko; 3.1.2015 at 08:13.
Ryko is offline   Reply With Quote
Old 3.1.2015   #708
Puma ///
Member

 
Puma ///'s Avatar
 
Join Date: 15.1.2013
Location: Slovakia
Posts: 403
Default

Zober si to z realneho zivota. Nikdy sme nevideli napr. v F1 prejazd zatacky v drifte? VTCC pri trosku rychlejsom prejazde obrubnikom dostava hodiny? Ber to tak ze v reale hlavne pri jazde na hrane sa velmi casto vznikaju krizove situacie, no skuseny pilot si s tym dokaze poradit a to nesedi doma v kresle ale priamo v kokpite a posobia nanich neskutocne sily a adrenalin (ak odmyslime lietajuce gt3 na SK-ringu a pod. kuriozity). Podla mna by si mal byt schopny zvladat take situacie aj v simulatoroch. Ak to v iR necitis, tak ja osobne by som potom nemohol jazdit na hrane len koli strachu zo straty prilnavosti kde kazda chybicka ako pises skonci hodinami (tym padom mas po preteku a po radosti).
iR som nikdy neskusal takze vychazdam len z toho co si napisal
Puma /// is offline   Reply With Quote
Old 3.1.2015   #709
osiwaru
Newbie

 
Join Date: 5.9.2013
Posts: 17
Default

M? p?ijde RUF C-Spec jako jedno z nejzábavn?jších voz?, co jsem v iR zkusil. Jezdím hlavn? GT3, ale když mi sedne tra?, tak se ob?as svezu v RUF Cupu.

Fyzika. S odezvou u AC je v?tší sranda, ale se samotným závod?ním je to ur?it? mnohem horší. V podstat? s MP v AC nemám žádnou zkušenost, ale jelikož je veškeré d?ní kolem závod? odkázané na samotnou komunitu, tak ve srovnání s iR to bude o ni?em. Takže, je p?kné mít super fyziku, ale honit se stopkami nebo s AI asi není v roce 2015 ta pravá výzva. Tady jasn? vede iR.
osiwaru is offline   Reply With Quote
Old 3.1.2015   #710
Lala
Regular Member

 
Lala's Avatar
 
Join Date: 20.3.2005
Location: Plze?
Posts: 654
Default

Quote:
Originally Posted by Ryko View Post
Takze kde je pravda, v AC alebo v iR?
Sám nevim, kde je pravda a zajímalo by m? to, ale to asi nepoznáme.
M?žeme se ovšem rozhodovat podle toho, co si ošahat m?žeme.
P?esn? jak píše osiwaru:
* na stran? iR jsou závody ... série, body, organizace atd. + v?tší a už zavedená komunita
* na stran? AC je pocit z jízdy

Já sám jsem te? dost rozpolcenej a taky p?emítam mezi t?madle dv?ma simama. Baví m? zkoušet jet v AC na hran? a neváham "jen" hotlapit. Sem tam m? ale p?em?že pot?eba závodu a to mi zatim AC nedá. Vim, jezdí se tu n?jak p?es kluky od UVZ + to GTCRS (nebo jak to je), ale to asi v?tšinou v úterý a to já mam jinej program. Když teda chci závody, jdu do iR a jmenovit? RUF cup, ale tam m? frustruje o poznání horší pocit z jízdy a práv? ta jízda na hran? a za ní je divná.
__________________
Cin ostatnim to, co si prejes, aby cinili oni tobe.
Lala is offline   Reply With Quote
Old 3.1.2015   #711
Ryko
Member

 
Ryko's Avatar
 
Join Date: 4.6.2007
Posts: 148
Default

Tak som si zatial kupil na skusku len samotny RUF. No a musim povedat, ze ma zatial toto auticko v iRacingu velmi milo prekvapilo. Skusal som teda zatial len verziu pre RUF Cup, teda C-spec. Je radost s nim jazdit, chovanie auta, FFB, vsetko funguje ako ma.

Lala pise, ze ma z jazdy o poznanie horsi pocit ako v AC. No u mna to neplati, RUF u mna takmer dorovnava ten paradny pocit z jazdenia na GT3 v AC, co som veru necakal. Takze za mna palec hore a buduci tyzden mozno dokupim trate, aby som si mohol prejst skoro cely RUF Cup. Trat pre tento tyzden bola nastastie jedna so zakladnych...

Vedeli by ste doporucit este nejake dobre auto v tejto sezone, s ktorym je kopec zabavy a je relativne zvladnutelne aj pre bezneho smrtelnika? Mozno Radical...?
Ryko is offline   Reply With Quote
Old 6.1.2015   #712
Ryko
Member

 
Ryko's Avatar
 
Join Date: 4.6.2007
Posts: 148
Default

Kratke zhodnotenie po par dnoch jazdenia v RUF Cupe a Mazda MX-5 Cupe:

iRacing nemusi mat najlepsiu fyziku ani FFB, ale co sa tyka online zavodenia a virtualnej kariery, tak vsetky ostatne simulatory poraza neskutocnym sposobom. Za posledne 4 dni som mal hlavne s RUF C-Spec viacero paradnych prerekov, ktorym sa nevyrovnal ani jediny z tych, ktore som mal v rFactor2 alebo Assetto Corsa, vratane vacsiny ligovych. A hlavne u iR nemusim cakat jeden alebo dva tyzdne na to, ked bude liga a poriadny pretek. Jednodcuho sadnem k PC kedy mam a cas a viem, ze behom okamihu ma caka prvotriedne zavodenie...

Takze moj zaver je takyto. Kto chce pravidelne online hranie a k tomu nieco ako virtualnu karieru pretekara, tak za mna jednoznacne doporucujem investovat do iRacingu. Komu staci offline pretekanie a k tomu ligove zavodenie, tak tu asi vyhrava Assetto Corsa. No a rFactor 2 podla mna momentalne nema co ponuknut. Moze mat paradny FFB aj fyziku, ale nema auta a trate a nema poriadnu online komunitu...
Ryko is offline   Reply With Quote
Old 6.1.2015   #713
Piroman
Newbie

 
Join Date: 6.3.2012
Posts: 76
Default

Quote:
Originally Posted by Ryko View Post
iRacing nemusi mat najlepsiu fyziku ani FFB, ale co sa tyka online zavodenia a virtualnej kariery, tak vsetky ostatne simulatory poraza neskutocnym sposobom.
Ze mas taku zabavu v jazde na iRacingu to nie je koli hre ale koli komunite ktora to hraje a duplom ako vravis aj ked nema naj fyziku ani FFB.
iR to ma dobre vymyslene ohladom kariery....az na tu zdieracku penaznu politiku :/
Piroman is offline   Reply With Quote
Old 7.1.2015   #714
Pablo
Administrator

 
Join Date: 28.11.2004
Location: Jablonec n. N.
Posts: 2 944
Default

Quote:
Originally Posted by osiwaru View Post
...V podstat? s MP v AC nemám žádnou zkušenost, ale jelikož je veškeré d?ní kolem závod? odkázané na samotnou komunitu, tak ve srovnání s iR to bude o ni?em...
Já zase nemám zkušenost s MP v iR, ale z toho co vidím na YT a ?tu ti musím dát za pravdu, public v AC je bída a lig moc není, nebo ne když máš ?as nebo s tím co chceš jet. Sice se i v publicu dá narazit na dob?e obsazený server, ale na jeden takový p?ipadnou nejmén? 3, kdy t? n?jaký **** o X kol zp?t sejme a to opakovan? a schváln?. U iR prost? už ta cena d?lá selekci, že to nejezdí každý mamlas. U AC taky chybí n?jaký systém ratingu jezdc?. Kicknout potížistu v závod? je prakticky nemožné.
Bohužel cena (respektive dvojí platba) je taky v?c, která mi iR diskvalifikuje. Když si koupím krabicový Office, nechci platit ro?ní paušál a když si koupím Office365 v paušálu, nechci si k tomu kupovat ješt? jednotliv? Word, Excel atd. A hlavn?, n?kdy se k ježd?ní t?eba n?kolik m?síc? nedostanu a p?itom by m? iR stálo víc, než mobil s datovým tarifem, který využívám denn? - možná jsem socka, ale p?ijde mi to neadekvátní. Na druhou stranu mi AC p?ijde neadekvátn? levné, zvláš? když bylo v t?ch slevách, to byl v?bec úlet. Pak se nelze divit, že to jezdí haranti, co to neberou vážn? a pletou si to s GTA.
Pablo is offline   Reply With Quote
Old 7.1.2015   #715
Ryko
Member

 
Ryko's Avatar
 
Join Date: 4.6.2007
Posts: 148
Default

Quote:
Originally Posted by Pablo View Post
Bohužel cena (respektive dvojí platba) je taky v?c, která mi iR diskvalifikuje. Když si koupím krabicový Office, nechci platit ro?ní paušál a když si koupím Office365 v paušálu, nechci si k tomu kupovat ješt? jednotliv? Word, Excel atd.
Tak kupa aut a trati samostatne zaboli, ale ja som aj pri mojom ozaj biednom zarobku do toho siel. Kupil som zatial len par trati a dve auta, ktore ma zaujimaju, aby som si mohol v pohode zavodit pocas sezony.

A co sa tyka rocnej platby, tak ak jazdis pravidelne (teda za jednu sezonu 2-3 Cupy aspon 8 tyzdnov z 12) a mas v kuse aktivny ucet 12 mesiacov a vyuzijes asi tak ako kazdy kazdorocne zlavy, tak ta rocny poplatok vyjde na 5 USD, co je velmi fajn... Ale inak suhlasim s tym, ze je to s tym ich systemom nakupu trosku prehnane.
Ryko is offline   Reply With Quote
Old 8.1.2015   #716
Pablo
Administrator

 
Join Date: 28.11.2004
Location: Jablonec n. N.
Posts: 2 944
Default

5 USD by bylo ok, ale já ?etl na iR stránkách 49,5 USD / rok s 50% slevou, normáln? 99 USD. V každém p?ípad? ta podmínka na pravidelné ježd?ní zní složit? a na 100% bych to nesplnil. Stejn? mi to tak n?jak vadí v principu. Ani obsah m? moc neoslovil, na iR m? oslovuje jen ten systém závod? a lepší komunita.
Pablo is offline   Reply With Quote
Old 8.1.2015   #717
GothaR
Senior Member

 
GothaR's Avatar
 
Join Date: 21.3.2009
Location: Kosice
Posts: 1 279
Default

Ja musim plne suhlasit s Pablom, hlavne v tomto: "Když si koupím krabicový Office, nechci platit ro?ní paušál a když si koupím Office365 v paušálu, nechci si k tomu kupovat ješt? jednotliv? Word, Excel atd."
To je to co mi na iR vadi najviac, vacsinou je totiz prax taka, ze bud si kupim produkt a mam ho na vzdy alebo si platim pravidelny pausal, ktory mi zaistuje plny pristup. Kombinovat to je maximalny zatah na penazenku a nepripada mi to spravne. Keby to stalo 50 € rocne s plnym obsahom, tak by som do toho isiel, pretoze viac ako 50 hodin rocne najazdim urcite, ale zaplatit tolko a mat tam par aut, par okruhov a z toho cca polovica su ovaly, tak to nie je pre mna. iRacing respektujem, rad by som ho jazdil, ale do simracingu nechcem vrazat az take peniaze, zvlast v pripade ked mi takmer 100% uspokojenie prinasa AC. Multiplayer je sice najslabsi z top simulatorov, ale single vyhrava na celej ciare. Vcera som si dal NSX na Nordschleife a mal som pocit, ze nic viac uz v zivote nepotrebujem
__________________
G27
S2 od 17.2.2009
AC od 8.11.2013
GothaR is offline   Reply With Quote
Old 8.1.2015   #718
Ryko
Member

 
Ryko's Avatar
 
Join Date: 4.6.2007
Posts: 148
Default

Ja som si tiez dlhu dobu hovoril, ze toho ich zdieracskeho systemu zmykania penazi z nas zavodenia chtivych urcite nepojdem. Ale po tom, co som si teraz skusil znovu obnovit licenciu, idem presne opacnym smerom ako GothaR. AC budem brat uplne okrajovo (obcas liga + offline) a presedlavam na iRacing...
__________________
Simracing nick: Ryko
iRacing: Riso Rosa
Assetto Corsa: Richard Rosa
Ryko is offline   Reply With Quote
Old 29.1.2015   #719
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 276
Default

Aktualizace p?ed 24 hodinovkou Daytony

Obecné

- Zlepšená synchronizace hodin mezi serverem a klientem. Redukuje se tak pravd?podobnost ztráty mezi?as? kola.

- Oprava chyby v testech a tréninku, kdy po resetu auta nebylo první kolo validn? zapo?ítáno.

- Odstran?no blokování mezi simula?ní a vykreslovací ?ástí, která m?že mít dopad na FPS špi?kov? i plošn?.


Týmové vytrvalostní závody

- Oprava chyby, kdy po 23:18 od za?átku události zmizeli (v?tšinou) všichni ?idi?i z aut.

- Opraveno odhadování, který jezdec odjel dostate?ný po?et kol v p?ípad? ?asového závodu.

- Opravena chyba, která mohla tým limitovat na pouze 5 ?len? v simulaci naráz namísto 6.

- Provedeny zm?ny na serverové stran? hlídání závodu, které by m?ly zmenšit dlouhý ?asový posun po dojetí posledního závodníka.


Odtažení

- Pokud zavoláte o odtažení v p?ípad?, že jste v pitlane blízko svého stání, namísto odtažení, které trvá dlouho, bude použito dotla?ení na místo mechaniky. Opticky se nic nezm?ní, pouze ?as se výrazn? zkrátí.


BMW Z4 GT3

- Mechanici mohou vym??ovat neopravitelné ?ásti. Vým?na takové zabere dlouhou dobu a u normálního závodu ji nestihnou nejspíše d?íve než skon?í závod. Nap?íklad vým?na motoru zabere n?co lehce p?es p?l hodiny. Vým?na tlumi?e kolem 8 minut.

- Oprava chyby, kdy mohlo dojít k nekone?nému pitstopu. V prvním p?ípad? pokud jste vypli vým?nu pneumatik b?hem tankování a ten druhý pokud vám tekla nádrž.


Chevrolet Corvette C6.R GT1

- Mechanici mohou vym??ovat neopravitelné ?ásti. Vým?na takové zabere dlouhou dobu a u normálního závodu ji nestihnou nejspíše d?íve než skon?í závod. Nap?íklad vým?na motoru zabere n?co lehce p?es p?l hodiny. Vým?na tlumi?e kolem 8 minut.


Ford GT

- Mechanici mohou vym??ovat neopravitelné ?ásti. Vým?na takové zabere dlouhou dobu a u normálního závodu ji nestihnou nejspíše d?íve než skon?í závod. Nap?íklad vým?na motoru zabere n?co lehce p?es p?l hodiny. Vým?na tlumi?e kolem 8 minut.


Ford GT GT3

- Mechanici mohou vym??ovat neopravitelné ?ásti. Vým?na takové zabere dlouhou dobu a u normálního závodu ji nestihnou nejspíše d?íve než skon?í závod. Nap?íklad vým?na motoru zabere n?co lehce p?es p?l hodiny. Vým?na tlumi?e kolem 8 minut.

- Oprava chyby, kdy mohlo dojít k nekone?nému pitstopu. V prvním p?ípad? pokud jste vypli vým?nu pneumatik b?hem tankování a ten druhý pokud vám tekla nádrž.


HPD ARX-01c

- Mechanici mohou vym??ovat neopravitelné ?ásti. Vým?na takové zabere dlouhou dobu a u normálního závodu ji nestihnou nejspíše d?íve než skon?í závod. Nap?íklad vým?na motoru zabere n?co lehce p?es p?l hodiny. Vým?na tlumi?e kolem 8 minut.

- P?idány další t?i koncové p?evody.


McLaren MP4-12C GT3

- Mechanici mohou vym??ovat neopravitelné ?ásti. Vým?na takové zabere dlouhou dobu a u normálního závodu ji nestihnou nejspíše d?íve než skon?í závod. Nap?íklad vým?na motoru zabere n?co lehce p?es p?l hodiny. Vým?na tlumi?e kolem 8 minut. .

- Oprava chyby, kdy mohlo dojít k nekone?nému pitstopu. V prvním p?ípad? pokud jste vypli vým?nu pneumatik b?hem tankování a ten druhý pokud vám tekla nádrž.

- P?idán další delší koncový p?evod.


Riley MkXX Daytona Prototype

- Mechanici mohou vym??ovat neopravitelné ?ásti. Vým?na takové zabere dlouhou dobu a u normálního závodu ji nestihnou nejspíše d?íve než skon?í závod. Nap?íklad vým?na motoru zabere n?co lehce p?es p?l hodiny. Vým?na tlumi?e kolem 8 minut.


Ruf RT 12R C-Spec

- Mechanici mohou vym??ovat neopravitelné ?ásti. Vým?na takové zabere dlouhou dobu a u normálního závodu ji nestihnou nejspíše d?íve než skon?í závod. Nap?íklad vým?na motoru zabere n?co lehce p?es p?l hodiny. Vým?na tlumi?e kolem 8 minut.


Ruf RT 12R Track

- Mechanici mohou vym??ovat neopravitelné ?ásti. Vým?na takové zabere dlouhou dobu a u normálního závodu ji nestihnou nejspíše d?íve než skon?í závod. Nap?íklad vým?na motoru zabere n?co lehce p?es p?l hodiny. Vým?na tlumi?e kolem 8 minut.

- Zvýšena spot?eba pro srovnání s ostatními GT3 o 1.3%.

- Oprava chyby, kdy mohlo dojít k nekone?nému pitstopu. V prvním p?ípad? pokud jste vypli vým?nu pneumatik b?hem tankování a ten druhý pokud vám tekla nádrž.
__________________
aka Ag Salomon Cz
I don't live for speed anymore. Now iRace.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 25.2.2015   #720
osiwaru
Newbie

 
Join Date: 5.9.2013
Posts: 17
Default

Krátké info o vývoji Nürburgringu.

osiwaru is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 16:59.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.