Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Závody > Buggyra Zero Mileage GTCUP

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 12.5.2013   #21
Petersbond
Member

 
Petersbond's Avatar
 
Join Date: 14.11.2009
Location: near Plze?
Posts: 275
Default

Tak takhle neee, jezd?te beze mne.
Petersbond is offline   Reply With Quote
Old 12.5.2013   #22
JÁRA
Newbie

 
JÁRA's Avatar
 
Join Date: 9.3.2012
Location: Brno / Vsetín
Posts: 57
Default

Quote:
Originally Posted by Petersbond View Post
Tak takhle neee, jezd?te beze mne.
Co se stalo?
__________________
Jaroslav Martinec
S2 Licence - od 29. 1. 2013
Logitech G27 - od 8. 2. 2013
JÁRA is offline   Reply With Quote
Old 12.5.2013   #23
Ghost_CZ
Regular Member

 
Ghost_CZ's Avatar
 
Join Date: 15.3.2006
Location: Plze?
Posts: 910
Default

Q: Tahle tra? nepat?í mezi moje oblíbené trat?, vždycky jsem se tu trápil. Samoz?ejm? se mi nepovedlo dát ani jedno ideální kolo, ale o to mi nešlo. Cíl spln?n.

S: M?j konzervativní set pot?eboval pár kol na zah?átí, takže jsem musel ze za?átku Flama s Jackem odrážet. Pak jsem se dostal na provozní teplotu a už jsem si to ohlídal. Cíl spln?n.

L: Start ok, v?bec nevim co a jak se d?lo, ale díky X kolizím p?ede mnou jsem se v 2. kole ocitnul na 6. míst? za Klouczechem. Sice m? párkrát zbrzdil provoz, ale Jacka jsem udržel za sebou a Klouczecha si držel na dost?el. Následn? jsem se prokousal na 2. flek za Klouczecha, postupn? ho stáhnul a p?edjel. Snažil jsem se jet co to dá, abych si vyjel n?jaký bezpe?nostní náskok. To se mi povedlo, navíc se Klouczech s Jackem zdrželi v souboji, takže po zbytek závodu jsem už jel na jistotu s heslem "hlavn? to n?kde neposrat". Tuhle tra? fakt nemam rád a m?j cíl byl jakkoliv vyhrát. Na 1. fleku jsem byl a kdybych tla?il na pilu, tak bych to ur?it? n?kde vysypal. Cca 10 kol p?ed cílem jsem se akorát "p?epnul" na chvíli do hotlap modu (šlo to líp, ale na bonusový bodík to sta?ilo). Pak jsem ale dojel pom?rn? hustý provoz p?ed sebou, takže jsem se radši stáhnul a pohlídal si, abych nep?etáhnul ?asový limit do 40. kola. Cíl spln?n.

Záv?rem d?kuju Kidovi za uspo?ádání ligy, bylo to fajn. Zárove? d?kuji všem soupe??m na trati za dobré a férové souboje.
__________________
Dokud se n?co nestane (t?eba jestli B?h sešle S3 na zem), tak nic. :)
Ghost_CZ is offline   Reply With Quote
Old 12.5.2013   #24
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Q: Nakonec jsem to vzal s 1 pitstopem, na za?átku jsem musel pár aut p?edjet ale jelo to jak drak a tak se mi poda?ilo zajet asi m?j nejlepší ?as. Pak už jsem to uh?ál a nejelo to, pistop, zbytek odkroužil jako Sprint.
2. místo?

S: Kapal umí starty asi si to hezky odpo?ítá, m? starty nejdou a tak se mu pokaždé poda?ilo m? p?esko?it na startu. Musel bych to jedin? hodn? blokovat a to n?jak není moje gusto. Tak n?jak to i jelo a v t?sném záv?su jsem dojel 3. Škoda toho bodu nebo? pozice mi byla na startu op?t k ni?emu s Kapalem za zády.

E:
Lag start se povedl vcelku dob?e. V ostrém už se to tam docela pomlelo, auto naštorc v šikan?, brzdil sem a nechával si protor, stejn? jsem ale asi Lalu nabral, promi?. Tak jsme tam všichni z mpwr zkon?ili na tráv? nebo zpomalení na trati. Docela zvláštní pohled. Návrat zpátky ok a pak už to bylo bez kontakt?. Nakonec jsem dojel Ghosta který se prodíral davem a držel se ho. P?ed námi byl ješt? Klouczech se kterým si pak Ghost zabojoval a po chvíli ho p?emohl. M? to v té dob? moc nejelo a tak jsem se nep?ibližoval. Pak už to jelo lépe, Klouczeha jsem dojel a po n?kolik kol na n?j získával draft na rovinkách, on je ale zvyklý a tak toto vždy blokuje. Náskok pro mne není tak velký abych p?edjel vn?jškem zkušeného jezdce. Hodn? nás to brzdilo a Klouczechovi to nejelo, možná díky pneumatikám. Pak jsem nechal odstup a? se znovu rozjedeme a lépe vidím do šikany která se špatn? za Klouczechem jela. Myslel jsem že se pojede 40 kol, ale to zpomalení bylo moc veliké a vyšlo to jen na 39. V posledních kolech už jsem byl op?t v záv?su za Klouczechem a ?ekal že ve 40. zaúto?ím. Ale najednou to skon?ilo a m?je mezera do šikany mi ukradla draft na rovinku kterou bych stejn? nevyhrál takže to ani nevadí. 3. místo

Vítr s tím trošku zamíchal, ve Sprintu foukal po cílovce kdy jsem to?il 5 do max po mostem. V Endu mi potom p?išlo že foukal z kopce, tedy proti rovince na most?. Ale nevšiml jsem si rychlosti.

Tra? mám rád i když rezerv tu mám dosti.

Promi? Popelka za ty klešt? na cílovce, myslím že to byla Popelka, n?jak jsme si s Ghostem nemohli pomoci asi.

Koukám že to není tak hrozné, vy jste oba vyjeli do prava.


Statistiky:

Qualification 20min
Sprint 10 laps
Endurance 1h

Díky Flame, zítra se to pokusím p?idat
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP

Last edited by JackCY; 14.5.2013 at 14:53.
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 12.5.2013   #25
HonzaNB
Member

 
HonzaNB's Avatar
 
Join Date: 19.12.2009
Location: Nový Bor
Posts: 473
Default

Q: první z posledních - víc jsem ani ne?ekal, protože se mi zde ješt? nikdy nepoda?ilo dostat pod 1:34

S: celkem pohoda, pár kol jsem si p?kn? zazávodil s T.Barton?m a nakonec jsem jej díky jeho drobné chyb? p?edjel.

L: start z prvního místa jsem psychycky nevydržel, takže první chyba p?išla asi v páté zatá?ce. To jsem ješt? ustál a ztratil jen pár míst. Druhá, definitvní, p?išla v nájezdu na most, kde jsem škrtnul o svodidla a oto?il se, takže propad až n?kam na konec. Aby toho nebylo málo, tak zhruba ve t?etin? závodu, op?t v nájezdu na most došlo k dalšímu p?eto?ení a poškození zav?šení. P?i návšt?v? box? jsem to p?ehal s rychlostí a tak jsem se tam hned v dalším kole podíval znovu. Pak už jen uhýbání rychlejším jezdc?m a aspo? p?edjetí J.Martince, takže jsem neskon?il úpln? poslední.

Kidovy pat?í dík za zorganizování závod? a všem z??astn?ným za p?kný pr?b?h. P?estože je ?eská LFS scéna malá, tak má alespo? ?adu kvalitních a slušných jezdc?.
HonzaNB is offline   Reply With Quote
Old 12.5.2013   #26
Klouczech
Senior Member

 
Klouczech's Avatar
 
Join Date: 4.4.2007
Location: Jihlava
Posts: 1 272
Default

18:56 jsem p?ijel na byt a rozhodl se, že pojedu, úpln? bez tréninku.
Setup jsem m?l, takže jsem si cht?l zabojovat alespo? ve st?edu pole.

Q: Nový textury s vysokým rozlišením mi n?jak snižovaly fps, tak jsem nastavoval lfs spíš, než bych jezdil.
P?ekvapiv? kolo pod 1:32 a 6. místo. Supr.

R1: jezdil jsem za skupinkou nejrychlejších 6ti a sledoval stopu. Juraj trošku zachyboval a op?el to o ze?, tak jsem ho dotáhnul.
V T1 jsem brzdil hodn? pozd? a Juraje p?eto?il. Po?kal jsem na n?j a trošku zbrzdil skupinku , co se do nás pustila, aby se dostal na pozici, kde byl. Na tu se dostal, ale pat?í mu ode m? omluva.
Potom jsem zachyboval a dostal se do skupiny závodník? z Race Clubu. Moc p?kný a ?istý souboje s nima. P?kn?.

R2: Start byl masakr, m?l jsem veliký št?stí a vyhnul se nejv?tším kolizím. Dostal jsem se postupn? až na první místo a ?ekal, kdo se p?iblíží. Ghost byl za chvíli za mnou a p?edjel m? bez problému. JackCY se za m? taky dotáhnul, ale zkusil jsem jet, co to dá a po p? hodin? jsem kone?n? za?al zajížd?t 1:31.x a držel JackCYho za sebou. Ten ale nedal v?bec pokoj. I když ud?lal chybu, tak se stejn? za m? dotáhl a zase mi ?um?l na pudel a ?ekal na mou chybu. Pneu jsem m?l v pohod?, ale ob?as jsem toho m?l plný ruce.
45 minutovej souboj byl opravdu náro?ný, ale povedlo se ustát 2. místo a já jsem hodn? spokojen.
Nevím, jak dlouho trénoval takovej mpwr team, ale lfs mi padlo do ruky i bez tréninku a užil jsem si to.
Po tomhle závodu si m?žu nechat vym?nit sádru na ruce

Gratulace všem, co je to bavilo.
Díky Kide!
__________________
http://www.facebook.com/PetrDolezal.Klouczech

Petr.Doležal aka Klouczech.Inferno

Last edited by Klouczech; 12.5.2013 at 22:18.
Klouczech is offline   Reply With Quote
Old 12.5.2013   #27
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Quote:
Originally Posted by Klouczech View Post
Nevím, jak dlouho trénoval takovej mpwr team, ale lfs mi padlo do ruky i bez tréninku a užil jsem si to.
Po tomhle závodu si m?žu nechat vym?nit sádru na ruce

Díky Kide!
Snad to nebude tak zlé

Já jsem jezdil ned?li p?ed p?i trénink závodech. Potom v?era jsme n?co zkusili tak jsem se p?idal a doladil setup trošku. Potom až p?ed závodem kdy jsem si ješt? doladil p?evody. Na Q setup jsem se vykašlal jenom jsem vzal mén? paliva.

P?ed startem ve?era odježd?no na celém LFSW asi cca 150kol, nejmén? z mpwr jak tak koukám. Celkem t?? 228, ostaní jsou 270 a 273 kol. Tvých 156 kol nevypadá tak zle, to je asi tak 80 kol p?ed závodem. Zase máš hodn? s ostatními auty.

Ghost: kdyby jsi tla?il pilu tak by jsi to m?l o pár desetin do 40. kola, stihnul by jsi to, ale asi jen o 2-6 desetin sekundy.

A i m?j tajný cíl p?edjet ducha jsem si splnil, sice to bylo vlivem dalších okolností závodu a dlouho mi to nevydrželo ale poda?ilo se

---

Kdyžtak mi sem prosím dejte replay z Q a S a? mohu vygenerovat statistiky.

Díky Kide za závody a organizaci, Flame za fotky a komisi za práci s ?ešením incident?.

Celkov? 300 bod? to zatím vypadá A na bavoráka to nakonec sta?ilo Pro m? nádherné druhé místo (díky oto?enému roštu do endu).
Týmov? p?es 600 bod? (jelikož se nejhorší neškrtají).

Na FE3 jsme prohození Jezdec 1 a Jezdec 2 v týmových bodech.
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP

Last edited by JackCY; 12.5.2013 at 22:46.
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 12.5.2013   #28
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 446
Default

Q: 10., po penalizaci 15. P?ekvapilo m? tempo špi?ky, doufal jsem v lepší umíst?ní, ale nešlo to líp.

S: N?jak si nevzpomenu, co se d?lo, ale nakonec jsem dojel, kde jsem se kvalifikoval p?vodn?, takže 10.

L: První kolo bylo katastrofa, dostal jsem se na most? do kleští a nakonec jsem se propadl až n?kde na 13. místo. Propracoval jsem se i díky chybám ostatních až na 6. místo, zvláš? se mi povedlo p?edjetí Sira a bavoraka v T1, kdy jsem se protáhl prost?edkem mezi nima. Pak jsem to držel až cca do 15 minut do konce, kdy m? op?t dojel Lala. Držel jsem ho až do cílovky, navzdory tun? chyb, kde m? porazil o 2 setiny... 7.

Neoficiální výsledky jsem už nahodil tradi?n? ZDE. ?erven? jsem zazna?il škrtající se body z nejhorších sprint?/long? u jednotlivc?.

Vít?zové jsou myslím dost jasní, gratuluju Ghostovi k double a mpwr A k týmové dominanci.

Díky všem, kte?í se zú?astnili, t?m, kte?í vydrželi až do konce, 00ja-ovi za p?j?ení serveru, Flejmovi za pomoc s Google docs, reporty a screeny a všem, na které jsem te? zapomn?l. Bylo to super a prob?hlo to snáz, než jsem ?ekal.

Snad bude na podzim ?as na další ligu, doufám, že i lepší, než byla tahle.
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline   Reply With Quote
Old 12.5.2013   #29
Pablo
Administrator

 
Join Date: 28.11.2004
Location: Jablonec n. N.
Posts: 2 944
Default

Když jsem doma ?ekl, že je hokej a možná dost lidí nepojede, tak prohlásili, že kone?n? t?eba získám aspo? 1 bod. Evidentn? mi v??í. Mám je rád

Q: zapomn?l jsem si kontrolovat benzín, takže jsem asi po 5 kolech z?stal stát a nucený spec. Našt?stí jsem stihl zajet dobré kolo blízko mého maxima, takže i tak spokojenost (9).

S: Asi ostatní chybovali, protože posun na 6. místo bylo rozhodn? lepší, než jsem ?ekal.

L: Hned po startu v šikan? dotek s bavorakem, promi?, myslel jsem, že to projedeme vedle sebe . Z 11 propad na 20 se ztrátou na pole. Když jsem se probil na 14, m?l p?ede mnou problém tuším B?lda, p?i snaze ho nesejmout hodiny a další propad. Pak jsem to celý závod jen sjížd?l, což je n?co, co d?v?rn? znám Nakonec jsem se dostal až na 9 a nejmén? 1/4h se pokoušel p?edjet Ježka. Necht?l se nechat, ob?as se mi zase trochu vzdálil, když jsem p?es n?j nevid?l a ud?lal chybu. Nebyl jsem o moc rychlejší, takže jsem ?ekal na jeho chybu. Ta p?išla v nájezdu do posledního kola, ale nevzdal to a p?edjel m? o kus dál zp?t, cht?lo to ješt? pár kol a možná jsem ho m?l P?kný souboj.

Díky Kidovi za uspo?ádání i všem ostatním, byla to fajn liga.
Pablo is offline   Reply With Quote
Old 12.5.2013   #30
Lexa999
Newbie

 
Lexa999's Avatar
 
Join Date: 29.4.2013
Location: Zb?ch
Posts: 12
Default

Quote:
Originally Posted by Pablo View Post
Nakonec jsem se dostal až na 9 a nejmén? 1/4h se pokoušel p?edjet Ježka. Necht?l se nechat, ob?as se mi zase trochu vzdálil, když jsem p?es n?j nevid?l a ud?lal chybu. Nebyl jsem o moc rychlejší, takže jsem ?ekal na jeho chybu. Ta p?išla v nájezdu do posledního kola, ale nevzdal to a p?edjel m? o kus dál zp?t, cht?lo to ješt? pár kol a možná jsem ho m?l P?kný souboj.
Pro m? nejlepší souboj za celou ligu, užíval jsem si to a bylo vid?t, že nemáš v hlav? bordel, jako velká ?ást "závodník?".

Nicmén? m? velice t?ší, že jsem se jako nová?ek držel vždy v TOP10 a semtam za sebou nechal i n?koho od mpwr. Velkej dík pat?í Kidovi za uspo?ádání závod? a nejv?tší dík pat?í samoz?ejm? Race-Clubu (jmenovit? B?ldovi) za to, že mi umožnil stát se týmovým jezdem (jelikož jsem nikdy LFS nejezdil a ani nemám vlastní licenci) a umožnil mi se vždy v ned?li ve?er trochu zavztekat a vy?ádit

Q: moc natrénováno jsem nem?l, v?noval jsem se spíše škole a svýmu autu, než návšt?vám Race Clubu, nakonec lehce nad 1:32

S: Jeden z mén? vyda?enejch, nikam jsem se nehnal, za t?ch málo bod? mi to ani nestálo

L: Pokud bych m?l shrnout hodinovej závod, tak jedním slovem: KATASTROFA ... op?t, jako v minulym závod?, jsem se v longu hned na za?átku cizí chybou dostal až na konec pole a zase jsem celou hodinu kroužil s poškozenym autem (minulej závod mi to táhlo doleva, te? zas doprava), takže jsem fakt radost nem?l a dneska m? to dost namíchlo...i tak jsem s tim zajel 1:32:58 a v posledních metrech (zvlášt? p?i souboji s Pablem) jsem jen ?ekal, kdy mi bouchne n?jaká guma

__________________

www.zavodnisimulatory.cz
Lexa999 is offline   Reply With Quote
Old 13.5.2013   #31
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default

Quote:
Originally Posted by Lexa999 View Post
Velkej dík pat?í Kidovi za uspo?ádání závod? a nejv?tší dík pat?í samoz?ejm? Race-Clubu (jmenovit? B?ldovi) za to, že mi umožnil stát se týmovým jezdem (jelikož jsem nikdy LFS nejezdil a ani nemám vlastní licenci) a umožnil mi se vždy v ned?li ve?er trochu zavztekat a vy?ádit

Taky velmi d?kuji Kidovi (rád bych jezdil s LX4 dál, je to naprosto geniální auto, neví n?kdo, jestli se v tom nejezdí n?co mezinárodního??) a Ježis, já d?kuji tob? za to, žes byl super par?ák, který mn? v?tšinou donutil p?idat a zlepšit se, a že jsem si m?l s kým pokecat a zanadávat p?i závod?.

Report napíšu zítra, jsem grogy a pod vlivem..taky se chci mrkout na replay, až ho sem n?kdo hodí a na statistiky.

Zatím napíšu akorát to, že jsem si kone?n? vyzkoušel závod z druhé strany (tzn být vzadu a p?edjížd?t pomalejší, než být vp?edu a betonovat rychlejší), což m? hrozn? bavilo a vhledem k n?kolika kolizím a propad?m, jsem si to dal hned n?kolikrát. Ale nejlepší závod?ní dneska.

Škoda, že to už kon?í
__________________
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 13.5.2013   #32
Popelka
Member

 
Popelka's Avatar
 
Join Date: 6.11.2009
Posts: 310
Default

Quote:
Originally Posted by JackCY View Post
Promi? Popelka za ty klešt? na cílovce, myslím že to byla Popelka, n?jak jsme si s Ghostem nemohli pomoci asi.

Koukám že to není tak hrozné, vy jste oba vyjeli doleva.
Nj, to bylo až u výjezdu z box?, na cílové ?á?e to vypadalo jinak (viz p?íloha).
Bylo to všechno v po?ádku, moc jsem si to užívala, ale pak jsem rad?ji ubrala d?íve plyn, protože vlítnout s Váma do T1 by se rovnalo sebevražd?
Akorát nechápu tv?j skin na tvém obrázku já t? vidím ve h?e tak, jak je v mojí p?íloze.

Jinak na to, jak to auto nemám v moc v lásce, v?era se m? oba závody moc líbily a i jsem dojela nad moje o?ekávání.

D?kuju Kidovi a všem kolem organizace cupu a hlavn? všem fair play závodník?m
Attached Images
File Type: jpg lxcup06.jpg‎ (115.0 KB, 22 views)
__________________
DANICA PATRICK - The Official Website
Popelka is offline   Reply With Quote
Old 13.5.2013   #33
Flame
Senior Member

 
Flame's Avatar
 
Join Date: 16.11.2007
Posts: 1 140
Default

Replaye
Kvalifikace
Sprint
Long
__________________
Flame
Flame is offline   Reply With Quote
Old 13.5.2013   #34
Petersbond
Member

 
Petersbond's Avatar
 
Join Date: 14.11.2009
Location: near Plze?
Posts: 275
Default

Nevím zda se v?bec vyjad?ovat. Asi to p?itahuji, protože poslední 3 ve?ery dopadly stejn? - DNF.

S: To co provedl Vocelka na rovin? na most?, bomba, na brzdy 5 aut p?ed sebou, to je kumšt.
Pro? se trénuje, pro? se jede kvali.
L: Už jsem vydržel 2 kola. Ve 3 kole se (aspo? tedy pro mne) nepochopiteln? nacpal na vnit?ek B?lik a bylo po hehe. Oto?en a .... A to už na mne bylo moc. SPEC

Takhle já tedy jezdit nechci. Nejsem žádnej rychlík, to tedy nee, ale na st?ed pole si myslím, že mám. Nechápu, že se kolikrát nem?že chvíli po?kat na jist?jší p?íležitost. Vidím skulinu, tak to tam naperu a jeduuuuu plnej.
Je mi jasný, že nebudeme jezdit v rukavi?kách, ale n?kdy si myslím, že by se mohlo zauvažovat lépe.
Petersbond is offline   Reply With Quote
Old 13.5.2013   #35
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Quote:
Originally Posted by Popelka View Post
Nj, to bylo až u výjezdu z box?, na cílové ?á?e to vypadalo jinak (viz p?íloha).
Bylo to všechno v po?ádku, moc jsem si to užívala, ale pak jsem rad?ji ubrala d?íve plyn, protože vlítnout s Váma do T1 by se rovnalo sebevražd?
Akorát nechápu tv?j skin na tvém obrázku já t? vidím ve h?e tak, jak je v mojí p?íloze.
Já ?íkám cílovka a myslím cílová rovinka
Sebevražda by to byla, já se moc rozhlížet nemohu, v té rychlosti mne to mate a nestíhá to rychlostí posunovat pohled p?i ak?n?jších momentech i když jsem to možná zkusil, spoléhám tak na zvuk a selský rozum.

Quote:
Jinak na to, jak to auto nemám v moc v lásce, v?era se m? oba závody moc líbily a i jsem dojela nad moje o?ekávání.
JJ bylo to fajn, sice jsem oba odkroužil za n?kým nalepen a koncentraci to moc nepomáhalo ale dobré to bylo.

Mám lokáln? jiný skin
Tak jako se skiny dají vypnout tak se dají i lokáln? pozm?nit.
Online se samoz?ejm? na?ítá ten r?žový co vidíš i ty a ostatní kdo je mají ukázané.

Quote:
Originally Posted by Petersbond View Post
Nevím zda se v?bec vyjad?ovat. Asi to p?itahuji, protože poslední 3 ve?ery dopadly stejn? - DNF.

S: To co provedl Vocelka na rovin? na most?, bomba, na brzdy 5 aut p?ed sebou, to je kumšt.
Pro? se trénuje, pro? se jede kvali.
Myslím že byl vpušt?n až do posledního závodu. Také jsem m?l obavy z toho jak takový manévr dopadne nebo? pokud se jedná o nového nezkušeného jezdce je to riskantní.
Proto mám rad?ji když se p?ed prvním závodem p?ihlašování uzavírá. Všichni tak mají možnost jet všechny podniky.

Myslím že jsem ho také jednou vid?l prosvišt?t na rovince na most? m? p?ed ?umákem a n?koho naboural jak nedobrzdil. Endu a je to jedno z prvních kol, nádhern? jsem se tam protáhl nebo? jsem to ?ekal a vid?l že to na vnit?ní nemá šanci dobrzdit. Asi Kida tam naboural.

Ano chce to trošku selský rozum, a koukat kolem sebe. Když dejme tomu zkušen?jší jezdec brzdí na vn?jší stop? tak je asi nevhodné brzdit pozd?ji na vnit?ní stop?. Zvlášt? pokud neznám brzdné vzdálenosti a neumím si je upravit, odhadnout pro r?zné stopy.
Quote:
L: Už jsem vydržel 2 kola. Ve 3 kole se (aspo? tedy pro mne) nepochopiteln? nacpal na vnit?ek B?lik a bylo po hehe. Oto?en a .... A to už na mne bylo moc. SPEC

Takhle já tedy jezdit nechci. Nejsem žádnej rychlík, to tedy nee, ale na st?ed pole si myslím, že mám. Nechápu, že se kolikrát nem?že chvíli po?kat na jist?jší p?íležitost. Vidím skulinu, tak to tam naperu a jeduuuuu plnej.
Je mi jasný, že nebudeme jezdit v rukavi?kách, ale n?kdy si myslím, že by se mohlo zauvažovat lépe.
Záleží kdo jak umí a co p?edpovídá. Moje rada je nevzdávat to a i kdybych m?l doklouzat se 4 prasklými pneumatikami a rozmlácaným autem do pitu (pokud to pravidla povolují, ?asto je nutno mít pojízdné auto a dopravit se tam sám bez ohrožení provozu) tak to nevzdám. I kdybych se m?l doplazit poslední tak se doplazím poslední. Jakmile jede hodn? aut s podobným výkonem aut a jezdc? tak jsou kolize ?ast?jší se mi zdá. Každý se snaží ten jeden flek urvat za každou cenu.

K tomu p?edpovídání, nabral jsem Lalu v šikan?, pro??
Protože jsem p?edpovídal špatn?. Vid?l jsem že má p?ed sebou místo, že si nechal mezeru. Tak jsem p?ibrzdil, za?adil se a potom jsem šlapal na plyn nebo? jsem p?edpovídal že také šlápne na plyn když tam má mezeru a má kam jet. To se nestalo a já ho nabral.
Toto jsou úskalí když každý jezdí trošku jinak, n?kdo tla?í více na pilu, n?kdo mén?. Musel jsem pak op?t brzdit a vyjet mimo tra? abych ho nenabral znovu.

Co se tý?e boura?ek kde dojde ke kontaktu a oto?ení vozidla, ztrát?, pokud to není ?ist? tvoje vina a myslíš si že doty?ný mohl srážce zabránit, jsou zde protesty a od toho jsou.
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP

Last edited by JackCY; 13.5.2013 at 19:11.
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 13.5.2013   #36
Lala
Regular Member

 
Lala's Avatar
 
Join Date: 20.3.2005
Location: Plze?
Posts: 654
Default

Musim rict, ze vcera jsem si to moc neuzival. Zase jsem mel tu smulu, ze jsem doplatil na postartovni strkanice a vcera me to nastvalo tak, jak uz dlouho ne

Q: Slusnej cas a 4. misto.

S: Start -> cil bez komplikaci.

L: Dostal jsem v sikane pres zadek od Jackyho. Ustal jsem to, ale rozhodil me dost na to, aby se pak vedle me dostal Ghost. Lehce jsme se tukli (moje chyba) a ja sel pulkou auta na travu. Tou pulkou, o kterou jsem se pak potreboval oprit, coz kuli spinavym pneu neslo. Takze ztrata casu a par mist. O neco dal poctive zpomaluju pod zlutou -> dalsi ztrata casu a par mist. Druhy kolo, zase sikana - nevedel jsem, kde presne je v tu dobu souperici auto (asi Kid), tak jsem tam najizdel zprostredka trati a ne zprava. Tzn. nemoznost to vic vytocit a vyhnout se ... hadejte cemu? Poskakujici pneu. Poslalo me to ven do travy a tam primo v ceste stoji nastorc auto. Abych ho netrefil, strhavam rizeni na stranu. Uz jsem myslel, ze jsem se pres kriticky misto dostal, a koukam, ze je predemnou nastorc jeste druhy auto. "Strhavam" (na trave) znova a vic - rovnou do zdi. Vracim se na trat co nejrozumneji, tzn. musim nechat misto buh vi kolika autum. Takze jsem ujel cca pul druhyho kola a uz mam pres 10s ztratu na ty jezdce, se kteryma chci primo bojovat o celkovy umisteni a oni pritom zase nejak proklouzli dopredu
Motivace 0.00nic, vztek a zmar milion. V takovym rozpolozeni jsem jel az nekam do 38 kola. Pres nekolik aut jsem se dostal, ale vubec me to nebavilo a neslo.
No a zlaty hreb vecera - dojel jsem Kida. Po zkusenostech z predchozich zavodu obracim oci v sloup a smiruju se s tim, ze ho asi za 2 kola predjet nestihnu. No delal tolik chyb, ze se mi to nakonec povedlo a to tak, ze az sprintem na cilovce o 0,02s. Jsem raci ani neradil z 5 na 6, abych tim tech par setin neztratil. I kdyby mi mel bouchnout motor, tak jsem to rval do cile Uff

No i pres tu naladu v poslednim zavode diky za usporadani cupu, bylo to poradny zavodeni.
__________________
Cin ostatnim to, co si prejes, aby cinili oni tobe.
Lala is offline   Reply With Quote
Old 13.5.2013   #37
Lala
Regular Member

 
Lala's Avatar
 
Join Date: 20.3.2005
Location: Plze?
Posts: 654
Default

Quote:
Originally Posted by Petersbond View Post
L: Už jsem vydržel 2 kola. Ve 3 kole se (aspo? tedy pro mne) nepochopiteln? nacpal na vnit?ek B?lik a bylo po hehe. Oto?en a .... A to už na mne bylo moc. SPEC
Kdybych vedel, ze to tam Belda zkusi, jel bych asi otevrenejsi stopu (na vnejsku), abysme se tam lip vesli. Vedel jsem, ze tam nekde vzadu ciha, ale nenapadlo me, ze to tam posle pod nas oba. Takovy kleste opravdu malokdy dopadnou dobre.
__________________
Cin ostatnim to, co si prejes, aby cinili oni tobe.
Lala is offline   Reply With Quote
Old 13.5.2013   #38
HonzaNB
Member

 
HonzaNB's Avatar
 
Join Date: 19.12.2009
Location: Nový Bor
Posts: 473
Default

Tak jsem se mrknul na zaznam dlouheho zavodu a zjistil jsem, ze jsem si v prvnim kole neskrtnul o barieru, ale byl jsem postrcen a otocen. Na protesty uz kaslu, ale panove - kdo za to muze?

46.5s - 49s zucastneni 75, 28, 90, 89
HonzaNB is offline   Reply With Quote
Old 13.5.2013   #39
JÁRA
Newbie

 
JÁRA's Avatar
 
Join Date: 9.3.2012
Location: Brno / Vsetín
Posts: 57
Default

Q: Jedním slovem - Špatné . Žádné kolo jsem nezajel pod 1:35. Už p?i tréninku se ukázalo, že nedokážu zajet 10 kol bez toho aniž bych nedostal hodiny. A to m? provázelo celý ve?er .

S: Zmi?ovaný incident Vocelky jsem vid?l tém?? z první ?ady a ?um?l jsem co se to d?je. Našt?stí m? to nijak nepoznamenalo, ale chápu Petersbonda. Taky bych byl vyto?ený. Z mého pohledu to vypadalo jako atentát. Po prvním kole jsem dostal š?ouchanec a výlet na cílovce t?sn? p?ed T1 do trávy a svodidel. Poškozená celá levá strana . Pak následovalo n?kolik chyb a hurá, poslední místo .

L: Po startu to vypadalo lépe. Chvíli jsem se držel na myslím 15. míst?. Pak jsem v té jedné rychlé pravé jak se vyjíždí na rovinku na most chytil trávu a byl jsem zase v tom . No a do konce už nic zvláštního se ned?lo protože jsem jel prakticky sám a pak jen uhýbal. Aspo? jsem si kone?n? vyzkoušel jak reagovat na modrou a jak poušt?t . Na chvíli jsem se sice dostal ješt? p?ed HonzuNB, ale p?i poušt?ní, myslím že Popelky, jsem to n?jak nevypo?ítal a op?el se o svodidla, poškodil auto, Honza se dostal p?ede m? a byl jsem zase poslední až do konce.

V tréninku se mi da?ily zajížd?t dobré sektory, ale nikdy se mi nepoda?ilo je dát všechny dohromady a ud?lat z toho rychlé kola . P?itom celý ve?er jsem m?l pocit, že chyby d?lám jenom já.

Kide moc d?kuju za ligu a Všem co se podíleli na organizaci a všech t?ch v?cí kolem. Také moc d?kuju Všem co byli ochotni sem tam n?jakou tu radu dát a hlavn? Ghostovi za perfektní sety. Moc bych si p?ál, aby bylo zase na podzim pokra?ování.
Je obrovská škoda, že nebyly t?eba hromadné tréninky. Sice bývali na serveru n?kte?í, ale ne vždy jsem tam n?koho potkal a jezdit po?ád sám moc nebaví. V kolektivu se toho ?lov?k mnohem více nau?í. Takže se není moc ?emu divit, že to n?kterým, obzvláš? za?áte?ník?m, moc nešlo s LX-kou. Ale auto je to perfektní. Moc rád jsem s ním jezdil. Poprvé s volantem a prakticky poprvé s RWD?kem. Taky se to projevilo no

Díky Všem za závody a doufám, že bude zase repete
__________________
Jaroslav Martinec
S2 Licence - od 29. 1. 2013
Logitech G27 - od 8. 2. 2013

Last edited by JÁRA; 13.5.2013 at 20:24.
JÁRA is offline   Reply With Quote
Old 13.5.2013   #40
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default

Quote:
Originally Posted by HonzaNB View Post
Tak jsem se mrknul na zaznam dlouheho zavodu a zjistil jsem, ze jsem si v prvnim kole neskrtnul o barieru, ale byl jsem postrcen a otocen. Na protesty uz kaslu, ale panove - kdo za to muze?

46.5s - 49s zucastneni 75, 28, 90, 89
Vidím to tak, že jsem se tam nemusel hrnout, (i když šel jsem na vnit?ek proto, že Ježis za tebou ubral a já na n?m byl tak nalepenej, že bu? bych zašlajfoval a stejn? bych ho ?uknul, nebo jsem se mohl vyhnout a jet, vybral jsem si za b) ale tys to nemusel zavírat. Kdyby ses podíval do zrcátek, tak to vidíš. M?l jsi tam místa spoustu, fakt m? nenapadlo, že to zašpuntuješ ke svodidl?m, když jsi byl po tom výletu do trávy tak pomalý a po levé stran? tolik místa. Ježis žádný nem?l, tak m? sk?ípnul.
Attached Images
File Type: jpg HNBvsRC.jpg‎ (52.3 KB, 21 views)
File Type: jpg HNBvsRC II.jpg‎ (109.9 KB, 18 views)
File Type: jpg HNBvsRC III.jpg‎ (120.1 KB, 16 views)
File Type: jpg HNBvsRC IV.jpg‎ (27.1 KB, 55 views)
__________________

Last edited by Belda_CZ; 14.5.2013 at 00:43.
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 02:30.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.