Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Závody > Další závody a ligy

View Poll Results: S ?ím byste nejrad?ji jeli letní pohár?
XRT s civilním podvozkem 7 36.84%
LX kategorie (pravidla domluvou/ dalším hlasováním) 4 21.05%
RAC K1 Attack spec. (1% restrikce, +160kg -> 48/52 + rozumné nalazení podvozku) 12 63.16%
jiné (RWD bez slik?) 5 26.32%
Multiple Choice Poll. Voters: 19. You may not vote on this poll

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 3.5.2013   #1
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default Návrh - letní (XRT) pohár 2013

Ahoj LFSáci,

sem prosím pište své názory a nápady k p?ípadnému letnímu poháru. Jelo by se pravd?podobn? s vozem XRT od ?ervence do zá?í jednou za 14 dní, ?ili cca 6 závod?. Koncept velmi podobný LX Cupu.

P?ekopíruju sem diskuzi na toto téme z RACE CLUB vlákna, kde se to bude mazat.
__________________

Last edited by Belda_CZ; 6.5.2013 at 20:24.
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #2
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default

Diskuze:

"B?lda:

Ježis už mi v?era psal, jesti nechci uspo?ádat n?jaký pohár, že neví, co bude d?lat do podzimní ligy. (pokud v?bec bude)

Tak bych do toho možná šel, pokud se p?ihlásí alespo? cca 30 lidí + n?jaký pomocník se psaním report? a komisa?i.

Vid?l bych to na "prázdninové období" (?ervenec - zá?í), koncept by byl podobný jako te? protože se osv?d?il, tedy 6 závod? jednou za 14 dní, kvali ale na dv? až t?i ?ásti po 10minutách, kdy by do další ?ásti postupovalo jen prvních x voz?, ?ekn?me do druhé dvacet, do t?etí jen 10, nebo pouze na dv? ?ásti a do druhé by šlo prvních t?eba prvních 16, (sprint) a long na 1-1,5h s pitem, aby se dalo trochu taktizovat + dalo možnost jezdc?m s poškozením opravit "lacin?ji" auto atd), možná jen v jiný den kv?li t?m mezinárodním ligám, aby byla vyšší ú?ast. Dal by se také za?ídit safety car asi, který by umožnil v p?ípad? kolizí sjet se závodnímu poli a v?bec to ud?lal zase blíže skute?nému motorsportu.

Ur?it? bych cht?l jet s n?jakou civilní zadokolí (i když m? láká i RB4, ale na ten interiér se nedá koukat 3 m?síce ) bez slick?, takže asi nejrozumn?jší volba by byla XRT (možná i XRG, ale s tím jsem nikdy nejezdil, p?ijde mi už moc pomalé), co vy na to?

JackCY:

S t?mi kvalifikacemi bych to moc nep?ehán?l. 2 mi p?ijdou OK a? už na 2 ?ásti nebo postupové kde ti nejrychlejší mají další šanci zabojovat.

Závody mi p?ijdou zbyte?né mít 2. Lepší je mít jeden delší a v po?adí podle kvalifikace. T?eba na 2h nebo na 1.5h. Povinný pistop je nesmysl, m?lo by být na každém zvážit zda je pot?eba nebo ne. Pokud pistop tak by m?l vyházet ?ist? z délky závodu a nutnosti ho provést s daným vozem a stylem jízdy. Dá se více taktizovat i když p?i 1 pitstopu toho tedy moc nejde jako když se jede na 6h s vým?nou jezdc?.

Safety car se hodí na vyproš?ování a na odstra?ování velikých kolizí kdy z?stanou auta na trati. Na krátké závody je to ale velká nevýhoda mít safety car který srazí pole. Ono sta?í když se toto stane p?i 3h závodu 10x, protože se to po každém restartu rozemele na kaši. (GTAL FE4/FE3? LOL)

TB4 nebo i TBO není špatná skupina. Omezení na 1 auto mi moc nesedí, s tím že volba není omezená jako byla v BTCC.

XRG je dobré, dá se zkombinovat s XFG.

Osobn? jsem spíš pro n?co s k?ídlama ale. FBM, FOX, GT3.

---

Auta se lépe simulují p?es Tweak, nastavíš si co jak pot?ebuješ a i motor zm?níš. Jen bývala nejv?tší nastavitelnost pouze pro XFG/XRG kde chybí rebound a zav?šení kol je na odpis.

(snažim se krotit )

B?lda:
Tak s kvaldou na dv? ?ásti souhlasim, m?j fuk, ?ím jednodušší, tím lepší -> jeden závod podle po?adí v kvald? - souhlas, fungující skute?ný systém. 2h už se mi zdá moc, 1-1,5 hodiny je optimum ?ekl bych.

Safety car není nutný, to by byl jen takový bonus a možnost pro pomalejší jak ob?as dostat šanci uštvat ty rychlejší, kte?í se p?i hotlapení v p?edu stejn? jen "nudí".

S povinnou zastávkou v boxech u delšího závodu ale nevidím problém, pro? by nemohla být?

TBO = XRT, RB4, FXO? OK. Rozdílné koncepce = zajímav?jší závody, souhlas.

Malé Formule taky nejsou proti mému gustu úpln?, ale prost? vidím v?tší p?ínos v tom jet s n??ím, co si m?že ?lov?k reáln? n?kdy v život? dovolit po?ídit a provozovat (XRT = Nissan S13/S14, cca 40-100k).

Nejrad?ji bych, aby všichni jeli na jednom neutrálním setu a bylo to fakt jen o rukách (a nohách a taky hlav? samo), ale to se hrozn? t?žko bude kontrolovat.

JackCY:


Originally Posted by Belda_CZ
"S povinnou zastávkou v boxech u delšího závodu ale nevidím problém, pro? by nemohla být?"

Protože p?i závod? na 1h je ?asto zbyte?ná. P?i 1.5h už ale nemusí a 2h snad neodjede skoro žádné auto v LFS tuším.

Quote:
"TBO = XRT, RB4, FXO? OK. Rozdílné koncepce = zajímav?jší závody, souhlas."

Jako bylo BTCC. Nuda to opakovat na asfaltu. XRT na rally, mmm

Quote:
"Malé Formule taky nejsou proti mému gustu úpln?, ale prost? vidím v?tší p?ínos v tom jet s n??ím, co si m?že ?lov?k reáln? n?kdy v život? dovolit po?ídit a provozovat (XRT = Nissan S13/S14, cca 40-100k)."

Formule nevím že by se na CZ-SK n?kdy v?bec jeli. Krom? dema.

Quote:
"Nejrad?ji bych, aby všichni jeli na jednom neutrálním setu a bylo to fakt jen o rukách (a nohách a taky hlav? samo), ale to se hrozn? t?žko bude kontrolovat."
Kontroluje se to jednoduše, tedy otravn?, všichni posílají setup po závod?.

Což je velká nevýhoda pro nevolantá?e. Kde my si defakto musíme n?která nastavení zm?nit a nebo setupy doupravit aby jsme byli konkurence schopní.

Mám radši ?áste?n? zamknuté setupy kdy n?co je povoleno m?nit, nebo jsou p?edem dané hodnoty t?eba pro nastavení podvozku že si ?lov?k m?že vybrat z r?zných nastavení tlumi??. Taky byla taková liga na lfsfóru d?íve.

Zamykat setup = výhoda pro nezkušené a nová?ky. Pom?že to? Ani ne, sta?í se podívat na LX cup. Setupy tam i dáme a že by to pomohlo k v?tší konkurence schopnosti? Nezdá se.

Navíc kdo ty setupy bude ladit aby za n?co stály? Lidí co to opravdu umí je velice málo. A i já jsem defakto nemehlo v tomto sm?ru.

Ale bylo by to ur?it? zajímavé pokud tam bude n?co nového a otev?ené pro každého, nová?ky, zkušené, volantá?e i myšáky.

Spíš na nové vlákno toto LX cup se blíží ke konci, tak pro CZ-SK se m?že op?t rozmýšlet co dalšího.

Klouczech:

Quote:
Originally Posted by Belda_CZ
"S povinnou zastávkou v boxech u delšího závodu ale nevidím problém, pro? by nemohla být?"

Quote:
Originally Posted by JackCY
"Protože p?i závod? na 1h je ?asto zbyte?ná. P?i 1.5h už ale nemusí a 2h snad neodjede skoro žádné auto v LFS tuším."

Taky nevidím d?vod, pro? by nemohla být, i když tam ?lov?k zastaví jen t?eba na 0,5s.
Je dobrý jednou se jednou za hodinu projet boxama, napít se, zakou?it si a sledovat, kde vyjedu...

B?lda:

Myslím, že byste si vy myšáci vysta?ili s otev?eným nastavením v oblasti ?ízení, což? Kdo vlastn? ješt? myšákuje krom? tebe a Jardy Dohnalíka? Btw mám po?ád to Momo v kamrlíku.

K tomu že to nem?lo výrazný efekt v LX Cupu to sdílení set?, ono když pošleš nová?kovi WR set, tak mu to holt nepom?že, když to neu?ídí. Ale zato m?žeš zpomalít rychlíky, co mají se svými sety odlítány stovky kol na všech tratích, tím že dostanou jiný a pomalejší set, pak se to trochu vyrovná ?ekl bych.

V podstat? to vidím to ud?lat bu? úpln? otev?ené, a? se dá hotlapit a srovnávat s LFSW, ale to je klasika, nebo ud?lat n?co úpln? zav?eného krom omezených zm?n v ?ízení, tlaku v pneu a t?eba ješt? stálý p?evod, aby se to

za a) "snadno" kontrolovalo (aj tak to bude opruz, ten systém s posíláním set? je samo jasný, myslel jsem spíš jestli na to neexistuje n?jaký soft, n?kdo na to m?l d?ív snad programovat skript, ale asi ne. Bude se to muset kontrolovat po kvald? a pak ješt? po závod?, na to aby byl p?id?len na každý závod jeden z komisa?? asi [+ sám komisa? pošle sv?j jednomu dalšímu, sichr je sichr ]

za b) abychom se p?iblížili civilním sportovím aut?m, tzn žádné brutální odklony, záklony/p?íklony, zam?ené differáky atd. Prost? bysme jeli v podstat? s civilním sportovním autem s natvrdo danou p?evodovkou a rozumn? sportovn? nastaveným podvozkem. Nebránil bych se ani restrikci na 200koní t?eba.

Proto se mi i líbí koncept jednoho auta, takový tovární CUP prost? jako Clio CUP atd, protože ud?lat zam?ené setupy na t?i auta, aby byla vyrovnaná by byl veliký problém a výkonost by se na r?zných tratích dost lišila.

V ?ízení civilu vidím zejména v kombinaci s volantem a manuálním ?azením nejv?tší p?ínos do života."

To? zatím vše, co se prodiskutovalo.
__________________

Last edited by Belda_CZ; 5.5.2013 at 11:37.
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #3
Pablo
Administrator

 
Join Date: 28.11.2004
Location: Jablonec n. N.
Posts: 2 944
Default

Jsem pro "normální" auto typu XRT, nem?l bych problém i s XRG p?esn? z d?vodu, jaké B?lda popsal.

Povinná zastávka ano, je to zpest?ení, ?lov?k nemá to své po?adí tak jisté. Navíc není vše ztraceno, pokud do vás n?kdo bouchne a musíte jet opravit auto.

V lét? bych preferoval pozd?jší ?as (dejme tomu 20:30 a tradi?ní pond?lí), p?ijde mi škoda sed?t u PC, když venku svítí sluní?ko.

Pokud dopadne normální auto, rád bych vedl neoficiální po?adí pro H+spojka?e. Cht?l jsem už u LX4, ale vzpomn?l jsem si pozd?. P?ijde mi škoda, že tolik lidí, kte?í mají G25/7 (nebo n?co podobného) jezdí stejn? nakonec 2 pedály+pádla, protože necht?jí být pomalejší/mít n?jakou nevýhodu. Takže ten náš drahý hw ?áste?n? degradujeme. Oficiální po?adí by z?stalo jedno pro všechny, tohle by bylo ?ist? neoficiáln? vedle pro ty, kte?í celý šampionát odjedou na H+spojka (kontrola p?es flags ve statistikách). Budeme víc chybovat, nebude to takové sterilní, dá nám to n?co do reálu.
Pablo is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #4
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default

Souhlas, souhlas a souhlas.
__________________
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #5
Puma ///
Member

 
Puma ///'s Avatar
 
Join Date: 15.1.2013
Location: Slovakia
Posts: 403
Default

Prave som sledoval na CT4 zaznam z portugalskeho ME v rallycrose a paci sa mi myslienka tzv. JOKER. Teda raz za pretek by kazdy musel ist dlhsiu konfiguraciu trate, s tym ze by sa to napojilo s5 na povodnu trat. Neviem akym sposobom by sa to dalo osefovat ale pacilo by sa mi to a prinasa to dalsie spestrenie. Uvediem priklad: Isla by sa trat KY National a raz za pretek by sa v podstate obisiel oval. Alebo aston cup, s tym ze raz by sa po cielovej rovinke muselo zajst az dozadu ako aston GP a pred eau rouge sa napojit na cup. Tot moja uvaha.. neviem do akej miery vas to oslovuje a ci e to vobec realne.

EDIT: Pridávam link na spomínaný záznam ME v rallycrose TU

Last edited by Puma ///; 3.5.2013 at 14:57.
Puma /// is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #6
JÁRA
Newbie

 
JÁRA's Avatar
 
Join Date: 9.3.2012
Location: Brno / Vsetín
Posts: 57
Default

Pánové moc se mi líbí tyhle myšlenky. Kdyby se to dalo propojit s tím JOKER jak píše Pablo, ur?it? by to bylo perfektní. Oko?enit si ten "stereotyp" . Jinak bych se tohoto cupu velmi rád zú?astnil. A to s tím manuálem je taky výborný nápad
__________________
Jaroslav Martinec
S2 Licence - od 29. 1. 2013
Logitech G27 - od 8. 2. 2013
JÁRA is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #7
bavorak
LFS Guru

 
bavorak's Avatar
 
Join Date: 31.5.2008
Location: Žilina, SVK/Praha, CZE
Posts: 1 712
Default

Moja jedina namietka/navrh - podme konecne nejake SLICKY...strasne rad by som isiel nejaku formulu...neviem ako velmi je to pre vas narocne a ako velmi to mate/nemate radi. Kazdopadne iba navrh. Dobre spominam na poslednu cesku ligu s FOX.
bavorak is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #8
Puma ///
Member

 
Puma ///'s Avatar
 
Join Date: 15.1.2013
Location: Slovakia
Posts: 403
Default

Myslim ze cielom Beldovho navrhu je hlavne jazdit "normalne typy aut". Teda bez kridiel, sekventov, slickov a dalsich vychytaviek.

Slickom by som sa nebranil ale kategoria "open wheels" resp. "one seater" mi vobec nevonia. Ked slicky tak XFR/UFR Cup ale to uz sme zasa niekde inde.

Last edited by Puma ///; 3.5.2013 at 17:13.
Puma /// is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #9
JÁRA
Newbie

 
JÁRA's Avatar
 
Join Date: 9.3.2012
Location: Brno / Vsetín
Posts: 57
Default

Sorry Bávo , ale formule m? osobn? moc nelákají . Ale kdyby jste se rozhodli pro F, tak bych to aspo? zkusil
__________________
Jaroslav Martinec
S2 Licence - od 29. 1. 2013
Logitech G27 - od 8. 2. 2013
JÁRA is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #10
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default

Quote:
Originally Posted by Puma /// View Post
Myslim ze cielom Beldovho navrhu je hlavne jazdit "normalne typy aut". Teda bez kridiel, sekventov, slickov a dalsich vychytaviek.

Slickom by som sa nebranil ale kategoria "open wheels" resp. "one seater" mi vobec nevonia. Ked slicky tak XFR/UFR Cup ale to uz sme zasa niekde inde.
P?esn? tak, oby? auta se kterými se n?kdy svezem.

Nebránim se slick?m, bu? malá Formule nebo UFR/XFR, sympati?t?jší mi je tedy UFR (manuál a divo?ina), rád si s nimi zazávodím, ale po?ádat je nebudu. D?ív jsem hodn? jen tak jezdil s FZR, což mi opravdu bavilo, ale myslím si, že je tak rychlé, že by bylo moc nehod a moc roztrhané pole = rozdíly ve výkonosti by se prohloubily. Taky každá chyba jako probržd?ní je u slick? daleko markantn?jší.

Máme v úmyslu si n?kdy kolegou po?ídit starou ple?ku za pár šuš?? na rallycros (t?eba Sierru) nebo s Ježisem zkusit n?jaký závod endurance s Hondami GX390, ale sednout si t?eba do Radicalu taky není nemožné, normáln? se p?j?ují, ale cena je úpln? mimo mojí realitu, chcou za to snad 50 000 bez DPH na hodinu...

Na okruh jezdím se svým d?de?kem Hornetem 900 do Chebu za 50Ka?ek na jednu 15minutovou jízdu a to je p?íjemné.
__________________

Last edited by Belda_CZ; 5.5.2013 at 11:42.
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #11
Lala
Regular Member

 
Lala's Avatar
 
Join Date: 20.3.2005
Location: Plze?
Posts: 654
Default

Ad JOKER lap:
To je v podstate jen jina verze povinneho pitstopu, pritom ten pitstop se lip kontroluje.
__________________
Cin ostatnim to, co si prejes, aby cinili oni tobe.
Lala is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #12
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default

Tak tak, není nutno koukat na replay, ale jen se podívat do statistik, jestli mají všichni pit.
__________________
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #13
Puma ///
Member

 
Puma ///'s Avatar
 
Join Date: 15.1.2013
Location: Slovakia
Posts: 403
Default

Quote:
Originally Posted by Lala View Post
Ad JOKER lap:
To je v podstate jen jina verze povinneho pitstopu, pritom ten pitstop se lip kontroluje.
To je sice pravda.. ale urcite je to zaujimavejsia verzia povinnej casti ako prejazd boxom lebo rozdiel v prejazde boxu by nemal byt velky, kdezto v JOKER lap si mozes poziciu vylepsit alebo naopak stratit
Puma /// is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #14
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Quote:
Originally Posted by Puma /// View Post
Myslim ze cielom Beldovho navrhu je hlavne jazdit "normalne typy aut". Teda bez kridiel, sekventov, slickov a dalsich vychytaviek.

Slickom by som sa nebranil ale kategoria "open wheels" resp. "one seater" mi vobec nevonia. Ked slicky tak XFR/UFR Cup ale to uz sme zasa niekde inde.
XFR/UFR

Sorry FWDsuxxx jak má nemalá ?ást pole v LXcupu na SPZetkách.

FBM/FOX/GT3/GT2 jsou vcelku ?iditelné pro každého pokud se nevybere op?t n?co jako A22 kde se jezdí všechno na první nebo druhý rychlostní stupe?.

FBM je vysloven? za?áte?nické vozidlo. Jen víc jak 220km/h asi nejede.

To s tím chceme oby?ejné co nejvíce reálné auto se tu omýlá už asi rok. Bylo BTCC a te? LX cup na toto téma
Osobn? bych se te? k TBO nevracel ale dále to stup?oval v obtížnosti nahoru.

FZ5/RAC cup? ?i jen FZ5, nevím jak jsou daná vozidla vyvážená. LX6 je dosti jiné, záleží na volb? tratí.

Spíš bych to ale sko?il na slicky jak navrhuje také bavorák. FBM/FOX/GT3 mi p?ijde jako rozumná volba.

Asi nemá smysl zde po?ádat FO8/GT1 když se na tom v?tšina lidí zabije, v?etn? m?

Quote:
Originally Posted by Puma /// View Post
To je sice pravda.. ale urcite je to zaujimavejsia verzia povinnej casti ako prejazd boxom lebo rozdiel v prejazde boxu by nemal byt velky, kdezto v JOKER lap si mozes poziciu vylepsit alebo naopak stratit
Ztratit? Jestliže je pro každého povinný alespo? 1 pr?jezd pak to není ztráta. Pr?jezd boxy vám nepom?že moc, jen t?m co si opravují auto to dá malou výhodu. Zbytek defakto ud?lá to že tam zajede, zastaví a op?t se rozjede bez jakékoliv práce na aut?. Zbyte?ný pitstop.

To opravdu rad?ji open layout a v n?m mít vytvo?enou sekundární trasu kterou musí každý nejmén? 1x absolvovat. M?že být rychlejší ale m?že být také pomalejší. To p?ináší mnohem lepší taktizování než ten nesmyslný pitstop. Jestliže chcete pistopy tak natáhn?te délku závodu na 1.5-2h.

Spíš bych byl pro delší trasu trati kterou by bylo nutno 1x absolvovat. Kratší trasa... no já bych tam jezdil po?ád Ne jenom 1x

---

XRT rally ano, asfalt bych už op?t nejel.
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP

Last edited by JackCY; 3.5.2013 at 20:45.
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 3.5.2013   #15
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default

Ale v tom prujezdu Joker lapu pojedes trasou, kterou nebudes mit tolik natrenovanou a mas tedy vetsi sanci udelat chybu a ztratit, ci to zajet jak z partesu a ziskat, tak jsem to pochopil ja.

Edit: A pri prujezdu boxy si zase odpocines. Ta hodka a pul je akorat rekl bych.
__________________

Last edited by Belda_CZ; 4.5.2013 at 01:41.
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 4.5.2013   #16
Puma ///
Member

 
Puma ///'s Avatar
 
Join Date: 15.1.2013
Location: Slovakia
Posts: 403
Default

Quote:
Originally Posted by Belda_CZ View Post
Ale v tom prujezdu Joker lapu pojedes trasou, kterou nebudes mit tolik natrenovanou a mas tedy vetsi sanci dfelat chybu a ztratit, ci to zajet jak z partesu a ziskat, tak jsem to pochopil ja.
bych.
anoo.. presne takto som to myslel

Quote:
To opravdu rad?ji open layout a v n?m mít vytvo?enou sekundární trasu kterou musí každý nejmén? 1x absolvovat. M?že být rychlejší ale m?že být také pomalejší. To p?ináší mnohem lepší taktizování než ten nesmyslný pitstop. Jestliže chcete pistopy tak natáhn?te délku závodu na 1.5-2h.
Ved o tom cely cas hovorim ..
Puma /// is offline   Reply With Quote
Old 4.5.2013   #17
Pablo
Administrator

 
Join Date: 28.11.2004
Location: Jablonec n. N.
Posts: 2 944
Default

Jak to tak ?tu, tak my vlastn? nemáme s ?ím jet
S p?edohraby rovnou ú?ast vylu?uji
Single seatery nemám rád, je tu sice jedna výjimka, ale zrovna pro naše ú?ely nepoužitelná (KS2 v nKP)
FZ5 se mi líbí, ale ta chyba s pneu ho imho vylu?uje
LX6 už je vyšší dív?í a je to podobné co bylo
XRT prý už znovu ne, XRG je prý moc pomalý
Slicky obecn? mi p?ijdou moc sterilní, u hodn? aut hned ho?í, radši bych hrav?jší road pneu, navíc slicky by se nám ve v?tšin? p?ípad? bily s H?kem a spojkou
Mn? z toho skoro vychází RAC, i když to auto nemám rád. Mám dojem, že se s ním nikdy žádný vážn?jší závod po?ádaný tady nejel, takže by to alespo? bylo n?co nového.
No jsem zv?dav co z toho vyleze, až se vyjád?í víc lidí.

U t?ch JOKER kol se to hlavn? musí zvolit tak, abychom se v míst? spojení nesest?elovali. Zatím m? teda moc variant, kde to ud?lat bezpe?n?, nenapadá.
Pablo is offline   Reply With Quote
Old 4.5.2013   #18
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default

RAC mi docela smakuje, jizdu si s nim umim uzit, ale je to celkem zakerne auto a jet s nim 1,5h zavod ve skrumazi aut si dost neumim predstavit. Ale uz jsem s nim dlouho nejel, musel bych vyzkouset, kazdopadne na ovladani je to mnohem tezsi, nez LXka a XRT.

Napada me i takova prasarnicka jako dovazit RAC, zlepsit tim tak zaroven i vyvazeni a doladit mu restrikci na vykonostni uroven XRT a jet s obema naraz, coz??? Kombimace RAC+XRT z toho titulu, ze LXko ted bylo a FZ5ce podle vsecho praskaji pneu. Jet obe auta se zamcenymi sety a s kazdym odjet pul poharu (ale aby byl v zavode vzdy mix obou)?
__________________

Last edited by Belda_CZ; 5.5.2013 at 11:43.
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 4.5.2013   #19
martin.jrk
Newbie

 
Join Date: 2.1.2009
Location: Zlín
Posts: 30
Default

Já jsem pro jakýkoli cup p?es léto, protože zhruba rok jsem nem?l na LFS v?bec ?as a už mám hroznou chu? si po?ádn? zajezdit . Teda až na jednu vyjímku a to je RAC. Asi bych s ním nakonec jel, ale v?bec bych si o s ním neužil....zrovna p?echázím z myšky na volant, tak to za moc nestojí a s RAC by to bylo ješt? v?tší peklo.
Pokud jde o formule tak jsem 100% pro. P?ed LX4 cupem se zmínil FOX, ale n?jak to vyšum?lo do prázdna. GTR, XFR/UFR, XRT/FXO/RB4 se jezdí ?asto, tak by se zas po delší dob? mohlo zkusit n?co jiného.
Zastávka v boxech u krátkých závod? má taky smysl, spíš teda pro st?ed pole. Když se dostaneš do provozu, tak m?žeš zajet do pitu a vyjet na ?isté trati a jet si svým tempem + když s n?kým bojuješ na dálku a v posledním kole vyjedeš t?sn? p?ed/za ním ... to nemá chybu.
Ur?ite bych byl pro 2-kolovou kvali a jeden delší závod.

No.. n?co tady píšu, ale a? to bude cup jakýkoli, tak ur?it? pojedu .
martin.jrk is offline   Reply With Quote
Old 4.5.2013   #20
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default

Na aklimatizaci z myšáka na volant budeš mít ?asu dost - cca 2 m?síce.

No a práv? ten do(vy)vážený RACek s restrikcí nebude taková bestie, naopak si myslím, že to bude mazlík.

Nem?žu se do?kat, až se dostanu k volantu a vyzkouším to.

Edit: Zkouším jen tak na no?asu vyšpekulovat, jestli by se to dalo rozumn? srovnat a RACek se p?idáním max balastu na ?umák stane autem s hmotností 50:50 a má stejn? široké pneu v p?edu i vzadu, mmm. cca 16-17% restrikce a jsme i na stejné výkonové hmotnosti jako XRT s full power.
__________________

Last edited by Belda_CZ; 4.5.2013 at 11:57.
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 02:45.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.