Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Závody > Další závody a ligy

View Poll Results: Kdy chcete, aby se jel druhý závod (FE Gold):
P?vodní datum i ?as (18.11. od 20:00) 4 13.33%
P?vodní datum (18.11.), ale od 17:00 11 36.67%
O týden pozd?ji (25.11. od 20:00) 13 43.33%
Až 14 dn? po FE Green, tedy 20.1.2013 2 6.67%
Voters: 30. You may not vote on this poll

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 13.10.2012   #1
00Ja
Regular Member

 
00Ja's Avatar
 
Join Date: 29.7.2004
Location: Plzen, CZ
Posts: 867
Default WT_Racing BTCC 1996 cupAhoj LFSáci.
Tým WT_Racing si pro vás p?ipravil malý šampionát, aby bylo ?ím zkrátit ?ekání na Ježíška.
Doufáme, že se zú?astníme v hojném po?tu a že se nám šampionát bude líbit.
T?šíme se na setkání na trati.


WT_racing BTCC 1996 cup

0. Všeobecná pravidla:
- notoricky známá

1. Obecné informace
Organizátor: WT_racing
Kontaktní email: mprinda(a)seznam.cz
mdufek(a)centrum.cz


2. Vozy
- FXO (6% restriktor)
- XRT (2% restriktor)
- RB4 (bez omezení)

Použití restriktor? nejspíš nebudeme kontrolovat, v??íme, že jsme tu všichni dosp?lí lidi. Pokud by n?kdo n?co namítal, zkusím se domluvit s Babym na n?jaké InSim aplikaci, p?ípadn? si necháme po skon?ení závodu (kvali) poslat namátkou pár setup? pro kontrolu.
EDIT: restriktory se dají kontrolovat celkem snadno, takže v tomhle sm?ru vy?ešeno ;-)

3. Datum závod?, trat?, pr?b?h ve?era:
Každý závodní ve?er se skládá z kvalifikace a dvou závod? na cca 25 minut, oba s pevným startem. Vyjímkou je poslední víkend, kdy se jede jen jeden závod, dvojnásob dlouhý.
Kvalifikace je rozd?lena na dv? ?ásti, každá ?ást trvá 13 minut.
V první ?ásti vyrazí na tra? všechny týmy RB4, tým FXO a tým Vauxhall Sport (XRT). Z Audi (RB4) týmu pojedou pouze dva jezdci (jednak si tím umožníme adminovat ob? poloviny kvaldy a jednak se vyrovná po?et lidí v obou ?ástech kvali).

Ve druhé ?ásti kvalifikace vyrazí na tra? zbylé týmy XRT a dva zbývající jezdci z Audi (RB4) týmu.


Po?adí jezdc? na startovním roštu do prvního závodu ur?uje kvalifikace a to tak, že do závodu postupují jezdci, kte?í obsadí prvních 32 míst. Po?adí jezdc? do druhého závodu ur?uje po?adí v prvním závod? s tím, že prvních deset jezdc? si oto?í po?adí.
B?hem kvalifikace a závod? je zakázán chat, reset a skok do garáže (SHIFT + P).
Setup na kvalifikaci i oba závody je samoz?ejm? možné libovoln? m?nit.

Kvalifikace za?íná ve 20:00, nejpozdn?jší p?íchod na server je v 19:50.

Kalendá? závod?
1) 4.11.2012 Aston Club (2x 21 kol)

2) 25.11.2012 Fernbay Gold (2x 16 kol) - !!! POZOR !!! Zm?na termínu závodu.

3) 2.12.2012 Blackwood GP reverse (2x 18 kol)

4) 16.12.2012 Southcity Chicane (2x 20 kol)

5) 6.1.2013 Fernbay Green (1x 47 kol)

4. Po?así
- bezv?t?í, den, bez komplikací

5. Server
ALTP server
heslo "mrt5"

6. Pravidla šampionátu

Vytvo?ili jsme skiny pro 9 r?zných týmu, do kterých se budete moci zapsat.

1) Vauxhall Sport (Vectra - XRT 2% restriktor)
2) Williams Renault dealer racing (Laguna - XRT 2% restriktor)
3) Honda Team MSD (Accord - FXO 6% restriktor)
4) Volvo 850 Racing (Volvo 850 - RB4 0% restriktor)
5) Valvoline Team Mondeo (Mondeo - RB4 0% restriktor)
6) Audi Sport UK (A4 - RB4 0% restriktor)
7) Total Team Peugeot (406 - XRT 2% restriktor)
8) Rouse Sport (Nissan Primera - XRT 2% restriktor)
9) BMW Team Schnitzer (320i - XRT 2% restriktor)

Byli bychom rádi, kdyby se obsadilo všech 9 r?zných tým?. Chceme max 4 vozidla od každého týmu. Pokud se sejde více jak 4 jména v jednom týmu, každý další bude p?emíst?n do jiného voln?jšího týmu, s preferencí stejného vozidla (rozum?j FXO, RB4 nebo XRT). Pokud bude již všech 12 vozidel obsazeno a doty?ný bude trvat na konkretním aut?, bude jako náhradník pro p?ípad, že by n?kdo nejel. Pokud n?kdo chce jet sám (nemá par?áka do týmu), prosíme a? napíše jen že chce jet s FXO/RB4/XRT a umístíme ho podle volných míst do týmu. Tento ?lov?k bude mít místo rezervované (pokud tedy napíše a místo bude v tu dobu volné). Tím že chceme jet šampionát s takovými omezeními, bylo by dobré, kdyby n?kdo v?d?l že nebude moct jet z n?jakého d?vodu, aby to uvedl do tohoto vlákna. Mohl by se t?eba najít náhradník. Náhradník do vlákna napíše že ho nahrazuje, stáhne si skin a m?že jet.

Seznam jezdc? v týmech a seznam náhradník? bude uveden v dalším postu.
Až se budete hlásit, pište mi prosím, LFS nick, pod kterým chcete jet a LFS jméno. Spoustu vás znám, ale n?koho ne, tak a? to nemusím dohledávat. Díky.

7. Bodování (jako v BTCC 1996)
1. místo 15b
2. místo 12b
3. místo 10b
4. místo 8b
5. místo 6b
6. místo 5b
7. místo 4b
8. místo 3b
9. místo 2b
10. místo 1b
Pojede se jak sout?ž jednotlivc?, tak sout?ž tým? (týmy dle BTCC a ne dle LFS). Za týmy budou vždy bodovat jen nejleší 2 z každého závodu. Pokud z jednoho týmu dojedou 4 na bodovaných pozicích, body od t?etího a ?tvrtého se posunou na další závodníky v cíli.
Výsledky budou uvedeny v dalším postu.

8. Protesty
Proh?ešky budou posuzovány organizátory dle závažnosti posunem na startu o 5 - 10 míst do dalšího závodního víkendu (jen v prvním závod?). Proh?ešky budou ?ešeny jen pokud p?ijde oficiální protest na forum do tohoto vlákna.

Sice se jedná o BTCC, což ve skute?nosti bylo kontaktní závod?ní, ale v??íme, že v našem virtuálním poháru si vysta?íme s bezkontaktním férovým závod?ním a nikdo nám nebude p?id?lávat práci s podáváním protest?


9. Skiny
M?žete stahovat www.mprinda.com/skiny.zip . Pokud cítíte pot?ebu si skin n?jak upravit, m?žete (nap?. doplnit startovní ?íslo, osobní zna?ku atd.) Zm?ny by samoz?ejm? nem?ly ovlivnit náš zám?r, aby se auto co možná nejvíce podobalo reálné p?edloze (i když n?které skiny jsme spáchali hodn? narychlo a podle toho vypadají )
EDIT: poznámka k úpravám skin?- n?které skiny jsme netvo?ili my a je u nich uvedeno, že si autor nep?eje, aby byly modifikovány. Prosím, toto respektujte. Osobn? ale nevidím problém v tom, si p?idat/zm?nit startovní ?íslo.
__________________
S2 licence, Logitech DFP.

Last edited by 00Ja; 16.11.2012 at 21:10.
00Ja is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #2
00Ja
Regular Member

 
00Ja's Avatar
 
Join Date: 29.7.2004
Location: Plzen, CZ
Posts: 867
Default

Bude doplneno

Seznam tým? / jezdc?

1) Vauxhall Sport (Vectra - XRT 2% restriktor)
-
Rodo (rododendron)
- Pablo.CZ
- HBV Libr (Libr)
-
HBV Lubik (Ljubik)
- Ag Martin.jrk (mr.jrk)


2) Williams Renault dealer racing (Laguna - XRT 2% restriktor) //nutno dodelat skin, Pumo //
- Flame (Flame CZE) //Flame pojede jen pokud nam zas bude delat vysledky //
-
Puma (Denny12)
- Ag Jirka Cz (Jirka24)
-
Ag PauLi Sk (PaulSVK)
- Ag ColdRider Cz (Kopec)

3) Honda Team MSD (Accord - FXO 6% restriktor)
- [APR]Zdenda (KLIMA Zdenek)
- Ag Tomas Cz (pikaso0000)
-
EGT Sonyk21 (Sonyk21)
- Eisman (Eisman)
-
[AMG]PA3K (Skier33)

4) Volvo 850 Racing (Volvo 850 - RB4 0% restriktor)
- Sisso (Sisolak)
-
treborX (treborX)
-
EGT Baby (BabyOnWheels)
-
EGT ToFire (ToFire)


5) Valvoline Team Mondeo (Mondeo - RB4 0% restriktor)

- OstravaCZE (ostravacze)
- Klouczech (Klouczech)
-
Ag Petr CZ (petersbond)
-
Substance242 (Substance242)
- ŠakaL (TonyG)

6) Audi Sport UK (A4 - RB4 0% restriktor)

- WT_Mufisto (mufisto)
- WT_00Ja (00Ja_mprinda)
- Habasek (HabasekLFS)
- Tommy K. (Tommy-_-)

7) Total Team Peugeot (406 - XRT 2% restriktor)

- Ag Salomon Cz (salik1992)
- [APR]Gepas (GeppertR)
- Kid222 (Kid222)
-
DANICA 7 (Popelka)
- MTM Eraserko (Eraserko121)

8) Rouse Sport (Nissan Primera - XRT 2% restriktor)

- mpwr.bavorak (bavorak)
- Roman (Slovakia ring)
-
mpwr.JackCY (JackCY)
-
mpwr.Lala (Lala_CZ)

9) BMW Team Schnitzer (320i - XRT 2% restriktor)

- HonzaNB (HonzaNB)
-
Redline King (K0Z3L_43V3R)
- Logical (Logical)
-
S J.Dohnalík (Fast Jarda)

Náhradníci:

a) FXO

b) RB4

c) XRT
__________________
S2 licence, Logitech DFP.

Last edited by 00Ja; 12.11.2012 at 21:26.
00Ja is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #3
salik1992
Member

 
salik1992's Avatar
 
Join Date: 30.4.2011
Location: Brno
Posts: 278
Default

Ahoj. Tak tohle vypadá velmi p?kn?. Už se t?ším.
Jinak si m? m?žeš zapsat na soupisku k Total Team Peugeot; francouzský auta, to je moje
Vím, že u AG rádi jezdí s p?edotahy, ale já radši zadostrka. Na specifických týmových jezdcích nijak netrvám a je mi jedno s kým pojedu.
salik1992 is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #4
Lubik
Newbie

 
Join Date: 22.9.2010
Posts: 84
Default

Souhlas.Vypada to celkem zajimave. Doufam ze bude o me zajem v nejakem Teamu.Nejspis budu volit XRT.Takze jesli bude mit nekdo zajem rad podporim nejaky XRT team.nebo rb4.

Last edited by Lubik; 13.10.2012 at 09:53.
Lubik is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #5
HonzaNB
Member

 
HonzaNB's Avatar
 
Join Date: 19.12.2009
Location: Nový Bor
Posts: 473
Default

P?kný nápad
Hlásím se do teamu BMW

Ješt? otázka - pro? zrovna 1996?

Last edited by HonzaNB; 13.10.2012 at 10:54.
HonzaNB is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #6
K0Z3L_43V3R
Member

 
K0Z3L_43V3R's Avatar
 
Join Date: 1.8.2009
Posts: 150
Default

super , davno som nesiel zadny cup

BMW team
__________________
K0Z3L_43V3R is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #7
00Ja
Regular Member

 
00Ja's Avatar
 
Join Date: 29.7.2004
Location: Plzen, CZ
Posts: 867
Default

Quote:
Originally Posted by HonzaNB View Post
...Ješt? otázka - pro? zrovna 1996?...
Jooo, to se musis zeptat Mufa Ale stejne to byla rezba, ne? ;-)
__________________
S2 licence, Logitech DFP.
00Ja is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #8
martin.jrk
Newbie

 
Join Date: 2.1.2009
Location: Zlín
Posts: 30
Default

nazdar, hlásím se jako náhradník .

Závodní nick: Ag Martin.jrk
LFSW: mr.jrk

Zkusim XRT.

Last edited by martin.jrk; 14.10.2012 at 10:19.
martin.jrk is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #9
Sisso
Member

 
Sisso's Avatar
 
Join Date: 10.10.2006
Posts: 159
Default

Sisolak
Volvo 850 - RB4
__________________
Rastislav Sisolak
Sisso is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #10
bavorak
LFS Guru

 
bavorak's Avatar
 
Join Date: 31.5.2008
Location: Žilina, SVK/Praha, CZE
Posts: 1 712
Default

mpwr.bavorak (bavorak)

ja si rychlo musim rezervovat ten posledny XRT team - Nissan Hadam zozeniem dalsich jazdcov
bavorak is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #11
Piroman
Newbie

 
Join Date: 6.3.2012
Posts: 76
Default Slovakia ring

Quote:
Originally Posted by bavorak View Post
mpwr.bavorak (bavorak)

ja si rychlo musim rezervovat ten posledny XRT team - Nissan Hadam zozeniem dalsich jazdcov
Rad by som isiel na XRT tak ked mozem tak sa pridam k Nissanu
Piroman is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #12
bavorak
LFS Guru

 
bavorak's Avatar
 
Join Date: 31.5.2008
Location: Žilina, SVK/Praha, CZE
Posts: 1 712
Default

Quote:
Originally Posted by Piroman View Post
Rad by som isiel na XRT tak ked mozem tak sa pridam k Nissanu
Hej hej pod s nami...teda zatial len so mnou...ja som sa este pytal Lalu a JackCYho ci chcu ist tiez tak uvidime
bavorak is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #13
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Talking

MPower se dožaduje svých továrních BMW vozidel. Jinak ty Nissany necháme sešrotovat!Já bych jel, s Bavorákem v týmu tedy.

mpwr.JackCY (JackCY)
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #14
bavorak
LFS Guru

 
bavorak's Avatar
 
Join Date: 31.5.2008
Location: Žilina, SVK/Praha, CZE
Posts: 1 712
Default

Quote:
Originally Posted by JackCY View Post
MPower se dožaduje svých továrních BMW vozidel. Jinak ty Nissany necháme sešrotovat!Já bych jel, s Bavorákem v týmu tedy.

mpwr.JackCY (JackCY)
Bohuzial som uvidel tu temu neskoro a bava sa mi nepodarilo ukoristit :/ Co uz...pojdeme na Datsunoch
bavorak is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #15
Logical
Member

 
Logical's Avatar
 
Join Date: 7.8.2010
Location: Praha
Posts: 219
Default

Logical - Nissan Primera

edit: tedy pokud je misto
__________________
twitter.com/jCharv
SteamID: jcharv

Last edited by Logical; 13.10.2012 at 14:59.
Logical is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #16
bavorak
LFS Guru

 
bavorak's Avatar
 
Join Date: 31.5.2008
Location: Žilina, SVK/Praha, CZE
Posts: 1 712
Default

Quote:
Originally Posted by Logical View Post
Logical - Nissan Primera

edit: tedy pokud je misto
Sorry ale skor by sme to chceli naplnit mpwr jazdcami ak by to slo. Radi by sme isli za jeden team.
bavorak is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #17
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Quote:
Originally Posted by bavorak View Post
Bohuzial som uvidel tu temu neskoro a bava sa mi nepodarilo ukoristit :/ Co uz...pojdeme na Datsunoch
Datsuny tedy. Prost? kam napíšete bavoráka tam m? nacp?te taky
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #18
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Quote:
Originally Posted by 00Ja View Post
9. Skiny
M?žete stahovat www.mprinda.com/skiny.zip . Pokud cítíte pot?ebu si skin n?jak upravit, m?žete (nap?. doplnit startovní ?íslo, osobní zna?ku atd.) Zm?ny by samoz?ejm? nem?ly ovlivnit náš zám?r, aby se auto co možná nejvíce podobalo reálné p?edloze (i když n?které skiny jsme spáchali hodn? narychlo a podle toho vypadají )
Máte PSD na ty skiny? Že bych ten Nissan kdyžtak trošku doladil když se budu "nudit".

Škoda že nejsou open layouty nebo vítr
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP

Last edited by JackCY; 13.10.2012 at 15:22.
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #19
00Ja
Regular Member

 
00Ja's Avatar
 
Join Date: 29.7.2004
Location: Plzen, CZ
Posts: 867
Default

Quote:
Originally Posted by JackCY View Post
Máte PSD na ty skiny? Že bych ten Nissan kdyžtak trošku doladil když se budu "nudit".
Delal jsem to v Corel Photopaint, takze pripona je CPT. Ale moznaze to Photoshop umi otevrit.
www.mprinda.com/nissan.zip
__________________
S2 licence, Logitech DFP.
00Ja is offline   Reply With Quote
Old 13.10.2012   #20
Fast Jarda
Senior Member

 
Fast Jarda's Avatar
 
Join Date: 18.12.2008
Location: Horoušánky u Prahy
Posts: 1 225
Default

Fast Jarda - S J.Dohnalík, SAVAGE SimSports
XRT - Tým 320i, pokud m? vezmete, hlavn? né Peugeot

Ad restrikce
Letit? se používá venku FXO 5%, XRT 1%, RB4 n/a, ale proti gustu....

Kontrola restrikcí - F11, zbyte?ný d?lat insim a když už, tak nastavit Airio


Te? už jenom doufat, že se to nebude mlátit s n?jakými jinými sériemi v zahrani?í....

EDIT: Skiny jen v 1024?

Last edited by Fast Jarda; 13.10.2012 at 15:54.
Fast Jarda is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 22:29.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.