Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Jiné > Offtopic

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 16.11.2009   #4781
Petersbond
Member

 
Petersbond's Avatar
 
Join Date: 14.11.2009
Location: near Plze?
Posts: 275
Default

Služka požadovala zvýšení platu.
Paní se rozhn?van? zeptala: No, dobrý Marie, ?ekni, jeden d?vod pro?
si myslíš, že zasloužíš zvýšení?
Marie: Není jeden, ale t?i d?vody.
Paní: Dob?e, tak mi ?ekni první.
Marie: První d?vod je ten, že lépe žehlím než Vy.
Paní: Kdo to ?íká?
Marie: To ?íká váš manžel.
Paní: A druhý d?vod?
Marie: Protože va?ím lépe než Vy.
Paní: Ne?íkej mi zase že toto ?íká m?j manžel.
Marie: Ano, to ?íká váš manžel
Paní: A t?etí d?vod?
Marie: T?etí d?vod je to, že jsem lepší milenka než Vy.
Paní: (nyní už ?ervená v tvá?í): Ne?íkej mi zas, že toto ?íká m?j manžel.
Marie: Ne paní, to ?íká Váš zahradník.
Paní: Marie, kolik bys cht?la?
Petersbond is offline   Reply With Quote
Old 16.11.2009   #4782
Petersbond
Member

 
Petersbond's Avatar
 
Join Date: 14.11.2009
Location: near Plze?
Posts: 275
Default

VAROVÁNÍ !!
Vážení, neviem, ?i nakupujete v Tescu, ale toto vám môže by? užito?né.
Chcem vás varova? pred nie?ím, ?o sa mi stalo. Stal som sa obe?ou šikovných
podvodní?ok. Ako podvodní?ky pracujú dve pekné 18-ro?né diev?atá. Prídu k
vášmu autu, ke? dávate nákup do kufra, a za?nú vám umýva? sklo a ich prsia
vypadávajú z blúzky. Kto by sa nepozrel, že? Ke? im po?akujete a ponúknete
peniaze za prácu, povedia: 'Nie' a požiadajú vás, ?i by ste ich nezaviezli
k ?alšiemu supermarketu. Ke? súhlasite, obe sa posadia na zadné sedadlo.
Po?as cesty sa za?nú navzájom sexuálne dráždi?. Potom jedna z nich prelezie na
predné sedadlo a urobí vám to ústami, zatia? ?o druhá vám ukradne
pe?aženku.
Mne pe?aženku ukradli minulý utorok, v stredu, dva razy vo štvrtok, v
sobotu a takisto v?era!!
.... a pôjdem tam aj dnes!
Petersbond is offline   Reply With Quote
Old 16.11.2009   #4783
Petersbond
Member

 
Petersbond's Avatar
 
Join Date: 14.11.2009
Location: near Plze?
Posts: 275
Default

Žena p?ijde dom? a povídá svému manželovi:
"Pamatuješ, jak m? po?ád bolela hlava celé ty roky?
Tak je to pry?!"
"Žádné bolesti hlavy?" ptá se manžel. "Jak se to stalo?"
"Doktor mn? doporu?il stoupnout si p?ed zrcadlo, dívat se soust?ed?n?
na sebe a opakovat: Nebolí m? hlava! Nebolí m? hlava! Nebolí m? hlava!
No a ono to funguje! Veškerá bolest hlavy je pry?!"
"No to je skvelý!" nadšen? p?itakává manžel.
Jeho žena pak ?íká: "Víš, ty taky nejsi b?hvíco v posteli posledních
pár let, pro? za ním taky nezajdeš, t?eba ti n?co poradí?"
Manžel souhlasí, že to ud?lá.
Po jeho první návšt?v? u doktora se manžel vrátí dom?, strhá ze sebe
šaty, popadne manželku do náru?e a odnáší ji do ložnice.
Položí ji na postel a povídá: "Nehýbej se, hned jsem zpátky!"
Odejde do koupelny, vratí se za pár minut a sko?í do postele.
Pomiluje vášniv? manželku, jako nikdy p?edtim.
Jeho žena celá omámená zvolá - "No tak to bylo teda úžasné!!"
Manžel odpoví: "Nehýbej se, hned jsem zpátky!"
Odejde znovu do koupelny, vratí se a druhé kolo je ješt? úžasn?jší než prvé.
Manželka se posadí na posteli, hlava jí jde do závrat? a jenom
slastn? vzdychá "Pane Bože, Pane Bože..."
Manžel op?t ?ekne: "Nehýbej se, hned jsem zpátky," a odejde do koupelny.
Tentokrát ho ale manželka potichu následuje. V koupeln?, ho vidí
zírat na sebe do zrcadla a ?íkat:"... to není moje manželka, to není
moje manželka, to není moje .... "
Poslední rozlou?ení se zesnulým se koná p?íští sobotu...
Petersbond is offline   Reply With Quote
Old 16.11.2009   #4784
Petersbond
Member

 
Petersbond's Avatar
 
Join Date: 14.11.2009
Location: near Plze?
Posts: 275
Default

Moje žena mi nazna?ovala, co chce na nadcházející výro?í.
?ekla:
"Chci n?co, co ud?lá z 0 na 150 za 3 sekundy."
Tak jsem jí koupil osobní váhu
A hádka za?ala.....

Když jsem p?išel v?era ve?er dom?, manželka požadovala,
abych ji vzal n?kam, kde je draho...
Tak jsem ji vzal na benzínovou pumpu.
A hádka za?ala.....

Sed?l jsem s manželkou u stolu na jejím srazu ze st?ední školy.
Neustále sledovala opilce, který sed?l sám u vedlejšího stolu
a pohrával si se skleni?kou.
Zeptal jsem se jí: "Znáš ho?"
"Ano", vzdychla si. "Je to moje stará láska. Pokud vím, tak
se dal na chlast hned po našem rozchodu p?ed mnoha lety a slyšela
jsem, že od té doby nevyst?ízliv?l."
?ekl jsem: "Ó Bože! Kdo by si pomyslel, že ?lov?k m?že
oslavovat tak dlouhou dobu?"
A hádka za?ala.....

Manželka stála v ložnici p?ed zrcadlem a prohlížela se.
Nebyla spokojená s tím, co vid?la a tak mi ?ekla:
"Cítím se p?íšern?. Vypadám stará, tlustá a škaredá.
Opravdu bych ocenila, abys mi ?ekl n?jaký kompliment, n?co pozitivního".
Odpov?d?l jsem: "Na sv?j v?k máš zrak jako orel."
A hádka za?ala.....

Snažil jsem se p?esv?d?it manželku, aby koupila basu piva za 160 K?.
Místo toho si koupila no?ní krém za 80 K?.
?ekl jsem jí, že po base piva vypadá ve?er hez?í než po no?ním krému.
A hádka za?ala.....
Petersbond is offline   Reply With Quote
Old 16.11.2009   #4785
Petersbond
Member

 
Petersbond's Avatar
 
Join Date: 14.11.2009
Location: near Plze?
Posts: 275
Default

Zasnoubená, vdaná a milenka se baví o svých milostných vztazích.
Domluví se, že své chlapy p?ekvapí a obléknou se do k?že.
Kožené body, vysoké boty, maska a tak.
Po pár dnech se sejdou a vypráv?jí si.

Zasnoubená:
"Vrátil se dom? pozd? ve?er. Byl z práce utahanej,
ale když m? uvid?l v tý k?ži, vlítl na m? a zem? se zachv?la..."

Milenka:
"Byl ve?er, setkali jsme se v kancelá?i. Uvid?l m? v k?ži,
popadl m? a ... pak už nevím vlastn? co se d?lo,
ale takovou nádheru jsem ješt? nezažila."

Vdaná:
"D?ti jsem poslala k matce, oblíkla se do tý k?že, von p?išel z práce,
vzal si pivo z lednice, ovlada?, pustil si zprávy a povídá:
Tak co, Batmane, co bude k ve?e?i?"
Petersbond is offline   Reply With Quote
Old 16.11.2009   #4786
Jakub_mt
Regular Member

 
Jakub_mt's Avatar
 
Join Date: 23.1.2007
Posts: 696
Default

Nabudúce pls každú vetu do nového príspevku, inak to nebude ono .
__________________
S2 od 2. 1. 2008
Quote:
Originally Posted by Tukko (lfsforum.net)
Ramps, cool! Tell me what mushrooms you've been eating, I'd love to get some of those
Jakub_mt is offline   Reply With Quote
Old 16.11.2009   #4787
duuku
Member

 
duuku's Avatar
 
Join Date: 31.5.2005
Location: Merklín (okr. Karlovy Vary)
Posts: 335
Default

v boycott skupine to mysli kazdy skutecne vazne http://kuvaton.com/kuvei/boycott_fail.jpg
duuku is offline   Reply With Quote
Old 16.11.2009   #4788
Motto
Member

 
Motto's Avatar
 
Join Date: 7.12.2006
Posts: 420
Default

Manželé sedí s lahví vína, když on ?íká:
"Vsadím se, že nedokážeš ?íct nic, co by m? pot?šilo i nasralo zárove?."

Manželka chvíli p?emýšlí a pak odpoví:
"Máš v?tší péro než soused."
__________________
M3R Motto member of M3-Racing - Czech Live for Speed Racing Team
Motto is offline   Reply With Quote
Old 17.11.2009   #4789
windmouse
Moderator

 
windmouse's Avatar
 
Join Date: 12.12.2004
Location: Praha
Posts: 814
Default

__________________
...
windmouse is offline   Reply With Quote
Old 17.11.2009   #4790
Substance242
Senior Member

 
Substance242's Avatar
 
Join Date: 6.7.2008
Location: Kysucké Nové Mesto, Slovensko
Posts: 1 289
Default

^^ Toto je ten prípad, ke? vo svojej Opere s vypnutými otravnými animovanými GIFmi (za?al som s tým ke? na stránkach boli animované poštové schránky) neják nechápem o ?o ide. ;-) Chápte to ako vtip, takže žiaden off-topic. :-)
Substance242 is offline   Reply With Quote
Old 17.11.2009   #4791
SilverFox
Member

 
Join Date: 12.8.2007
Posts: 313
Default

Jsem blbec
SilverFox is offline   Reply With Quote
Old 17.11.2009   #4792
Vitr
LFS Guru

 
Vitr's Avatar
 
Join Date: 15.4.2006
Location: P?erov
Posts: 1 507
Default

hehe klikal jsem jak o h?up a ono nic
__________________
...ano, dovedu. Dovedu si p?edstavit tém?? cokoliv, protože ješt? v?tší než lidská blbost je lidská hamižnost. Rozpíná se rychleji než vesmír a její síla se konstantn? rovná nekone?nu.
Vitr is offline   Reply With Quote
Old 18.11.2009   #4793
00Ja
Regular Member

 
00Ja's Avatar
 
Join Date: 29.7.2004
Location: Plzen, CZ
Posts: 867
Default

Prevzato z OC fora:
Navod na vymenu klinoveho remenu
http://www.youtube.com/watch?v=MKVRus3VzUU
__________________
S2 licence, Logitech DFP.
00Ja is offline   Reply With Quote
Old 18.11.2009   #4794
Chaos
Administrator

 
Chaos's Avatar
 
Join Date: 23.7.2004
Location: Ceska Rep.
Posts: 4 325
Default

http://www.youtube.com/watch?v=RXZ1Qg-k3Xc
__________________
Do you FEEL THE SPEED?! Navštivte nás na www.zt-racing.com! LFS World statistiky.
www.301.cz
Robert '[ZT] Chaos' Kotlaba
Chaos is offline   Reply With Quote
Old 18.11.2009   #4795
Woyta
LFS Guru

 
Woyta's Avatar
 
Join Date: 17.5.2005
Location: Ho?ice
Posts: 2 813
Default

JJ Intel ma peknou serii.
Rock star je lepsi.
http://www.youtube.com/watch?v=jqLPHrCQr2I
Nebo spolupracovnici
http://www.youtube.com/watch?v=B6nOlgNJfHo
__________________
Intel E7200 OC 3,8ghz a stoupá, DFI Blood Iron 2x 2GB OCZ Reaper 1066mhz, EVGA 8800GT 512mb, Hitachi T7K250 250gb, Seagate Barracuda 640gb, Creative Sound Blaster Audigy, Leadtek Winfast DTV2000H, Linksys WMP54G.EU, Logitech MX518, Logitech Driving Force PRO, Logitech VX Revolution, Ati Remote Wonder, Creative P5800, Creative Fatal1ty Gaming Headset
Vodni dilo: Laing DDC + XSPC Top, EK Supreme Acetal, EK 8800GZ FC, Alphacool Extreme II, Swiftech MCR320-QP, EK Multioption RES 250

Woyta is offline   Reply With Quote
Old 19.11.2009   #4796
Zdenek CZE
Senior Member

 
Zdenek CZE's Avatar
 
Join Date: 26.8.2008
Location: Plze?
Posts: 1 497
Default

Nevím jestli to pat?í do vtip?, ale musím se s vámi pod?lit o m?j nejlepší zážitek z Rallye Kralovice. Okolo jel Kalista s EVO V (mimochodem, moc p?kná), m?l stažené okno u auta, mával na diváky a volal Gigi Galli. Vedle m? stáli dva pánové (v?k okolo 50 let) a budeme jím ?íkat t?eba Franta a Karel.

Karel: Co to volal?
Franta: Gigi Galli
Karel: Hned až p?ijedeme dom?, tak se musím podívat do anglickýho slovníku, co to znamená.
Zdenek CZE is offline   Reply With Quote
Old 19.11.2009   #4797
Woyta
LFS Guru

 
Woyta's Avatar
 
Join Date: 17.5.2005
Location: Ho?ice
Posts: 2 813
Default

http://www.novinky.cz/auto/184668-sv...niho-auta.html
__________________
Intel E7200 OC 3,8ghz a stoupá, DFI Blood Iron 2x 2GB OCZ Reaper 1066mhz, EVGA 8800GT 512mb, Hitachi T7K250 250gb, Seagate Barracuda 640gb, Creative Sound Blaster Audigy, Leadtek Winfast DTV2000H, Linksys WMP54G.EU, Logitech MX518, Logitech Driving Force PRO, Logitech VX Revolution, Ati Remote Wonder, Creative P5800, Creative Fatal1ty Gaming Headset
Vodni dilo: Laing DDC + XSPC Top, EK Supreme Acetal, EK 8800GZ FC, Alphacool Extreme II, Swiftech MCR320-QP, EK Multioption RES 250

Woyta is offline   Reply With Quote
Old 20.11.2009   #4798
Luko
Member

 
Luko's Avatar
 
Join Date: 16.8.2008
Location: Žilina
Posts: 158
Default

prorider

Luko is offline   Reply With Quote
Old 20.11.2009   #4799
Klouczech
Senior Member

 
Klouczech's Avatar
 
Join Date: 4.4.2007
Location: Jihlava
Posts: 1 272
Default

Quote:
Originally Posted by Woyta View Post
Tak to je hodn? blbost.
http://www.youtube.com/watch?v=N8eOTGhTpDY
__________________
http://www.facebook.com/PetrDolezal.Klouczech

Petr.Doležal aka Klouczech.Inferno
Klouczech is offline   Reply With Quote
Old 20.11.2009   #4800
zipper
LFS Guru

 
zipper's Avatar
 
Join Date: 10.9.2005
Location: Brno
Posts: 1 601
Default

Quote:
Originally Posted by Klouczech View Post
Zlatý zvuky z LFS
__________________
Powerful Motorsport Team
Opera for better browsing
metal4ever, BLDC, last.fm
Core2Duo T7500 2,2GHz, 2GB RAM, ATI mobility radeon HD2600


zipper is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 19:33.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.