Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Závody > Buggyra Zero Mileage GTCUP

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 27.3.2013   #21
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default

Quote:
Originally Posted by JackCY View Post
Kv?li tomu že v replayi je celý setup to tam n?kdo nenahrává.
Jelikož setupy se hodí pro závody a je lepší když je tak konkurence nemá. A nahrání replaye na LFSW je defakto skoro stejné jako kdyby jsi ho nahrál na LFS fórum a sdílel ho jako soubor. N?co se dá vy?íst z LFSW což je docela hodn? v?cí. Komu to je málo a jezdí mezinárodní ligy apod. tak se ?asto n?jak záhadn? díky p?átel?m dostane k WR setup?m z LFSW nebo p?ímo k tomu jak je z LFSW dostat.

Je o tom i n?co na LFS fóru ale moc se o tom nemluví nebo? by Scawen musel op?t pracovat na LFS a více zabezpe?it setupy v replayích. I já ten setup našel v tom replayi, problém je že je zakódovaný/zašifrovaný a m? se to dešifrovat nechce.
Aha, tak to jsem netušil, na druhou stranu WR setup tam je vždy, takže pro? tam nedát pomalejší kolo, že? Jedin?, že by byli borcí, co dávaj pod WR a nedaj to tam..ale to nutkání mít WR..no nevim no.
__________________
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 29.3.2013   #22
Belda_CZ
Member

 
Belda_CZ's Avatar
 
Join Date: 24.5.2012
Location: Pilsen
Posts: 415
Default jízda zdarma v Race Clubu

Nabízím možnost bezplatn? otestovat naše stroje v Race-Clubu!

Zasdílejte nám akci na našem fb (Race-Club Plze?), link:

http://www.facebook.com/#!/pages/Race-Club-Plze%C5%88/298408430275041?fref=ts,

zašlete do 31.3. rezerva?ní mail s p?edm?tem "zkušební jízda + fb jméno" a p?ij?te si zazávodit.
__________________

Last edited by Belda_CZ; 29.3.2013 at 21:22.
Belda_CZ is offline   Reply With Quote
Old 29.3.2013   #23
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Quote:
Originally Posted by Belda_CZ View Post
Nabízím možnost bezplatn? otestovat naše stroje v Race-Clubu!

Zasdílejte nám akci na našem fb (Race-Club Plze?), link:

http://www.facebook.com/#!/pages/Race-Club-Plze%C5%88/298408430275041?fref=ts.

T?ším se na Vás!
Jack doporu?uje

Po technické stránce je to velice dob?e ud?lané. Vylepšovat je samoz?ejm? vždy co ale i tak je to bezkonkure?ní a byl jsem velmi spokojen, což není zase tak lehké u m?.
Triple-view
seda?ky
volant a pedály
zvuk moc p?kný, sluchátka nevím, jsem zvyklý na jiná a navíc jsem m?l št?stí že se zrovna vybili, jsou bezdrátová.
vlastní p?ístrojový panel atd.
ru?ní brzda i když nevím jestli je jen na spína? nebo má také sníma? síly

Výborné seda?ky, opravdu se vám nebude chtít vstávat a Belda vás bude "nutit" vyzkoušet tuto a ješt? tamto

Nejlepší je vzít si setup ?i další nastavení už p?edem, ale tak je to s hernami vždy. Samoz?ejm? já jsem p?išel zkoušet, p?edem jsem nic nem?l a tak tam v?tšina lidí asi p?ijde.

Vyjma individuálních zm?n jako nastavení hry (audio/video) a vlastností není nutno se o nic starat. Prost? co kdo má rád a vyhovuje mu. I když Belda to má už n?jak vylazené a bez ukládacích nastavení to asi bude p?kná otrava to vracet zpátky když tam n?kdo n?co pom?ní. Což je nevýhoda asi v?tšiny simulátor? že nejdou p?epnout do komer?ního režimu kde by se dalo ovládání n?kterých nastavení vypnout.

LFS jsem zkoušel jako první, ale nezajel jsem snad ani jedno ostré kolo. Spíše jsem si zvykal a až po zm?n? úhlu pohledu na defaultní m? to p?estalo mást. Ne že bych se to?il v hodinách, to ne, ale trefovat apexy a odhadovat vzdálenost byl prvotn? problém.

rFactor byl asi nejlepší co se tý?e zážitku z jízdy. Fyzikáln? je to ale stále takové klouzavé p?i porovnání s LFS. Ale jinak se mi tam jezdilo velice p?kn?, lehké drifty jdou tak n?jak sami a když se ?lov?k hlídá tak se to nep?etá?í tolik, ale to je vlivem defaulního nastavení brzd v setupu u auta co jsem jel.

RBR, nedojel jsem snad ani jednu erzetu, zkoušel jsem co tam bylo a nem?nil, prost? abych vyzkoušel a už to na m? bylo moc, muset ?adit pákou a ?ídit jednou rukou s FF no žádná sranda. Zlatá pádla
RBR bohužel asi nejde p?enastavit pro zm?nu chování startu. Mít automatickou spojku a startovat p?es brzdu. Nebo mít možnost startovat se za?azenou rychlostí když ?lov?k stojí na spojce. To je popletenost RBR když má daný typ auta a k tomu 3 pedály. To startování auta v neutrálu bych pochopil ale poté nechápu ten start p?es spojku a naopak.


Race-club mi p?ijde jako dobré místo na srazy

Na marketingu to chce ur?it? zapracovat a více se zviditelnit. Pro r?zné cílové skupiny. Pro lidi co mají doma simy a volant to asi není zase takové lákadlo ?i p?ínos. Pro mén? zkušenou ve?ejnost je to zase n?co jako motokáry. Co je pro n? d?ležité je asi zábava a požitek z jízdy. Tam bych ?ekl že rFactor bude asi nejleh?í a dá se také snadno zapnout pomocníky když to n?komu moc nejde.

LFS a RBR spíš pro lidi co už je znají a umí v nich jezdit.
Znalost tratí je také velká výhoda. I když já na Nordschleife také sekal trávu a ni?il svodidla ob?as Ale tak po 3 kolech (24min!!! ... njn ?as letí a letí rychle) už jsem si jí zopakoval.

Osobn?:
úhly/pohled a zvuk bych si musel doštelovat
FF bych si asi ubral, jsem spíš zvyklý na leh?í volant s posilova?em ?ízení
triple view bylo dob?e ud?láno a vykompenzováno, odstran?ny okraje monitor?, pro m? ale nebyli n?jakým p?ínosem nebo? nejsou pro rozhlížení skoro v?bec a jsou spíše pro pocit vno?ení, což tunel pohledem p?i závod?ní ty krajní monitory stejn? nevnímám. Ale pro pocit z jízdy ur?it? pomohou o tom žádná.
rFactor, RBR, nebo další hry které tam jsou, asi jsem ani nevyzkoušel vše, jsou nastavené/upgradované trat?mi a auty atd. což je veliká výhoda nebo? toto je ot?esná otrava ob?as d?lat a shán?t doma
V LFS není co m?nit tak tam je to beze zm?n.

Velice spokojen, až budu mít cestu kolem op?t se stavím si zajezdit.

Snad se tam nezadrhnu tak dlouho, nebo? te? jsem "bez jídla", nestihl jsem nakoupit. A p?íšt? bych byl asi bez jídla nebo? bych tam všechny peníze nechal za ježd?ní

Jinak Plze?ák? LFSák? je docela dost Belda, s tebou a Ježkem to m?že být 8 nebo více. Na srazu co jsem byl tak nás bylo alespo? 5 a to jsme nedorazili ani všichni.

Rada: nejezd?te Nordschleife nebo tam budete hodinu a více.

Díky Belda
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 30.3.2013   #24
HonzaNB
Member

 
HonzaNB's Avatar
 
Join Date: 19.12.2009
Location: Nový Bor
Posts: 473
Default

Quote:
Originally Posted by JackCY View Post
Vyjma individuálních zm?n jako nastavení hry (audio/video) a vlastností není nutno se o nic starat. Prost? co kdo má rád a vyhovuje mu. I když Belda to má už n?jak vylazené a bez ukládacích nastavení to asi bude p?kná otrava to vracet zpátky když tam n?kdo n?co pom?ní. Což je nevýhoda asi v?tšiny simulátor? že nejdou p?epnout do komer?ního režimu kde by se dalo ovládání n?kterých nastavení vypnout.
?ekl bych, že valná v?tšina program? má tato nastavení uložena v r?zných cfg a ini souborech. Sta?í mít zálohu t?chto soubor? a v p?ípad? pot?eby je obnovit. Nap?. LFS si je ukládá p?ímo ve svém adresá?i, nKpro a Asseto je má v Dokuments and setting pod jménem uživatele.
HonzaNB is offline   Reply With Quote
Old 30.3.2013   #25
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Quote:
Originally Posted by HonzaNB View Post
?ekl bych, že valná v?tšina program? má tato nastavení uložena v r?zných cfg a ini souborech. Sta?í mít zálohu t?chto soubor? a v p?ípad? pot?eby je obnovit. Nap?. LFS si je ukládá p?ímo ve svém adresá?i, nKpro a Asseto je má v Dokuments and setting pod jménem uživatele.
Což nejde nebo? bys musel mít stejný hardware protože nastavení alespo? v LFS jsou všechna v jednom plus nastavení jezdce jsou zase jinde.

I když Belda ?íkal že jsem byl unikát haha, že jinak jim to tam lidi moc nem?ní, resp. úhly apod. jim nevadí.

Zkoušel jsem v?era LFS na tom svém pidi monitoru s r?znými úhly 73° co má Belda, 90 co používám já a snad 120 nebo víc. P?i v?tších lépe vidím že mi jde auto do smyku a mám lepší rozhled, lépe se mi odhadují vzdálenosti tedy až do té doby než je to moc malé (120 na 1 monitoru malém je moc). P?i menším si p?ipadám jak když jedu s optickým zoomem na brýlích, h??ese mi odhadují vzdálenosti a brzdné body, asi tak jako s tím moc velkým na malém monitoru.

N?které nové hry (ak?ní st?íle?ky) zm?nšovali úhel pohledu ze standardních 90 na manší, t?eba 80 nebo snad i 70 a je to tam hodn? poznat žže ?lov?k nic nevidí.

Na tom triple monitoru stejn? spíše vidím pouze to co mám na tom p?ed sebou a ty krajní nevnímá, tím pádem menší úhel na prost?edním mi ubírá efektivní výhled.

P?i nastavení 90° jsem se jenom posunul ve výchozí pozici dop?edu. Belda má tu pozici hodn? p?enastavenou pro t?ch 73°, vypadá dob?e, je to zvyk.

Co se tý?e audia ur?it? se hodí si donastavit si zvuky motoru, efekty, p?ípadn? kopilota apod. To jsem d?lal až v RBR kde jsem toho moc neslyšel. Moje nastavení ale zase mohou nebo nemusí být více ?i mén? reálná. To? vždy t?žké porovnat bez záznamu pro p?ímé porovnání s realitou.
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 30.3.2013   #26
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Quote:
Originally Posted by JackCY View Post
Kdo chce p?ij?te 31.3. v 19:00 na ALTP server, m?žeme dát zkušební trénink závody.
Pro m? platí, m?žu poslat sety co tu kde najdu u sebe, budu si ladit svojí verzi zítra když tam tedy bude s kým jezdit.
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 30.3.2013   #27
HonzaNB
Member

 
HonzaNB's Avatar
 
Join Date: 19.12.2009
Location: Nový Bor
Posts: 473
Default

Budu tam - nekde vzadu
HonzaNB is offline   Reply With Quote
Old 30.3.2013   #28
JÁRA
Newbie

 
JÁRA's Avatar
 
Join Date: 9.3.2012
Location: Brno / Vsetín
Posts: 57
Default

Já se asi taky stavím
__________________
Jaroslav Martinec
S2 Licence - od 29. 1. 2013
Logitech G27 - od 8. 2. 2013
JÁRA is offline   Reply With Quote
Old 30.3.2013   #29
Lala
Regular Member

 
Lala's Avatar
 
Join Date: 20.3.2005
Location: Plze?
Posts: 654
Default

Zitra vecer taky potrenuju
__________________
Cin ostatnim to, co si prejes, aby cinili oni tobe.
Lala is offline   Reply With Quote
Old 30.3.2013   #30
Puma ///
Member

 
Puma ///'s Avatar
 
Join Date: 15.1.2013
Location: Slovakia
Posts: 403
Default

Neslubujem, ale je mozne ze sa objavim
Puma /// is offline   Reply With Quote
Old 30.3.2013   #31
KLIMA Zdenek
Newbie

 
KLIMA Zdenek's Avatar
 
Join Date: 13.2.2010
Location: Smržov
Posts: 59
Default

rád bych se taky dostavil a svezl
KLIMA Zdenek is offline   Reply With Quote
Old 31.3.2013   #32
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
DefaultHurá
---

PB pod 15, 14.8x a 14.7x. Setup kart z AS7R zmixovaný s mým z KY31. Koukám že na AS7 má jiný hmm, budu muset možná zkusit. P?evody mám vlastní zrychlené KY31 ty z WR set? na LFSW mi nesedí, nepoužívají skoro 6ku.

Takže kdo chce rozumný podvozek, Kart36 na LFSW pro AS7R. A zbytek nastavit podle KY31 a podle vlastní preference.

Hodn? zatá?ek ale jezdím lehkým driftem a zejména vracák.
Gumy vydrží/nevydrží, kdo ví.
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP

Last edited by JackCY; 31.3.2013 at 21:14.
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 2.4.2013   #33
bavorak
LFS Guru

 
bavorak's Avatar
 
Join Date: 31.5.2008
Location: Žilina, SVK/Praha, CZE
Posts: 1 712
Default

Vracak je najrychlejsie jazdit uplne cisto...teda ten co sa jazdi na jednotku...tie dva vracaky predtym je lepsie driftom no to aj tak nie je realne v zavode
bavorak is offline   Reply With Quote
Old 2.4.2013   #34
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Quote:
Originally Posted by bavorak View Post
Vracak je najrychlejsie jazdit uplne cisto...teda ten co sa jazdi na jednotku...tie dva vracaky predtym je lepsie driftom no to aj tak nie je realne v zavode
Jezdím ho na jedna i když dost lidí asi ješt? ne jak jsem koukal n?kdy.
Zatím mi to na sprint vycházelo a pak mi p?išlo že už to chladne.
?ist? je samoz?ejm? nejrychlejší, když ti to tam zato?í.
O víkendu to n?jak poladím. Samotného m? tam jezdit nebaví.
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 2.4.2013   #35
Tomas Ag CZ
Regular Member

 
Tomas Ag CZ's Avatar
 
Join Date: 8.3.2008
Location: St?íbro CZ
Posts: 567
Default

Quote:
Originally Posted by JackCY View Post
Jezdím ho na jedna i když dost lidí asi ješt? ne jak jsem koukal n?kdy.
Zatím mi to na sprint vycházelo a pak mi p?išlo že už to chladne.
?ist? je samoz?ejm? nejrychlejší, když ti to tam zato?í.
O víkendu to n?jak poladím. Samotného m? tam jezdit nebaví.
Rad?ji sem ho? set :-)
__________________
Asphalt guys
asphaltguys@asphaltguys.cz
S2 licence od 03.2009
Asphalt guys facebook
Volant:Logitech G27
PC:Zákl. Deska MSI ZH77A-G43,CPU Intel Core i5-3470K 3.4 GHz,16 GB DDR3 Ram,Graf. karta MSI GeForce GTX 560Ti Twin Frozer II OC 1 GB DDR5 Ram 256 bit,zvuk. karta ext. Nativ Instrument Komplet Audio 6,monitor BenQ G2220 22" Full HD,systém Win 7 professional 64 bit
Tomas Ag CZ is offline   Reply With Quote
Old 2.4.2013   #36
Lala
Regular Member

 
Lala's Avatar
 
Join Date: 20.3.2005
Location: Plze?
Posts: 654
Default

Tak ja to sundal na 2:15 rovnych (hotlap) a jsou tam teoreticky jeste necely ctyri desetiny. Je to s NIKIho setem na AS7 a pneu vydrzi dve ostry kola. Na Ghostove setu z KY31 se tomu casu dokazu priblizit, ale mnohem hur.
Vidim to tak, ze do kvaldy vemu NIKIho set a oba zavody odjedu na Ghostove, protoze ten s o neco malo horsima casama vydrzi vsechno.
__________________
Cin ostatnim to, co si prejes, aby cinili oni tobe.
Lala is offline   Reply With Quote
Old 3.4.2013   #37
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Quote:
Originally Posted by Tomas Ag CZ View Post
Rad?ji sem ho? set :-)
Na LFSW jsem dal replay na mém posledním setu, m?žeš si tam opsat co je pot?eba
M?j p?edchozí replay 2:16.570 byl na default hardtrack setupu tam by jsi toho moc užite?ného neopsal
Je to hotlap tedy, ale v závod? jsem jezdil ve sprintu nejrychleji 14.760 zatím, na sprint/endu nastavení. Set to špatný není ale much tam je dost. Jezdit se na AS7 dá na všem co drží ale nejspíš budu ten podvozek ješt? m?nit aby to více zatá?elo v n?kterých ?ástech zatá?ky.
Na setu zase tolik nezáleží, spíš co je každý schopen u?ídit.
Podvozek to chce to?iv?jší zde a p?evody to je vysloven? podle gusta. N?kdo jezdí na 5 p?evod? n?kdo jezdí na 6. Vysloven? musí se zde držet vysoká rychlost do zatá?ek jinak se hodn? ztrácí, plynule a rychle ve všech pasážích je nejlepší. Ale to spíš ví bavorák jak na Aston, m? Aston moc nejde a na brzdách ztrácím. Kyoto mám mnohem rad?ji.

2 šikany v posledním splitu se zkracují co nejvíce v první zatá?ce a defakto so prolétávají a jde se na plyn op?t co nejd?íve. Do druhé (Faux Rouge) se nebrzdí, musí se brzy zato?it a projet skoro rovn? i když m? to vychází spíše na létací lehký drift, po dopadu šlapu plný plyn nebo? auto získá v tom dolíku neskute?ný grip díky p?ítlaku. Zatím když mi to vyjde tak v posledním splitu p?ekonám bavoráka. Jinde se ale nechytam ani na Lalu, musim to ješt? dopilovat.

Quote:
Originally Posted by Lala View Post
Tak ja to sundal na 2:15 rovnych (hotlap) a jsou tam teoreticky jeste necely ctyri desetiny. Je to s NIKIho setem na AS7 a pneu vydrzi dve ostry kola. Na Ghostove setu z KY31 se tomu casu dokazu priblizit, ale mnohem hur.
Vidim to tak, ze do kvaldy vemu NIKIho set a oba zavody odjedu na Ghostove, protoze ten s o neco malo horsima casama vydrzi vsechno.
Hotlap jezdím na 1 kolo s p?edeh?átými pneumatikami. Rezerva tam je dost velká ale špatn? se to skládá projet to všechno najednou ?ist? a rychle.
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 6.4.2013   #38
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Dnes na ve?er 18-20h máme zatím v plánu n?co potrénovat a já poladit setup a nau?it se tra?, kdo chce p?ij?te, budeme rádi když bude s kým soupe?it
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP
JackCY is offline   Reply With Quote
Old 7.4.2013   #39
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 446
Default

Poslal jsem mail s heslem, op?t pište, kdyby jste ho nedostali.
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline   Reply With Quote
Old 7.4.2013   #40
JackCY
Regular Member

 
JackCY's Avatar
 
Join Date: 25.4.2007
Posts: 552
Default

Po?así/vítr?

Nebo jsou všechny závody za bezv?t?í? Zatím to tak vyšlo.
__________________
mpwr.JackCY LFSStats v2.1 WIP
JackCY is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 14:12.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.