Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Závody > Další závody a ligy

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 7.5.2011   #41
Zdenek CZE
Senior Member

 
Zdenek CZE's Avatar
 
Join Date: 26.8.2008
Location: Plze?
Posts: 1 497
Default

Q:V prvních 15 minutách jsem testoval nastavení do závodu a na ostrý kvalifika?ní kolo jsem si nechal posledních 5 minut, se 3. místem a PB jsem byl spokojený. Do svého nejrychlejšího kola jsem najel 0,2 vte?iny p?ed koncem kvalifikace, jen pro zajímavost.

Race: S úvodem závodu jsem byl spokojený, ale po kolizi se Spykerem jsem musel p?enastavit brzdy, aby se mi neblokovalo levé p?ední kolo, bohužel to vedlo k tomu, že v?z na brzdách plaval. To vedlo až k nehod? v poslední zatá?ce pár kol p?ed cílem, která m? odsoudila na poslední místo.
Zdenek CZE is offline   Reply With Quote
Old 7.5.2011   #42
Fast Jarda
Senior Member

 
Fast Jarda's Avatar
 
Join Date: 18.12.2008
Location: Horoušánky u Prahy
Posts: 1 225
Default

Jak se tento cup vrátí na Aston, tak to nikdy nedopadne dob?e.

Q: Ale tak dalo se, pole to bohužel nebylo o 0,06s.

Race: Zase, zase, zase.... Chyba na za?átku z kategorie naprosto zbyte?ných, ale d?lám pokroky, ud?lal jsem jí až ve druhém kole, narozdíl od odstatních Astonských závod? . Zkoušel jsem d?lat co se dalo, ale p?icházely další drobné chybi?ky a celou dobu závodu jsem se pral s rozložením brzd. Po?ád to bylo n?jaký divný.... nakonec z polsedního místa po vejletu mimo jsem se dostal jen na t?etí pozici a op?t zklamání.

Last edited by Fast Jarda; 7.5.2011 at 22:13.
Fast Jarda is offline   Reply With Quote
Old 7.5.2011   #43
HBVLibr
Newbie

 
HBVLibr's Avatar
 
Join Date: 15.2.2011
Location: Frýdek-Místek,Czech
Posts: 42
Default

Prokletý aston,i tak by se to dalo nazvat .P?ed závodem jsme si s APRJ.Dohnalíkem slíbili,že se potkáme v ka?írku V T1.Nevyšlo to ve stejný ?as,ale oba jsme to zvládli dostat se tam.První velké zaváhání v 6 kole a náraz do pneu v poslední šikan? a poškození auta.V 10 p?íliš velké najetí na obrubník v nájezdu do T1 a výlet do ka?írku m? odsunul asi o p?l kola za všechny jezdce.Cht?l sem dojet za každou cenu i když budu poslední.Nakonec druhý PIT APR Zdenka mi pomohl k 7 p?edposlednímu místu.Awiho sem sice pomalu stahoval každé kolo,ale pot?eboval bych minimáln? 5 kol navíc.Je vid?t,ža na FZR ješt? nemám a hodn? chleba ješt? budu muset pojíst,abych s ním dokázal podávat vyrovnané výkony .Nicmén? auto se mi poda?ilo naladit luxusn? a co s tím setem p?edvád?l HBV RX33....UFO no....Být navíc APR Flame,tak v??ím,že by tam t?ch UFOun? bylo ješt? více .
HBVLibr is offline   Reply With Quote
Old 8.5.2011   #44
Awaj12
Newbie

 
Join Date: 23.6.2010
Posts: 66
Default

No já sem t? sledoval Libr aspo? trochu vzrušení když sem vid?l jak to ukusuješ ale nakonec pohodi?ka doklouzal sem se do cíle a jeden bodík taky dobrý
Awaj12 is offline   Reply With Quote
Old 14.5.2011   #45
HBVLibr
Newbie

 
HBVLibr's Avatar
 
Join Date: 15.2.2011
Location: Frýdek-Místek,Czech
Posts: 42
Default Úpravený layout pro poslední race KY3

Ahojte,u posledního závodu bude mírn? upravený layout trati v n?kolika pasážích.Je to kv?li sporným moment?m,kdy spousta jezdc? kráti zatá?ky více než je povoleno.Vše je upraveno pneumatikama tak,že tyto pasáže se dají krátit,ale ?ást vozu bude neustále v kontaktu s cestou.POkusím se sem nahrát tento layout,a? si ho m?žete prohlédnout.P?ípadne otázky a další nám?ty jsou vítány .
Attached Files
File Type: lyt KY3_s pneu.lyt‎ (420 Bytes, 5 views)
HBVLibr is offline   Reply With Quote
Old 14.5.2011   #46
Fast Jarda
Senior Member

 
Fast Jarda's Avatar
 
Join Date: 18.12.2008
Location: Horoušánky u Prahy
Posts: 1 225
Default

Pneu jsou umíst?ny tam, kde se to absolutn? nedá zkrátit - resp dá, ale kdo je trochu chytrý, tak ví, že mu to absolutn? nic nep?inese a maximáln? se tak p?idali zbyte?né objekty na tra?, které žerou FPS a v p?ípad? necht?ného výjezdu mimo tra? (Hlavn? v T1) m?že doty?ný na n?koho tu gumu hodit a zkazit mu tak závod. V úvahu na KY3 v dnešní dob? LFS p?ipadá jedin? boothy chicane (Ano, opravdu jí žeru ), nebo žádný layout
Fast Jarda is offline   Reply With Quote
Old 14.5.2011   #47
Flame
Senior Member

 
Flame's Avatar
 
Join Date: 16.11.2007
Posts: 1 140
Default

Já docela souhlasím s Jadou. N?který objekty mi tam p?ijdou dost zbyte?ný - nap?. dv? bariéry v míst? výjezdu s oválu akorát uškodí jezdc?m, kte?í se omylem dostanou do smyku a pojedou rovn?.
__________________
Flame
Flame is offline   Reply With Quote
Old 14.5.2011   #48
HBVLibr
Newbie

 
HBVLibr's Avatar
 
Join Date: 15.2.2011
Location: Frýdek-Místek,Czech
Posts: 42
Default

Ty pneu sem cpal tam,kde sem p?esn? vid?l,jak to n?kte?í vyložen? se?ou trávou,v T1 jsou tam opravdu zbyte?n? ,ty zmiznou,V T2 si to lidí sekali taky rovn? .Co se tý?e ale výjezdu z oválu,tak p?esn? tam to lidí jeli rovn? p?es ka?írek,chápu že v závod? si to asi nikdo nedovolí....Proto jsem to tu hodil,a? to doladímé na závod a p?edejdeme zbyte?ným spor?m stylu-ten už jel zkrátkou atd .Proto díky za tipy
HBVLibr is offline   Reply With Quote
Old 14.5.2011   #49
HBVLibr
Newbie

 
HBVLibr's Avatar
 
Join Date: 15.2.2011
Location: Frýdek-Místek,Czech
Posts: 42
Default

Jediné co m? ješt? napadá místo t?ch pneu na výjezdu z oválu,tam šupnout tra?ového komisa?e,který by hlídal úmlslné najížd?ní do této zóny.Nemám s ním ale zkušenosti,takže to budu muset odzkoušet.Zabránilo by se nahození pneu od hrá?e v barié?e na tra? a h?íšník by si dal po varování pozor.Pokud s tím máte n?kdo zkušenost,tak to rád uvítám :-) .
HBVLibr is offline   Reply With Quote
Old 14.5.2011   #50
Flame
Senior Member

 
Flame's Avatar
 
Join Date: 16.11.2007
Posts: 1 140
Default

Já m?l na mysli ty pevný bariéry co jsou na asfaltu jakoby na rovince oválu...

A mimochodem, komisa? je taky na nic, n?kdo to tam neúmysln? pošle a bude vy?azenej, taky to takhle nep?jde.
__________________
Flame
Flame is offline   Reply With Quote
Old 14.5.2011   #51
Zdenek CZE
Senior Member

 
Zdenek CZE's Avatar
 
Join Date: 26.8.2008
Location: Plze?
Posts: 1 497
Default

Tak jsem si projel tra? a tady jsou mé post?ehy:

V T1 bych pneumatiky nedával, proti krácení trati na sjezdu z oválu bych použil Boothy Chicane, která by zárove? p?idala jedno místo na p?edjížd?ní.
Zdenek CZE is offline   Reply With Quote
Old 15.5.2011   #52
HBVLibr
Newbie

 
HBVLibr's Avatar
 
Join Date: 15.2.2011
Location: Frýdek-Místek,Czech
Posts: 42
Default

Quote:
Originally Posted by Flame View Post
Já m?l na mysli ty pevný bariéry co jsou na asfaltu jakoby na rovince oválu...

A mimochodem, komisa? je taky na nic, n?kdo to tam neúmysln? pošle a bude vy?azenej, taky to takhle nep?jde.
Jsem po?ád nev?d?l které bariery myslíš ,už vím,nejsou tam.Co se toho tra?ového tý?e,nybyl by špatny,kdyby se u n?j dalo nastavit zp?sob trestu (nebo to jde,ale já to tam nenašel).Nejd?íve napomenutí,pak trest t?eba 10s a po opakovaném p?oh?ešku vyšší trest nebo projetí uli?kou.
HBVLibr is offline   Reply With Quote
Old 15.5.2011   #53
HBVLibr
Newbie

 
HBVLibr's Avatar
 
Join Date: 15.2.2011
Location: Frýdek-Místek,Czech
Posts: 42
Default

Finální layout bych vid?l takhle.Dv? pneu barierý.První v T2 a druhá ve výjezdu z oválu.Takhle se mi to jeví jako nejlepší ?ešení.
Attached Files
File Type: lyt KY3_s pneu.lyt‎ (300 Bytes, 3 views)
HBVLibr is offline   Reply With Quote
Old 15.5.2011   #54
Fast Jarda
Senior Member

 
Fast Jarda's Avatar
 
Join Date: 18.12.2008
Location: Horoušánky u Prahy
Posts: 1 225
Default

Nem?žu si pomoct, ale po?ád nechápu smysl pneumatik v T2.... Až mi n?kdo dokáže, že mi to ?asov? p?inese n?jakou výhodu, resp. pokud na m? žádná pneu nep?istane, a neodrovná m?, tak OK.

Sjezd z oválu - Nem?žu si pomoct, ale nic jinýho než boothy chicane tam nepat?í , nebo to zase dát pry?, kdo ví, co by na mn? nep?istálo.....
Fast Jarda is offline   Reply With Quote
Old 15.5.2011   #55
HBVLibr
Newbie

 
HBVLibr's Avatar
 
Join Date: 15.2.2011
Location: Frýdek-Místek,Czech
Posts: 42
Default

Quote:
Originally Posted by Fast Jarda View Post
Nem?žu si pomoct, ale po?ád nechápu smysl pneumatik v T2.... Až mi n?kdo dokáže, že mi to ?asov? p?inese n?jakou výhodu, resp. pokud na m? žádná pneu nep?istane, a neodrovná m?, tak OK.

Sjezd z oválu - Nem?žu si pomoct, ale nic jinýho než boothy chicane tam nepat?í , nebo to zase dát pry?, kdo ví, co by na mn? nep?istálo.....
Nechápu co na tom nem?žeš pochopit.Napoj se n?kde na server a chvilku se dívej jak T2 a výjezd z oválu jezdí jezdci s FXR .POchopíš okamžit?!!!Kdybych to nevid?l kolik se tím dá získat s |FXR hlavn? u T2 tak bych to tam necpal.Budeš se s tím muset smí?it,že to tam bude.Pá? v??ím,že kdyby to tam nebylo,tak budou chodit stížnosti na prošet?ení zkrácení trati.A tomu chci p?edejít.
HBVLibr is offline   Reply With Quote
Old 16.5.2011   #56
HBVLibr
Newbie

 
HBVLibr's Avatar
 
Join Date: 15.2.2011
Location: Frýdek-Místek,Czech
Posts: 42
Default

Quote:
Originally Posted by HBVLibr View Post
Nechápu co na tom nem?žeš pochopit.Napoj se n?kde na server a chvilku se dívej jak T2 a výjezd z oválu jezdí jezdci s FXR .POchopíš okamžit?!!!Kdybych to nevid?l kolik se tím dá získat s |FXR hlavn? u T2 tak bych to tam necpal.Budeš se s tím muset smí?it,že to tam bude.Pá? v??ím,že kdyby to tam nebylo,tak budou chodit stížnosti na prošet?ení zkrácení trati.A tomu chci p?edejít.
Napsal jsem to blb? s tím nepochopením.Pravd?podobn? jsi to nikde nevid?l.Já osobn? jsem to zažil ,kdy si to jezdci v T2 neskute?n? zkracovali p?es trávu s FXR a získávali tak k dobru dobré 2 až 3 desetiny.Pravd?podobn? jsi to nezažil.S FZR to tak ?íznout nejde.Tak samo si to ?ezali na tom výjezdu.Proto tam budou ty bariéry,aby se p?edešlo sporným moment?m.Ta šance,že když do toho n?kdo vletí a pošle pneu na cestu tu je.V??ím, že jakmile to tam bude,tak se tomu budou všichni vyhýbat.
HBVLibr is offline   Reply With Quote
Old 21.5.2011   #57
Fast Jarda
Senior Member

 
Fast Jarda's Avatar
 
Join Date: 18.12.2008
Location: Horoušánky u Prahy
Posts: 1 225
Default

Q: Jen jedno zkažené ostré kolo, které sta?ilo na druhé místo.

Race: Bylo to rozjeté skv?le... auto šlapalo jak m?lo, ovšem s ubývajícím palivem jsem musel p?idávat nedotá?ivost, ale vždy jsem to správn? nevychytal. Gumy se ke konci závodu hodn? sjely a s tím už ani stabilizátory nic neud?lali. Ale na Zde?ka jsem m?l ztrátu malou, takže to bylo rozjeté na výhru. Ovšem ke konci výlet mimo tra? za šikanou. Zrovna v tom nejblb?jším míst? jsem byl pomalej a Francer m? nemohl p?edjet - Pardón. Laboroval jsem s nedotá?ivostí co to dalo, ale moc už to nepomáhalo.... Potom v posledním kole m? ublokoval FranceRX33.cz až do zdi, potom do slavných gum a bylo z toho 4. msíto.

Achjo... celkov? 3. místo, pokud správn? po?ítám.... zklamání tu ur?it? je, nebejt mnoha zbyte?ných chyb, mohl jsem celkov? i vyhrát...., ale tak to už jsou závody...

Díky za cup, bylo to p?kný

Tak, te? už GTR fakt nechci už ani vid?t, bylo toho až až....
Fast Jarda is offline   Reply With Quote
Old 21.5.2011   #58
Bad(cz)
Newbie

 
Bad(cz)'s Avatar
 
Join Date: 11.11.2007
Posts: 16
Default

Q: Zajel jsem jen jedno ryclé kolo a to ješt? na R3 a bylo stoho první místo

R: Jak se zdálo tak náš týmový mechanik Libor naladil supr set. A já ujížd?l neskute?n? svým soupe??m prakticky na m? nikdo nem?l. Bohužel v devátem kole jsem si kontroloval stav benzínu a chvilka nepozornosti m? odsoudila do zdi. Moje chyba ale jinak supr závod. P?íšt? si zavolám do boxu a? mi ?eknou kolik mám benalu než abych to kontroloval sám. A nebo to budu kontrolovat na rovnince Potom jsem to zabalil pot?eboval jsem 10 bodu. Ty jsem bohužel nezískal. Snad p?íšt?.
Bad(cz) is offline   Reply With Quote
Old 21.5.2011   #59
HBVLibr
Newbie

 
HBVLibr's Avatar
 
Join Date: 15.2.2011
Location: Frýdek-Místek,Czech
Posts: 42
Default

Tak CUP máme zas sebou a v hlav? se mi už honí další.LX6 nebo s XFR/UFR ve m?st? ,pop?ípad? i UF1 .V pr?b?uh CUPu jsem nabral spoustu zkušeností a pasoval sem se na 1.místo co se stresu tý?e .Tréningy v poho a jakmile se jelo na ostro,ruce a nohy jako z olova .Viz dnešní závod.Tolikrát venku jsem snad ješt? nikdy nebyl.V podstat? jsem splnil funkci safety CARU na chvostu startovního pole .
Po?adí v cíli :1.APR Zden?k
2.HBV France RX33
3.Spyker SVK
Gratuluji vít?z?m!!!

A t?ším se na další závody.Hodn? zdaru v LFS .Fast Jarda :K tomu soubojí v 17 kole ,sledoval jsem to ze záznamu z n?kolika pohled? a blokování tam nebylo nikde.Michal byl u zdi a nem?l ani kam uhnout, jel svoji závodni stopu a jako vedoucí jezdec m?l právo volit si stopu .Ty jsi byl navíc po?ád za ním v záv?su.Následoval jemný š?uchanec,který by v p?ípad? kolize vás obou (našt?stí se tak nestalo)byl velmi diskutabilní .
HBVLibr is offline   Reply With Quote
Old 21.5.2011   #60
Bad(cz)
Newbie

 
Bad(cz)'s Avatar
 
Join Date: 11.11.2007
Posts: 16
Default

Cht?l bych také n?co dodat k té kolizi. Myslím si že jednozna?n? tam bylo dost místa aby jsi mohl p?edjet ale necht?lo se ti jednozna?n? na tu pravou stranu. No a potom jsi sám špatn? najel do té šikany. Co dodat musíš uznat že Michal t? tam n?jak neblokoval.
Bad(cz) is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 13:23.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.