Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Závody > LX Cup 2013

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
Old 29.1.2013   #1
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 443
Default LX Cup 2013 - Info

Lidé, ?t?te! Neznalost neomlouvá!

Propozice (obsahuje nejd?ležit?jší info k lize)
Všeobecná pravidla závodu
Pr?b?h ve?era

P?ihlášky posílejte na mail nsudo(a)seznam.cz
P?íklad
Jméno: Zden?k Cagaš
Tým: I Know What I'm Doing
?íslo: 28
LFSW Nick: Kid222
Do p?edm?tu uvád?jte: LX Cup 2013

SEZNAM P?IHLÁŠENÝCH

Co se týká ?ísel, platí pravidlo "kdo d?ív p?ijde". Thread s ?ísly tentokrát nebude brán v potaz.

Menší zm?na bude i co se týká protest?. Nebudou se posílat na e-mail, ale po každém závod? bude založen thread, do kterého se budou protesty podávat. Tento thread nebude ur?en k diskusi.
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank

Last edited by Kid222; 2.2.2013 at 16:45.
Kid222 is offline  
Old 29.1.2013   #2
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 443
Default

V p?íloze najdete layouty pro open config trat?.
Attached Files
File Type: lyt AS2X_A22.lyt‎ (1.0 KB, 66 views)
File Type: lyt FE2X_F25.lyt‎ (844 Bytes, 49 views)
File Type: lyt KY3X_K31.lyt‎ (988 Bytes, 50 views)
File Type: lyt BL1X_LXrally.lyt‎ (204 Bytes, 22 views)
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank

Last edited by Kid222; 27.2.2013 at 16:14. Reason: úprava layoutu
Kid222 is offline  
Old 11.2.2013   #3
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 443
Default

Formát jmen: 99 J.P?íjmení (údaje zadané v p?ihlášce) - bílá barva

Admin závodu má jméno ve stejném formátu, ?ervenou barvou.

Dále prosím týmy Asphalt Guys a mpower o rozd?lení do podtým? po dvou jezdcích, jinak nebudou do bodování tým? zahrnuti. ?as máte do 2.3.2013 23:59. O tohle bych požádal i ostatní, kte?í se p?ipadn? ješt? budou hlásit.

A nakonec, po prozkoumání seznamu p?ihlášených, vyhlašuji "Pohár soukromník?", ve kterém budou bodovat zvláš? jezdci, kte?í v p?ihlášce nevyplnili týmovou p?íslušnost. Detaily bodování tohoto poháru budou oznámeny.
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline  
Old 27.2.2013   #4
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 443
Default

Skiny

Povinné
je jen ?íslo, které musí být dob?e viditelné a ?itelné. Umíst?ní je libovolné, preferované místo je kapota. Nespln?ní tohoto požadavku = 10 míst dol? na roštu b?hem celého ve?era (sprint i long).

Nepovinn? si m?žete dát na skin p?iložený template ?i logo Mary Kay. Pokud zvolíte možnost vlastního umíst?ní loga, tak op?t takovým zp?sobem, aby bylo jasn? ?itelné. Pom?r stran loga musí z?stat zachovaný.
Každý, kdo toto logo bude mít na skinu, dostane 10% slevu na nákup u této kosmetické spole?nosti.
Attached Images
File Type: jpg mary kay.jpg‎ (14.7 KB, 35 views)
File Type: png LX4_LXCUP2013.png‎ (89.0 KB, 44 views)
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank

Last edited by Kid222; 4.3.2013 at 00:40.
Kid222 is offline  
Old 1.3.2013   #5
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 443
Default

Propozice dopln?ny a upraveny v bod? 2 a 3.

2) "Uzáv?rka p?ihlášek je vždy v sobotu p?ed závodem v 23:59 , poté jsou p?ihlášky zmrazeny a od ned?le 23:59 znovu otev?eny."

3) "Závodník, který nastoupí do volného tréninku s neplatným skinem, bude vyzván k napravení. Pokud na za?átku kvalifikace nebude mít platný skin, bude mu ud?lena penalizace 10 míst v obou závodech toho ve?era. Startovní ?ísla budou ud?lena ta, která budou na p?ihlášce. V p?ípad? stejných ?ísel bude rozhodovat datum p?ijetí p?ihlášky. Závodník s duplicitním ?íslem bude vyzván ke zm?n?."
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline  
Old 8.3.2013   #6
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 443
Default

Výsledky po prvním ve?eru jsou oficiální.


Dopln?n bod 6. propozic:
Bodování poháru soukromník? je stejné, jako b?žné bodování, mimo body za kvalifikaci a bonusové body.
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline  
Old 9.3.2013   #7
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 443
Default

Tomáš Mikulec (aka Pulecc) v?nuje za majncraft.cz pro vít?ze ligy kód na plnou verzi Minecraftu!

Díky ti!
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank

Last edited by Kid222; 11.3.2013 at 19:27.
Kid222 is offline  
Old 28.3.2013   #8
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 443
Default

Díky pán?m od Race Clubu Plze? se bude závodit i o další ceny, konkrétne poukazy na hodinové svezení v jejich race seatech. Jeden poukaz obdrží vít?z poháru soukromník?, dva poukazy poputují jezdc?m nejlepšího týmu.

Web Race Clubu: http://www.zavodnisimulatory.cz
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline  
Old 24.4.2013   #9
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 443
Default

Výsledky po vy?ešení protestu ze 4. závodu jsou oficiální.

https://docs.google.com/spreadsheet/...BcW1jX3c#gid=1
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline  
Old 15.5.2013   #10
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 443
Default

KONE?NÉ VÝSLEDKY
Jednotlivci
Týmy
Soukromníci
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 21:51.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.