Thread: Okruhy
View Single Post
Old 24.4.2009   #9
RavenakCZE
Regular Member

 
RavenakCZE's Avatar
 
Join Date: 17.8.2004
Location: Praha
Posts: 631
Default Brt 2009

Pátek 25
Start nové sezóny i s novou technikou


Most, 22.4. 2009


Pouhých n?kolik dní zbývá do zahájení okruhové sezóny roku 2009. Bohemia Racing Team do ní spolu se svými soupe?i vstoupí jako ú?astník prvního mistrovského podniku, kterým bude Jarní cena Masarykova okruhu v Brn?, která se jede o víkendu 24. - 26. dubna. Startovní listiny už nyní slibují, že první letošní závody budou stejn? dramatické jako p?edchozí roky. Tým nasadí dva nové vozy AUDI A4 DTM, op?t o rok mladší modelové ?ady, tedy R12+ a jeden lo?ský. Jezdecké obsazení bude vícemén? klasické, chyb?t nebude Milan Mad?ry?, Thed Björk, ani Tomáš Kostka, ale zárove? m?žeme ?ekat v pr?b?hu sezóny i nové jezdce.


Vzhledem k okolnostem byla nová technika do týmových dílen p?ivezena z Ingolstadtu teprve p?ed n?kolika dny, mechanici se už ale za podpory týmových inženýr? z továrního odd?lení Audi Sport stihli zevrubn? seznámit se všemi zm?nami, kterými nový modelový ro?ník disponuje oproti t?m p?edchozím. "Technicky jde op?t o zna?ný posun, ale vzhledem k tomu, že už jde vlastn? o t?etí typ, který naši kluci dostali do rukou, fungují tu výborn? zkušenosti získané v d?ív?jších sezónách," poznamenal manažer týmu Petr Najman.
Co se tý?e obsazení aut, definitivn? jasno zatím není. Jisté je, že do sprintu tým nasadí dva nové vozy, jeden bude pilotovat Milan Mad?ry? a ten druhý slovenský jezdec Janko Daniš. Lo?ský v?z povede do boje v rámci t?íhodinovky švédský pilot Thed Björk spolu s Milanem Mad?ry?em, Janko Danišem a také lo?ským sprintovým mistrem Tomášem Kostkou.
V Brn? je p?ítomen celý BRT tým v?etn? mladých jezdc? Josefa Krále a Michala Mat?jovského, kte?í letos budou startovat v prestižních zahrani?ních seriálech. Josef v International Formula Master a Michal v SEAT Leon Eurocup. „Josef má za sebou dva dny oficiálních test? Formule Master na brn?nské trati. Prokázal skute?n? skv?lé schopnosti, když b?hem test? jezdil na samé špici startovního pole. Michal bude startovat s vozem sice jiné specifikace než je Leon Eurocup, ale p?esto Seat. Oba se tedy v Brn? b?hem prvního letošního závodního víkendu svezou," ?ekl Petr Najman.

Harmonogram brn?nského podniku je pon?kud odlišný od obvyklého p?dorysu. Už v pátek v 11,50 za?íná oficiální kvalifikace pro sprint nad dva litry a m??ený trénink pro sobotní vytrvalostní závod bude zahájen odpoledne v 15,30. T?íhodinovka se ale v sobotu nepojede k ve?eru jako obvykle. Tentokrát bude odstartována už v 11 hodin a 5 minut, protože v obvyklém ?ase hostí Brno italskou vytrvalostní sérii cestovních voz? ETCS, která se jede dokonce na 4 hodiny. Ned?lní sprint voz? s obsahem motor? nad 2000 ccm pak bude odstartován v pravé poledne a jako obvykle je vypsán na 10 kol Masarykova okruhu.

Více informací a aktuální fotografie naleznete v pr?b?hu celé sezóny na: www.brt.cz


Loni jsem byl na epilogu v Brn? a bylo to super. Takže neváhejte a je?te se podívat já letos stihnu zase možná až epilog.
__________________
RavenakCZE is offline   Reply With Quote