Czech Live For Speed Zone

Czech Live For Speed Zone (forum.czechlfs.net/index.php)
-   Další závody a ligy (forum.czechlfs.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Májový Dvojboj (forum.czechlfs.net/showthread.php?t=3004)

Popelka 25.3.2014 14:02

Májový Dvojboj
 
2 Attachment(s)
Ahoj Všichni,
pro ty, kte?í ješt? úpln? nezanev?eli na LFS a i pro nov? p?íchozí je tady závodní ve?er.
Kdo by cht?l ze "staré" party zavzpomínat na cca 4 roky staré souboje, tak jsem pro Vás p?ipravila REPETE :)

DVA R?ZNÉ ZÁVODY V JEDEN VE?ER

Pojede se:
4.kv?tna 2014 - ned?le

Na serveru: ALTP server (Za zap?j?ení d?kuju Agentovi 00Ja)
Zm?n?né heslo bude oznámeno v ned?li 4.kv?tna v 17 hod. zde ve vlákn?.

Závody se ?ídí pravidly: CRC

1. závod: Kyoto Ring GP Long / auta: XFG, XRG / 15 kol
2. závod: Kyoto Ring GP Long Reverse / auta: RB4
(restr.0%), FXO(restr.4%), XRT(restr.2%) / 18 kol (1+17)

(Oba závody se pojedou za jasného po?así a bezv?t?í)

Safety Car: UF1

Layouty pro oba sm?ry: pro trénink jsou ke stažení v p?íloze.

Pr?b?h ve?era:
19:30 -
30ti minutová kvalifikace(tra? KY3) s autem XFG nebo XRG (není povinná od za?átku, ale musíte stihnout odjet alespo? jedno ostré kolo), sko?it do garáže se m?že až po zastavení v boxech.
20:00 - Sestavení po?adí na start.
20:10 - Start 1. závodu, tra? KY3 / auto XFG/XRG (start pevný) po?adí podle kvalifikace.
21:10 - Start 2. závodu, tra? KY3Rev / auto RB4/FXO/XRT (start letmý za safetycarem) obrácené po?adí všech, tak jak dojeli 1. závod + ti kte?í nedokon?ili, nebo nejeli 1. závod.

Letmý start (2.závod):
Celé pole pojede 1. kolo za safetycarem, který pojede max. 150 km/h. Bude platit zákaz p?edjížd?ní, snad jste natolik zkušení, že p?i zah?ívání pneumatik (nezakazuju to, ale i nedoporu?uju!!!) neskon?íte v tráv?. Pro toho, kdo to tak p?eci jen nezvládne, platí zákaz vrátit se na svojí pozici a pojede tolikátý, jak se mu poda?ilo vrátit se zp?t a nesmí ohrozit ostatní.
Ke konci 1. kola pojede safetycar co nejvíce vpravo a za?ne odbo?ovat do box?.
V tu chvíli oznámí v chatu zprávu: "Zelená vlajka - START", pak teprve m?žete jet naplno a za?ít závodit.

Auta:
Výb?r aut není p?edem závazný, s ?ím ale odjedete kvalifikaci, musíte odjet 1. závod.
Výb?r auta pro 2. závod je pouze na vás, rozhodnout se m?žete až t?sn? p?ed startem.

Povinná zastávka v boxech:
ANO, minimáln? 1x a musí být provedena nejd?íve v 7. a nejpozd?ji ve 13. kole (jinak nebude zapo?ítaná jako povinná).
Platí pro oba závody.

Bodování:
1.místo-1 bod, 2.místo-2 body, 3.místo-3 body, ... atd. po jednom až na konec. Sou?et bod? z obou závod? ur?í celkový výsledek. Kdo bude mít nejmí? bod? - vyhrál. Samoz?ejm?, kdo se z??astní pouze jednoho závodu, bude mu za druhý (neodjetý) závod p?id?len stejný po?et bod? posledního + 1, p?i rovnosti bod? rozhoduje sou?et nejlepšího ?asu na kolo z obou závod?.

Selhání p?ipojení:
Kvalifikace:
je možno p?ipojit se zp?t a pokra?ovat.
Závody: je to škoda a sm?la, ale kon?íte!!! (je možné p?ipojení zp?t pouze do pozorování).

P?ihlášky:
Sem do vlákna ve tvaru LFS Nick / In Game Nick
------------------------------------------------------

P?ihlášení:

00. bavorak ................ *Safety Car*

01. Popelka .................. DANICA 7
02. salik1992 ................ Vit Salomon
03. HonzaNB ................ Honza NB
04. P U M @ ................ 44 J.Novacký
05. Pablo.CZ ................ Pablo
06. mr.jrk .................... martin.jrk
07. michal 1279 ............ [MRc] Michal
08. Fast Jarda .............. Jaroslav Dohnalík
09. Chaos ................... [ZT] Chaos
10.
Substance242 ......... [KR] Substance242
11. Flame CZE .............. S M.Kapal
12. Robo_SK ................ Insert>RoBo
13. Hegi_SK ................. Insert>Hegi
14. Kid222 ................... Kid
15. kiwi nmnm .............. KiwiclubR
16. Speder38 ............... Speder38
17. Dave77 .................. dave
18. Prd69 .................... SuffryCZ
19. Ljubik .................... Lubik
20. P@cho .................. P@cho
21. ondra.tichy ............ ondra.tichy
22. Pulecc ................... Pulec
23. BabyOnWheels ........ BabyOnWheels
24. Slovakia ring ........... Roman
25. mato85 .................. SDI M.Pavlik
26. JackCY .................. mpwr.JackCY
27. Megin .................... InSeRT>Megin
28. KOZ3L_43V3R ......... KingClubR
29. stiggycz ................ StiggyClubR
30. Zdenek CZE ........... Z.Chýnovský
31.

:eclipsee_steering:


salik1992 25.3.2014 14:22

salik1992 / Vit Salomon

HonzaNB 25.3.2014 14:38

honzanb / Honza NB

Puma /// 25.3.2014 16:43

P U M @ / 44 J.Novacký

Lala 25.3.2014 18:21

A ja zrovna v tu nedeli odjizdim na tyden pryc :mad:

00Ja 25.3.2014 20:03

ALTP server mam "pod palcem" já, ne Flame :) (jestli teda Flame neprovozuje jiný ALTP server).
Zítra ho pro jistotu nechám restartovat. A jsem samoz?ejm? rád, pokud ho n?kdo použije pro po?ádání závod? ;-)
Budeš pot?ebovat admin heslo nebo ti sta?í uživatelký "mrt5"?

Sám se bohužel nezú?astním, ned?le už nemam volný...
Držim palce, a? máte ú?ast.

Pablo 25.3.2014 23:59

Pablo.CZ / Pablo

Popelka 26.3.2014 09:21

Quote:

Originally Posted by 00Ja (Post 138366)
ALTP server mam "pod palcem" já, ne Flame :) (jestli teda Flame neprovozuje jiný ALTP server).
Zítra ho pro jistotu nechám restartovat. A jsem samoz?ejm? rád, pokud ho n?kdo použije pro po?ádání závod? ;-)
Budeš pot?ebovat admin heslo nebo ti sta?í uživatelký "mrt5"?

Sám se bohužel nezú?astním, ned?le už nemam volný...
Držim palce, a? máte ú?ast.

Aha, tak jsem to popletla, ale už opraveno ;)
Jinak tedy d?kuju a prosím, nahraj na server ty layouty. A povolit pouze auta UF1, XFG, XRG, RB4, FXO, XRT.
Heslo bude sta?it uživatelský, jen v den závod? by to cht?lo zm?nit na jiný a oznámit tady ve vlákn?, aby nám tam nelezl n?kdo nežádoucí.

00Ja 26.3.2014 12:28

Popelka: poslal jsem ti soukromou zprávu

martin.jrk 26.3.2014 15:21

mr.jrk / martin.jrk

michal 1279 26.3.2014 20:22

michal 1279 / [MRc] Michal

Fast Jarda 28.3.2014 19:40

Ale kdy já nevíííím..... Dobrá

Fast Jarda / Jaroslav Dohnalík

Letmý start bych rad?ji vid?l s možností p?edjížd?t hned na zelenou, ale to je m?j názor. Ale jedna mi tam chybí, nebo jí p?ehlížím. Start bude single file nebo double file?

Chaos 29.3.2014 19:38

Chaos / [ZT] Chaos

Popelka 30.3.2014 18:00

Quote:

Originally Posted by Fast Jarda (Post 138399)
Ale jedna mi tam chybí, nebo jí p?ehlížím. Start bude single file nebo double file?

Te? Ti nerozumím. O co jde?

Fast Jarda 30.3.2014 18:09

Quote:

Originally Posted by Popelka (Post 138408)
Te? Ti nerozumím. O co jde?

O to, jestli se bude startovat ve dvou lajnách, nebo jenom v jedné. Smysl teda dává spíš tzv. double file.

Quote:

Double
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
Quote:

Signle
1.
2.
3.
4.
5. atd.
V p?ípad? double file je zvykem, že si ješt? lídr volí stranu atd. :)

Popelka 30.3.2014 19:23

1 Attachment(s)
Aha, no tak up?ímn? jsem myslela n?co mezi tím, zkrátka že auta t?sn? p?ed oznámením zelené vlajky pojedou tak, jako když by stály na pevném startu, viz obrázek (za sebou, ikdyž ve dvou ?adách), prost? podle po?adí. P?ijde m? to logické.
Jinak s tím p?edjížd?ním p?ed/za startovní ?arou máš pravdu, to by byl zmatek, opravím to v 1.postu.

Substance242 1.4.2014 15:37

Substance242 / [KR] Substance242

Síce neviem, ?i môj tím existuje, ale skúsim to. Len budem musie? potrénova? a dúfam, že nespravím nejakú chybu ako že v rozrušení zabudnem ako sa v LFS štartuje (spojka), alebo tak. :-)

Flame 2.4.2014 19:25

Flame CZE / S M.Kapal

RoBo_SK 2.4.2014 20:24

Zdravím, chytila ma nostalgia. Prihlásim aj kolegu rovno.


RoBo_SK / Insert>RoBo

hegi_sk / Insert>Hegi

Hegi_sk 4.4.2014 21:00

Je fajn po?u?, že sa nie?o deje na scéne, aj ke? ?ažko hovori?, že by ešte nejaká existovala.. dúfam, že to bude pekný a vyrovnaný race :)


All times are GMT +2. The time now is 10:29.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.